Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

C + I = C + S Výdajový multiplikátor Ke změně rovnovážného produktu ve dvousektorovém modelu dochází pod vlivem změny autonomních plánovaných spotřebních a investičních výdajů. Tato změna se projeví jako: - posun křivkyAE1 doAE1' vertikálně o vzdálenost danou přírůstkem autonomních výdajů - utvoření nového bodu vyrovnání - růst rovnovážného produktu z nyní nerovnovážné úrovně úrovně Y1 do nové rovnovážné úrovně Y1’ Přírůstek produktu je větší, je určitým násobkem přírůstku autonomních výdajů. Výše multiplikátoru závisí na mezním sklonu ke spotřebě z disponibilního důchodu: čím bude MPC (c) vyšší, tím iα vyšší. Třísektorový model: domácnosti, podniky a vláda zohledňuje - vládní nákupyG - transferové platby vládyTR(pro zjednodušení budeme uvažovat pouze TR domácnostem) - daněTA Vládní výdaje (pro zjednodušení uvažujeme, že obě skupiny vládních výdajů mají autonomní charakter), jsou tedy na vývoji důchodu nezávislé: G = GaTR = TRa DaněTA rozdělíme do dvou skupin: - daně, jejichž výše se mění se změnou důchodu (daně z příjmů, zisků, úroků)tY - daně na důchodu nezávislé, autonomní (daň z nemovitostí, dědická, darovací apod.)TAa Platí tedy, žeTA = tY + TAa sazbat představujemezní míru zdanění důchodu, vyjadřuje podíl přírůstku daní k přírůstku důchodu: ∆TA t =_________ ∆Y Rovnovážný produkt a výdajový multiplíkátor AE = C + I + G zahrnutím sektoru vláda se komplikuje i rozložení důchodu, a to v důsledku existence daní a transferových plateb vlády. DůchodY proto již nemůžeme ztotožnit s disponibilním důchodemYD, tedyY ≠ YD, nýbržYD = Y - TA + TR Proto: C = Ca + c (Y - TA + TR) AE = Ca + c(Y - tY - TAa+ TR) + I + G AE = A + c(1-t)Y, kdeA = Ca- cTAa+ cTR + I + G Podmínky rovnovážného produktu jsou analogické jako ve dvousektorovém modelu:Y = AE,IU = 0 Zvýšení (snížení) vládních nákupůG povede ke zvýšení (snížení) rovnovážného produktu, a to stejným procesem, jako při zvýšení investičních výdajů v předchozím dvousektorovém modelu. Vzhledem k přítomnosti sazbyt však bude mít multiplikátor širší podobu: jednoduchý výdajový multiplikátor se sazbou důchodové daně Čtyřsektorový model: čistý export Celkové plánované výdaje jsou rozšířeny o čistý export, tj. o rozdíl mezi exportem a importem (vývozem a dovozem výrobků a služeb). export považujeme za autonomní veličinuX = Xa import má odlišné vlastnosti, kromě autonomní složkyMa obsahuje též indukovanou složku, neboť s růstem důchodu roste poptávka po zahraničním zboží Poměr z každého přírůstku důchodu je část vynaložena na nákup dovážených statků. poměr těchto výdajů nazývámemezní sklon k importu z důchoduMPM, též m: (nabývá hodnot z intervalu (0,1) ∆M MPM =_________ ∆Y Import má tedy hodnotuM = Ma + mY Rovnovážný produkt a výdajový multiplikátor v otevřené ekonomice AE = C + I +G + NX neboliAE = A + c(1-t)Y - mY kdeA = Ca - cTAa + cTR + I +G + NXa jednoduchý výdajový multiplikátor čistého exportu Agregátní poptávka a nabídka představuje objem celkových plánovaných výdajů na nákup produktuY dané ekonomiky (výdaje na domácí statky)C + I + G + NX při určité cenové hladiněP. Se změnou cenové hladiny se mění i objem poptávaného produktu. 1)Keynesův efekt - P↓ - klesá poptávka po penězích roste poptávka po obligacích → roste jejich cena a klesá úroková sazba 2)efekt bohatství (Pigouův efekt) - P↓ - domácnosti drží svých finančních aktiv v podobě peněz, roste bohatství a spotřeba tedy i produkt Poptávkové šoky posun křivkyAD do pozice AD’ a AD”, tedy růst nebo pokles agregátní poptávky, kdy subjekty zamýšlejí při dané cenové hladině nakoupit více nebo méně statků. Rozlišujme pojmy "změna poptávky" ve smyslu posunu křivky AD a "změna poptávaného množství" ve smyslu pohybu po křivce AD. pozitivní poptávkové a negativní šoky: - růst bohatství domácností (např. cen akcií) vede k růstu spotřebních výdajů

Témata, do kterých materiál patří