Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

- likviditou daného aktiva tj. možností přeměnit toto aktivum v jiné aktivum (finanční nebo

tržní)

- rizikem daného aktiva (zohledněný rizikovou prémií) akcie jsou zpravidla rizikovější než

obligace.

obce – neomezené riziko ztráty

Krátkodobý a dlouhodobý kapitál

Mezinárodní pohyb finančních aktiv má různý charakter pokud jde o jejich časovou vázanost v dané národní ekonomice.

- krátkodobý kapitál - krátkodobá deposita, krátkodobé úvěry, cenné papíry s krátkodobou

splatností (obvykle do jednoho roku)

- dlouhodobý kapitál – dlouhodobé úvěry, nákupy velkých balíků akcií směřující k ovládnutí

podniku (přímé zahraniční investice)

Měnový kurz a jeho determinanty

nominální měnový kurz – cena určité národní jednotky vyjádřená v jiných národních penězích

vyjádřen přímím záznamem: např. 1$ = 30 Kč

nepřímím záznamem: např. 1 Kč = 0.033 $

Měna je národní formou peněz.

Měnový kurs je určen na měnovém trhu nabídkou a poptávkou.

Křivka poptávky FD vyjadřuje kombinace poptávaných množství dolarů (za které jsou nabízeny koruny) při různých úrovních kursu dolaru.

Křivka nabídky FS vyjadřuje kombinace nabízených množství dolarů (za které jsou poptávány koruny)

Vysvětlení křivky spočívá - na vývoji zahraničního obchodu

- toku finančního kapitálu

- intervencích CB

Při exportu do USA – oslabí dolar.

Vzroste-li úroková sazba – investoři budou kupovat aktiva.

Silná měna = drahé zboží pro zahraničí.

Parita kupních sil (PPP)

Vysvětlení měnového kurzu paritou kupních sil (PPP) vychází z cenových podmínek mezinárodního obchodu.

příklad: Daný koš zboží stojí v Evropě 1000 Euro. V v ČR ten stejný koš stojí 30 000 Kč vyplívá kurs Eura 30Kč za Euro.

Kdyby byl kurz nižší, např. 25Kč, nakoupilo by se zboží v zahraničí za Eura a prodalo se v ČR se ziskem 5000,- . (kupuje se zboží, tam kde je levné a prodává tam kde je drahé – tím se srovnávají ceny (kupní síla)).

Poměr měnového kurzu k paritě představuje tzv. index ERDI.

Znehodnocení a podhodnocení kursu

Pokles kursu dané měny bývá označováno jako znehodnocení (depreciace) kurzu, růst jako zhodnocení (apreciace).

Kurz měny může být podhodnocen, nebo nadhodnocen s těmito výrazy musí být spojeno vůči které veličině je kurs pod. nebo nab. např. (vůči paritě kupních sil v příkladu ERDI je kurz koruny podhodnocen vůči paritě).

Hospodářské cykly

HDP neroste rovnoměrně, ale kolísá.

Cykly lze rozdělit z hlediska časového horizontu na:

- krátkodobé (vlivem, sezónních událostí (vliv počasí na zemědělství, rostoucí poptávka před vánocemi)

- střednědobé Juglarovy (též obchodní nebo průmyslové) cykly (vyvolány nab. a pop. šoky)

- dlouhodobé Kondratěvovy vlny (v délce 50 až 60 let.), vyvolány jsou např. válkami, klimatickými

změnami, velkými investicemi (např. do železnic) apod.

Témata, do kterých materiál patří