Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

- kapitálové zdroje (stroje, budovy, továrny a jejich technické úroveň)

obecněji je možno tyto zdroje ekonomického růstu rozdělit do dvou skupin

- kvantitativní zdroje růstu: do výroby jsou zapojována nová kvanta práce, přírodních zdrojů a kapitálu se stejnými kvalitativními charakteristikami. (extenzivní růst)

- kvalitativní zdroje růstu: zvyšování kvalifikace pracovníků, využívání kvalitnějších zdrojů (intenzivní růst)

Kapitálová vybavenost práce

- je množství kapitálu připadajícího na jednotku práce (K/L, označováno jako kapitálová intenzita práce)

Dochází-li k růstu tohoto poměru, jde o tzv. prohlubování kapitálu

Růstové účetnictví

- zabývá se konkrétní kvantifikací jednotlivých zdrojů růstu produktu Y, resp. potenciálního produktu Y*

Y = MPPK * K + MPPL * L

Agregátní produkční funkce

- souvislosti mezi vývojem produktu a faktory jeho růstu je možno vyjádřit také pomocí agregátní (makroekonomické) produkční funkce v obecné podobě, kde Y představuje makroekonomický produkt, K, L, A představuje množství kapitálu, práce a půdy, T představuje stav technologie.

Y = F (K, L, A, T)

Modely ekonomického růstu

Klasické modely

- uvažuje stagnující množství a kvality půdy (veškerá půda je využívána) a neuvažuje ani významnější růst množství kapitálu, ani jeho technologický rozvoj. Jediným zdrojem ekonomického růstu je v tomto modelu růst obyvatelstva

Neoklasický model

- kapitál se může neomezeně kombinovat s prací

- práce roste exogeně daným tempem

- růst zásoby kapitálu závisí na úsporách

- při nízkém počátečním K/L dochází k významnému prohlubování kapitálu konvergencí k ustálenému

stavu

Škola mezí růstu

- přístup k problematice dlouhodobého vývoje produktu (nebo produktu na 1 obyvatele)

a) při pokračujícím rychlém růstu obyvatelstva, spojené s růstem produktu a s poklesem neobnovitelných přírodních zdrojů, doprovázené rostoucím znečištěním, začnou působit limity růstu: vyčerpanost půdy, nedostatek surovin a paliv. V důsledku toho dojde k prudkému poklesu průmyslové i potravinové produkce na 1 obyvatele.

b) regulace porodnosti, až k zastavení růstu populace a omezení výroby náročné na přírodní zdroje. Tím se zpomalí až zastaví zejména růst průmyslové produkce a tím i omezení znečišťování. Za těchto podmínek zůstane dlouhodobě stabilní objem průmyslové produkce na 1 obyvatele.

Bariéry ekonomického růstu

Peníze a trh peněz

Moderní výroba má podobu výroby zboží pro směnu. Směna může probíhat bez přítomnosti peněz, jako tzv. barterová směna. K barterovému obchodu je potřeba, aby množství a druh statků odpovídal potřebám obou jejich výrobců. Tento typ směny je nákladný a těžkopádný, vedl rozvoj k vyčlenění statků (zboží), které byly všeobecně používány při směně. tj. ke vzniku peněz.

Témata, do kterých materiál patří