Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Celkové plánované výdaje: podmínky rovnovážného produktu pomocí keynesiánského výdajového modelu (nazývaného jako model s multiplikátorem). Princip spočívá v tom, že srovnává vytvořený produkt (důchod) v daném období, a tím skutečné výdaje na tento produkt s celkovými výdaji, které ekonomické subjekty zamýšlejí (plánují) učinit, tedy s plánovanými výdaji.

celkové plánované výdaje AE = C + I +G +NX

Předpoklady modelu:

Dvousektorový model: domácnosti a podniky

Nejjednodušší podoba výdajového modelu uvažuje existenci pouze sektorů domácnosti a podniky.

Neexistuje sektor vláda a tedy ani daně a vládní výdaje.

Neexistuje sektor zahraničí a tedy ani čistý export.

Celkové výdaje se skládají pouze ze spotřebních výdajů domácností a ze soukromých investičních výdajů

důchod Y = YD disponibilní důchod (zůstává domácnostem k jejich užití)

S růstem disponibilního důchodu rostou též spotřební výdaje.

1) Autonomní spotřební výdaje Ca, tj. výdaje, které jsou na YD nezávislé, jsou doprovázeny indukovanými spotřebními výdaji (s výjimkou kdy YD = 0)

2) Indukované spotřební výdaje: z každé další jednoty disponibilního důchodu, kterou domácnosti získají, je část vynaložena na spotřebu. Poměru těchto dodatečných spotřebních výdajů k přírůstku disponibilního důchodu říkáme mezní (marginální) sklon ke spotřebě disponibilního důchodu (MPC).

∆C

MPC = __________ = c 0 < c < 1 ∆ - přírůstek dané veličiny

∆YD

Jestliže z každé dodatečné jednotky disponibilního důchodu vynaloží domácnosti na spotřební výdaje 2/3, pak také 2/3 z celého YD jsou vynaloženy na spotřebu. Proto můžeme napsat spotřební funkci takto:

C = Ca + c * YD

Podíl celkových spotřebních výdajů na disponibilním důchodu vyjadřuje tzv. průměrný sklon ke spotřebě z disponibilního důchodu:

C Ca

APC = _______ APC = _______ + c

YD YD

Úspory domácností (S)

Jsou nespotřebovanou částí disponibilního důchodu a proto YD = C + S

Výše úspor je závislá na výši disponibilního důchodu - je určená mezním sklonem k úsporám z disponibilního důchodu (MPS též s). Sa = Ca ∆S

MPS = _________

∆YD

úsporová funkce S = - Sa + sYD Sa - autonomní úspory 0 < S < 1

S

Průměrný sklon k úsporám z disponibilního důchodu: APS = _________

YD

Protože disponibilní důchod je rozdělen pouze na spotřební výdaje a úspory, poměr obou způsobů jeho použití musí být ve svém součtu roven jedné:

APC + APS = 1 a totéž platí o mezních veličinách: MPC +MPS = 1

Dlouhodobý vývoj spotřebních výdajů

Při dlouhodobém sledování makroekonomických veličin, bylo zjištěno, že Ca = 0. Dlouhodobě je přitom MPC stabilní s růstem disponibilního důchodu a tedy APC = MPC

Investiční výdaje

Hrubé soukromé investiční výdaje, jsou tvořeny výdaji na nákup fixního kapitálu a na zvýšení zásob. Budeme předpokládat, že investiční výdaje jsou na důchodu Y nezávislé (autonomní), tedy:

Témata, do kterých materiál patří