Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

čkoli socialistická industrializace se liší od klasické industrializace probíhající v tržních ekonomikách ideologickým východiskem její sociálně prostorové důsledky – změny v systému osídlení nemohou být principiálně odlišné – připouštěny jsou specifické rysy (deformace či modifikace) univerzálního procesu urbanizace – východiskem tohoto názoru je spíše demograficko-geografické pojetí urbanizace Specifické znaky urbanizace v socialistických zemích pomalejší růst hlavních městrychlý růst středních a případně malých městnerozvinutá suburbanizace (v některých zemích se dokonce zastavila)oslabování hospodářských a sociálních rozdílů mezi regionyrelativní uzavřenost administrativně určených regionů (krajů, okresů) projevující se omezení migrace, dopravy mezi regiony, … Specifické znaky vnitřní struktury měst menší pestrostneekonomické zacházení s půdounízká sociální marginalita (absence okrajových městských skupin)chátrání zástavby vnitřního městavýstavba sídlišť na okrajích města (uniformních a monotónních)vysoká sociálně prostorová promísenost obyvatelstva Vývoj urbanizace v ČR ČR patří k územím, která prošla v druhé polovině 20. století socialistickým obdobím uspořádání společnosti a na konci tohoto století se další velkou společenskou změnou vrací k tržní ekonomice. Potom byl průběh urbanizace v ČR, resp. v českých zemích jiný, než v zemích západní Evropy. Klasická urbanizace v ČR (1830-1930) kromě industrializace připojovány2 obecně typické rysy – probíhající demografický růst a výrazná koncentrace obyvatel do měst od 40. léta 19. století nastalrozvoj nových průmyslových centera to v souvislosti s rozvojem silniční a železniční sítě, těžby uhlí a výroby železa – dále také nastal výrazný přesun obyvatelstva od zemědělských k nezemědělským ekonomickým aktivitám české země urbanizovány růstem husté sítě středních, malých měst nebo velkých vesnic vzestup se týká– největších center, některých předindustiálních center, nových industriálních center stagnace se týká – některých smíšených center

Témata, do kterých materiál patří