Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ici deficitu běžného účtu bývá považována výše (3 - 6 %) v poměru k HDP. Nadměrná zahraniční zadluženost bývá posuzována podle: - míra dluhové služby k ročnímu exportu - poměr zahraničního dluhu k HDP nebo k exportu Mechanismus vnější rovnováhy - cenový mechanismus - NX < 0 vede k tlaku na znehodnocení domácí měny, CB představuje měnovou politiku s růstem úrokové sazby - důchodový mechanismus -NX = NXa - mY, pohyb peněžní zásoby vede k poklesu produktu. - kursový mechanismus Negativní aspekty autonomního přizpůsobovacího procesu: - nežádoucí spojení (v podmínkách umožňujících kolísání Y) s recesí a cyklickou nezaměstnaností - pomalost přizpůsobovacích procesů - nespolehlivost uvedených přizpůsobovacích mechanismů Vládní regulace využívá zejména následují nástroje: - subvence exportérům, dovozní cla, kvóty (riziko odvetných opatření zahraničních partnerů) - přesměrování výdajů z dovážené na domácí produkci - devalvace kurzu domácí měny Měnová politika - představuje opatření CB, kterými je ovlivňován vývoj peněžní zásoby Nepřímé nástroje měnové politiky: - operace na otevřeném (volném) trhu - změna povinných minimálních rezerv - změna diskontní sazby Přímé nástroje měnové politiky: - úvěrové limity pro KB - omezení úvěrů od CB pro KB - administrativní omezení přílivu peněz ze zahraničí nebo odlivu peněz do zahraničí - převádění deposit vlády z CB na CB - stanovení maximální výše úrokových sazeb Cíle měnové politiky - konečné cíle (ovlivňování cenové hladiny, vývoj zaměstnanosti) - zprostředkované cíle ovlivnitelné CB (nabídka peněz, úrokové sazby) Keynesiánský transmisní mechanismus - změna M ve ke změně úrokových sazeb }posun MS vede k poklesu r) Použité zkratky αjednoduchý výdajový multiplikátor α s čaroujednoduchý výdajový multiplikátor se sazbou důchodové daně α s dvěma č.jednoduchý výdajový multiplikátor v otevřené ekonomice Aautonomní výdaje ADagregátní poptávka(aggregate demand) AEcelkové plánované výdaje(aggergate expenditure) APCprůměrný sklon ke spotřebě z disponibilního důchodu(average propensity to consume) APSprůměrná sklon k úsporám z disponibilního důchodu(average propensity to save) ASagregátní nabídka (aggregate supply) BSrozpočtové saldo C(a)spotřební výdaje domácností (autonomní) cmezní sklon ke spotřebě z disponibilního důchodu CPIindex spotřebitelských cen(consumer price index) G(a)výdaje vlády na nákupy statků (autonomní) GBShrubé úspory podniků(gross business savings) HDPhrubý domácí produkt HNPhrubý národní produkt I(a)hrubé soukromé investiční výdaje (autonomní) IB,(N),(R)investice hrubé (čisté, restituční) ITcelkové hrubé národní investice M(a)importy výrobků a služeb (autonomní) NBSčisté úroky podniků(net business savings) NGSčisté vládní úspory(net goverment savings) NX(a)čistý export výrobků a služeb (autonomní) PSosobní úspory(personal savings) ročekávaná míra výnosu investic S(a)úspory domácností (autonomní) STcelkové hrubé národní úspory smezní sklon k úsporám z disponibilního důchodu TR(a)transferové výdaje vlády (autonomní) X(a)export výrobků a služeb (autonomní) Yaktuální reálný produkt, důchod YDdisponibilní důchod

Témata, do kterých materiál patří