Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Podmínky rovnovážného produktu jsou analogické jako ve dvousektorovém modelu: Y = AE, IU = 0

Zvýšení (snížení) vládních nákupů G povede ke zvýšení (snížení) rovnovážného produktu, a to stejným procesem, jako při zvýšení investičních výdajů v předchozím dvousektorovém modelu. Vzhledem k přítomnosti sazby t však bude mít multiplikátor širší podobu:

jednoduchý výdajový multiplikátor se sazbou důchodové daně

Čtyřsektorový model: čistý export

Celkové plánované výdaje jsou rozšířeny o čistý export, tj. o rozdíl mezi exportem a importem (vývozem a dovozem výrobků a služeb).

export považujeme za autonomní veličinu X = Xa

import má odlišné vlastnosti, kromě autonomní složky Ma obsahuje též indukovanou složku, neboť s růstem důchodu roste poptávka po zahraničním zboží

Poměr z každého přírůstku důchodu je část vynaložena na nákup dovážených statků. poměr těchto výdajů nazýváme mezní sklon k importu z důchodu MPM, též m: (nabývá hodnot z intervalu (0,1)

∆M

MPM = _________

∆Y

Import má tedy hodnotu M = Ma + mY

Rovnovážný produkt a výdajový multiplikátor v otevřené ekonomice

AE = C + I +G + NX

neboli AE = A + c(1-t)Y - mY

kde A = Ca - cTAa + cTR + I +G + NXa

jednoduchý výdajový multiplikátor čistého exportu

Agregátní poptávka a nabídka

představuje objem celkových plánovaných výdajů na nákup produktu Y dané ekonomiky (výdaje na domácí statky) C + I + G + NX při určité cenové hladině P.

Se změnou cenové hladiny se mění i objem poptávaného produktu.

1) Keynesův efekt - P↓ - klesá poptávka po penězích roste poptávka po obligacích → roste jejich cena a klesá úroková sazba

2) efekt bohatství (Pigouův efekt) - P↓ - domácnosti drží svých finančních aktiv v podobě peněz, roste bohatství a spotřeba tedy i produkt

Poptávkové šoky

posun křivky AD do pozice AD’ a AD”, tedy růst nebo pokles agregátní poptávky, kdy subjekty zamýšlejí při dané cenové hladině nakoupit více nebo méně statků. Rozlišujme pojmy "změna poptávky" ve smyslu posunu křivky AD a "změna poptávaného množství" ve smyslu pohybu po křivce AD.

pozitivní poptávkové a negativní šoky:

- růst bohatství domácností (např. cen akcií) vede k růstu spotřebních výdajů

- pokles míry zdanění osobního důchodu vede k růstu osobního disponibilního důchodu a tím i spotřebních výdajů. Nižší míra zdanění důchodů podniků může vést k růstu jejich poptávky po investicích.

- další příklady viz. str. 69

Agregátní nabídka - keynesiánský přístup

agregátní nabídka je představována množstvím produkce Y, nabízeném při určité cenové hladině P. Změna agregátní nabídky bude vyvolána růstem agregátní poptávky. Výrobci budou reagovat těmito možnostmi:

- dojde pouze k růstu produkce

- dojde k růstu produkce i cenové hladiny

Témata, do kterých materiál patří