Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

- souběžné indikátory - reálný HDP

- trh práce

- ceny výrobců

- zpožděné indikátory - mzdy

- maloobchodní obrat

- spotřebitelské ceny

Nezaměstnanost

obyvatelstvo lze od určité věkové hranice zařadit do tří skupin:

- zaměstnaní - ti kteří mají placené zaměstnání nebo sebezaměstnání, nemocné, na mateřské

- nezaměstnaní - osoby splňující tři podmínky - nemají placené zaměstnání

- přitom práci aktivně hledají

- jsou ochotni během určité doby nastoupit

-ostatní – studenti, penzisté, invalidé atd.

Zaměstnaní a nezaměstnaní tvoří ekonomicky aktivní obyvatelstvo neboli pracovní sílu.

Míra nezaměstnanosti viz. ekonomické veličiny.

Skrytá nezaměstnanost

míra nezaměstnanosti nezachycuje minimálně dvě skupiny lidí:

- pracovníci s nuceným zkráceným úvazkem

- osoby vyloučené z pracovní síly jako odrazení (frustrovaní) pracovníci (dlouhodobě

nezaměstnaní, kteří ztratili naději, že práci najdou (ztrácejí kvalifikaci a chuť práci hledat)

Příčiny a formy nezaměstnanosti

- frikční nezaměstnanost - ztratily práci na základě propouštění

- dobrovolně a hledají jinou práci např. lépe placenou, nebo se

stěhují

- nebo proto, že vstupují do pracovní síly: lidé po škole

- strukturální - vzniká na nedostatečnou poptávkou po statcích s tudíž po pracovnících určitých odvětvích (hutě, těžké strojírenství apod.), na rozdíl od frikční

nezaměstnanosti stojí oproti nabídce práce volná místa s odlišnými kvalifikačními požadavky

- cyklická - v keynesiánské interpretaci je cyklická nezaměstnanost podmíněna

nepružností nominálních mzdovýchsazeb W směrem dolů přiklesající agregátní poptávce

Plná zaměstnanost

Y = Y*

I při plné zaměstnanosti existuje frikční a strukturální nezaměstnanost, neexistuje cyklická.

Skutečná míra nezaměstnanosti při plné zaměstnanosti kolísá kolem přirozené míry nezaměstnanosti u.

NAIRU

vysoká podpora v nezaměstnanosti

vysoká minimální mzda

Ekonomické důsledky jsou představovány ztrátou produkce.

Okunův zákon: Y / Y* = 1 + 0,02 (u* - u)

Koeficient 0,02 konkretizuje Okunův zákon, podle kterého

růst u nad u* o 1% je spojen s poklesem Y pod Y* o 2%.

Sociální důsledky

- psychické zatížené vyvolané nezaměstnaností

- kriminalita, alkoholismus, narkomanie, prostituce

- radikalizace postižených skupin (rasově motivované nepokoje)

Sociální dopady jsou zvlášť tíživé v případě dlouhodobé nezaměstnanosti (více než půl roku).

Řešení problémů nezaměstnanosti

- pasivní reakcí vlády na problém nezaměstnanosti může mít podobu zmírňování jejích dopadů dávkami

- další přístup vlády (aktivní) se bezprostředně vztahuje ke snižování nezaměstnanosti, neboli udržování

vysoké zaměstnanosti

- proti cyklická politika - měnová a fiskální politiky

- obchodní a kursová politika (ta však může narazit na odpovídající reakci zahraničí jako např. odvetná cla)

Témata, do kterých materiál patří