Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Makroekonomie 2 (FP-RmakP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-RmakP - Makroekonomie 2, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Makroekonomie 2 - Opakování - Peníze Zápisky z hodin 30.05.2018 21:46 19
Makroekonomie 2 - Tahák Tahák 30.05.2018 21:46 24
Makroekonomie 2 - Výpisky ke zkoušce Zápisky z hodin 30.05.2018 21:46 27
Makroekonomie 2 - Zápisky z hodin Zápisky z hodin 30.05.2018 21:45 13
Makroekonomie 2 - Zkouška 12.1.2015 Zadání testů 30.05.2018 21:46 32
Makroekonomie 2 - Zkouška 3. 2. 2015 Zadání testů 30.05.2018 21:46 24
Makroekonomie 2 - Zkouška 30.1.2015 Zadání testů 30.05.2018 21:46 35
Makroekonomie 2 RMAKP - 100 otázek a odpovědí 2009 Zadání testů 30.05.2018 21:45 34
Makroekonomie 2 RMAKP - Otázky ze zkoušce Zadání testů 30.05.2018 21:50 77
Makroekonomie 2 RMAKP - Pomocný učební text Zápisky z hodin 30.05.2018 21:50 9
Makroekonomie 2 RMAKP - Vypracované otázky Zadání testů 30.05.2018 21:50 21
Makroekonomie 2 RMAKP - Vypracované otázky Zadání testů 30.05.2018 21:50 65
Otázka 11 - Ekonomická teorie Maturita, státnice 30.05.2018 22:35 9
Otázka 12 - Ekonomická teorie Ostatní 30.05.2018 22:35 4
Otázka 13 - Teorie peněz Maturita, státnice 30.05.2018 22:35 12
Otázka 14 - Tržní mechanismus Maturita, státnice 30.05.2018 22:35 5
Otázka 15 - Spotřeba Maturita, státnice 30.05.2018 22:35 5
Otázka 16 - Ekonomická rovnováha Maturita, státnice 30.05.2018 22:35 5
Otázka 17 - Trh práce Maturita, státnice 30.05.2018 22:35 6
Otázka 18 - Hospodářský cyklus Maturita, státnice 30.05.2018 22:35 6
Otázka 19 - Fiskální politika Maturita, státnice 30.05.2018 22:35 6
Otázka 20 - Monetární politika Maturita, státnice 30.05.2018 22:35 5

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení makroekonomických poznatků a tím získání lepší schopnosti orientace při řešení aktuálních ekonomických problémů.

Osnova

Hlavní ekonomický proudTrh peněz, kvantitativní teorie peněz, teorie neutrality penězTeorie hodnoty, užitku, ceny a nákladůTeorie úroku, úspor, spotřeby a investic, investiční multiplikátor, trh zapůjčitelných fondůMezinárodní dělba práce, teorie mezinárodního obchodu, platební bilance, vnější rovnováha státu a měnové kurzyModely ekonomické rovnováhy, všeobecná rovnováha trhů, model AS-AD, IS –LM, úplný keynesiánský model, Mundell-Flemingův modelTrh práce, přirozená míra nezaměstnanosti, Phillipsova křivka krátkodobá, dlouhodobá, stavová a jevováTeorie hospodářských cyklů, reálné a monetární cyklyEkonomický růst a modely ekonomického růstu (Solowův model růstu, Cobb-Douglasova produkční funkce, teorie endogenního růstu)Hospodářská politika a řešení jejího selháníTeorie lidského kapitálu, ekonomie ve vzatu k politickým otázkám a sociologickým problémůOsnova cvičení:Úvod do problematiky, opakování základních makroekonomických znalostíKvantitativní teorie penězTeorie hodnoty, mezinárodní obchodTrh zapůjčitelných fondů, trh peněz, vnější rovnováha státuMěnové kurzyModel IS-LM

Literatura

HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2001. 541 s. ISBN 80-7179-631-X. (CS)KUČEROVÁ, V., NAVRATILOVÁ, P. Makroekonomie II - Vývoj ekonomického myšlení. 1. vyd. Brno: CERM, 2008. 194 s. ISBN 978-80-214-3742-5. (CS)SAMUELSON, P.A. a NORDHAUS, W.D. Ekonomie. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1995. 1011 s. ISBN 80-205-0494-X. (CS)HOLMAN, R. Makroekonomie – středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. 424 s. ISBN 80-7179-764-2. (CS)SCHILLER, B. R. Makroekonomie dnes. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 412 s. ISBN 80-251-0169-X. (CS)MACH, M. Makroekonomie II, první část. 1.vyd. Praha: VŠE v Praze, 1995. 181 s. ISBN: 80-7079-462-3. (CS)MACH, M. Makroekonomie II, druhá část. 1.vyd. Praha: VŠE v Praze, 1995. 252 s. ISBN: 80-7079-498-4. (CS)

Požadavky

Předmět navazuje na znalosti z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie, Ekonometrie.

Garant

doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.

Vyučující

Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D.