Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Panregiony výpisky Indický panregion

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33.19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Výpisky z povinné četby Panregiony

Indický panregion

  • jeden z nejmladších panregionů – začal se vyvíjet až po 2. světové válce a po dekolonizaci a odchodu Britů z Indie (1947–48) → začala se utvářet nová struktura mocenských vztahů

  • obrovský lidský

ekonomický,

politický a

geopolitický potenciál, který je ale nevyužitý, a protože v období bipolárního konfliktu zůstával region uzavřený, na periferii světového dění

  • v posledních dvou desetiletích se Indický subkontinent proměňuje

    • začíná ovlivňovat politický vývoj a je tak na cestě z periferie o centra světové politiky

Politická geografie Indického subkontinentu

  • podle kulturně-náboženských faktorů tvoří subkontinent jen Indie a Nepál – hinduistická civilizace, Pákistán, Bangladéš, Maledivy – islámská civilizace nebo Barma/Maynar, Srí Lanka a Bhútán jakožto budhistická civilizace

  • fyzicko-geografické vymezení obsahuje Indii, Nepál, Bhútán, Bangladéš, Srí Lanka, Pákistán, západní část Barmy

  • dělení na základě historických vazeb:

    • Britská Indie (Indie, Pákistán, Bangladéš) a okolními britskými državami (Nepál, Bhútán, Srí Lanka, Barma)

  • z geopolitického pohledu je Indický subkontinent tvořen 8 státy:

    • Pákistán, Indie, Nepál, Bhútán, Bangladéš, Barma, Srí Lanka, Maledivy

  • etnicky, jazykově, kulturně vysoce fragmentovaný panregion a od 8. století, když ze severovýchodu přicházeli Arabové a islám, vzrostla i náboženská fragmentace → ve středověku většinu území ovládali arabské sultanáty

  • v 15. a 16 století začaly na kontinent ze severu pronikat Mughalové

    • středoasijští nájezdníci vyznávající islám, kteří zde rychle rozšiřují svoji moc → Říše Velkých Mughalů byla prvním novodobým státním útvarem, nikdy se jim však nepodařilo ovládnout celý panregion → vrchol moci Říše zaznamenala v 17. století, tehdy do regionu postupně začali zasahovat Evropané

  • po objevení Indie Portugalci v roce 1498 se zejména v 17. století začali v Indii prosazovat Britové, Francouzi a Holanďané → ti na pobřeží zakládali své obchodní společnosti a v Mughalské říši rozvinuli obchod, do politické sféry ale Evropané nezasahovali

  • v 18. století začala moc Mughalů slábnout a Evropané byli stále více zatahování do politických záležitostí panregionu → v polovině 18. století propukl mezi Brity a Francouzi konflikt tzv. tři Karnátacké války (1744-48, 49-54, 58-63)

    • Britové v boji o dominanci na Indickém subkontinentu Francouze porazili a získali tak vliv ve strategickém Bengálsku → v polovině 19. století Britové kontrolovali celé území

  • pro stabilizaci své moci se Britové pokoušeli rozšiřovat na sever do Tibetu, severozápad do Afghánistánu a na východ do Barmy

    • v Tibetu se Britové dostali do střetu zájmů s Čínou, nikdy jej Britové neobsadili ale ekonomicky a politicky byl Tibet s Britskou Indií provázaný

    • v Afganistánu Britové narazili pro změnu na Rusko, Britové ale Afghánistán považovali za „Ruskou bránu do Indie“ a tak v 70. a 80. letech 19. století proběhly ozbrojené konflikty, ale obě strany došly k mírovému řešení vymezení tzv. Durandovy linie a přičlenění váchánského koridoru k afghánskému území

Témata, do kterých materiál patří