Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

HDP - hrubý domácí produkt, je představován produkcí tzv. finálních statků nově vytvořených v daném období (čtvrtletí, rok), jako výsledek společensky organizované a statisticky zachycené činnosti.

3 metody měření HDP

výrobní - HDP tvoří jen výrobní statky

- meziprodukty se nepočítají (důvodem je několikanásobné započítávání jejich hodnoty)

- HDP zjistíme jako souhrn přidané hodnoty všech jednotlivých výrobců

důchodová (nákladová) - HDP je odvozen od ČDD (čistého domácího důchodu)

ČDD obsahuje - mzdy a platy

- čistý zisk

- renty z pronájmu půdy a nemovitostí

- důchody ze sebezaměstnávání

- zisky ostatních podniků

(HDD = ČDD + znehodnocení kapitálu)

HDD - se též nazývá HDP v cenách výrobních faktorů

výdajová (spotřební) - sčítá výdaje na nákup nově vytvořené hodnoty v dané ekonomice, neboli na nákup finálních statků (tedy spotřebních statků, investičních statků a exportovaných statků). V ČR jde o základní metodu.

1) výdaje domácností na spotřební statky C (služby, předměty krátkodobé i dlouhodobé spot.)

2) hrubé soukromé investiční výdaje I (výdaje financované z podnikových zdrojů)

- investiční statky (investice) - software atp.

- investice do fixního kapitálu-dochází k jejich postupnému opotřebení (budovy, stroje)

- investice do zásob

celkově jde o tzv. hrubé investice IB - rozdíl mezi stavem ke konci a na začátku

sledovaného období

- investice obnovovací IR - amortizace, účetně vyjádřené jako odpisy

- investice čisté IN IB = IR + IN

3) výdaje vlády na nákupy výrobků a služeb G

G = GI + GC (vládní výdaje na investice + vládní výdaje na spotřební statky)

4) čistý export NX - rozdíl mezi exportem X a importem M výrobků a služeb

Součet všech uvedených skupin výdajů představuje HDP v tržních cenách.

HDP = C + I + G + NX

Základní makroekonomické identity

- identita je vztah, který je definicí (zavádí nějakou proměnou) nebo je odvozen z účetních vztahů

Vytvořený produkt je možno vyjádřit součtem jednotlivých výdajů:

Y = C + I +G + (X - M)

vytvořený produkt je možno vyjádři součtem jednotlivých výdajů: Y = C + I + G + (X – M)

BS = TA - TR - G

Y = C + PS + GBS + NT

spotřební výdaje domácností + osobní úspory + hrubé úspory podniků + čisté daně (rozdíl mezi celkovými daněmi TA a transferovými platbami vlády TR tedy NT = TA - TR

srovnáním obou vyjádření dojdeme k následující identitě:

C + I + G + (X - M) = C + PS + GBS + (TA- TR)

neboli I + (X - M) = PS + GBS + BS

Celkové výdaje a produkt

Okolnosti, které ovlivňují vývoj produktu. Zkoumáme podmínky ustálení produktu na jeho rovnovážné úrovni (produkt se nebude měnit) a okolnosti, které vedou k jeho změně do nové rovnovážné úrovně (fluktuaci produktu).

keynesiánský výdajový model (nazývaný model s linii 45° nebo model s multiplikátorem)

Témata, do kterých materiál patří