Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

HDP - vytvořený domácími faktory (vytvořený na území republiky)

ČDP - neobsahuje znehodnocení kapitálu, ČDP=HDP- znehodnocení kapitálu

HNP - vytvořený rezidenty, (český pracovník, firma v zahraničí)

HNP= HDP + čisté faktorové platby ze zahraničí

zaměstnanost - k vytvoření produktu je zapotřebí určitého množství výrobních faktorů, zvláštní pozornost je věnována práci.

- lze vyjádřit v absolutní výši, častěji však postačí pouze míra nezaměstnanosti, která vyjadřuje podíl nezaměstnaných na celkové pracovní síle

cenová hladina - jednotlivé služby a výrobky mají svou peněžní hodnotu vyjádřenou cenami. Ceny se neustále mění. Pro potřeby zhodnocení celkového cenového vývoje např. za kalendářní rok nelze vyjadřovat vývoj všech těchto jednotlivých cen. Zavádí se veličina všeobecná cenová hladina v podobě různých cenových indexů (pro veřejnost je nejznámější index spotřebitelských cen). Jestliže cenová hladina vzrostla o 10% ) mluvíme o 10% míře inflace).

Vnější ekonomická pozice

makroekonomové věnují pozornost pozici dané národní ekonomiky vůči zbytku světa tzv. vnější

ekonomická pozice, čtyři veličiny můžeme považovat za základní, kromě nich lze vymezit i další (např. agregátní nabídku a poptávku, veřejný rozpočet a jeho saldo)

Stabilizační makroekonomická politika

stabilitou je obvykle označována jedna z vlastností rovnováhy, tj. klidu nebo setrvačnosti, kdy neexistují tlaky na změnu dané veličiny.

makroekonomickou stabilitu představuje:

- tempo růstu reálného produktu

- nízká míra nezaměstnanosti (na úrovni tzv. přirozené míře nezaměstnanosti)

- nízká míra inflace v rámci tvz. nízké míře inflace

máme dva přístupy ke stabilizační politice:

liberalismus - vychází z předpokladu, že trhy se pružně přizpůsobují změnám v poptávce a nabídce

změnou cen

- úloha vlády v ekonomice má být omezená:

- vytváří podmínky pro stimulaci konkurence (úřad pro kontrolu hospodářské soutěže)

- zabezpečuje produkci některých veřejných statků (obrana)

- zabezpečuje stabilní vývoj množství peněz v ekonomice

Toto vyznačuje neoklasický směr (proud) makroekonomie.

intervencionismus - předpokládá nepružnost trhů práce

- makroekonomické poruchy, jako vysoká míra nezaměstnanosti a cyklické kolísání

úrovně produktu jsou tržním selháním

- viditelná ruka vlády, k udržování stability může být použita řada dílčích politik:

- stabilizační nástroje - monetární politika (peněžní zásoba, úrokové sazby)

- fiskální (rozpočtová) politika (vláda by měla doplňovat nedostatečnou poptávku soukromého sektoru - vládní příjmy a výdaje)

- obchodní politika (podpora exportu, omezením importu (cla, kvóty atp.))

- důchodová politika (regulace cen a mezd)

- regulace měnových kurů

Makroekonomický produkt a důchod

Témata, do kterých materiál patří