Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


22. Travici soustava a metabolismus-

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3,5 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

přijaté potravy – 2 litry (nahoře jsou totiž plyny) - trávenina = chymus (šťávy a potrava) - potrava je v žaludku max. 7 hodin (závisí na obsahu tuků). zelenina tam je 2 – 3 hodiny - česlo – vstup do žaludku, vrátník – přechod do střeva -vnitřní stěna žaludku je zvrásněna v řasy; řasy přechází do tenkého střeva v podoběklků-žaludek je vystlán sliznicí, na jejímž povrchu je jednovrstevný válcovitý epitel, který se vchlipuje do sliznice, tvoří žlázky; žlázky produkují žaludeční šťávu, která má kyselou povahu (obsahuje 0,5% HCl + obsahuje pepsinogen a hlen mucin) - pepsinogen - tráví proteiny - mucin – zabraňuje natrávení žaludku; vřed je místo, kde k natrávení došlo, způsobuje ho helicobakter pylori - u dětí je ještě enzym chymozin na trávení mléka funkce HCl v žaludku: aktivuje pepsinogen na pepsin, podílí se na rozkladu masa; ničí mikroorganismy; -chrání vitamíny, udržuje je v aktivní formě (hlavně B1, B2 a C) -přeměňuje nerozpustné minerální látky na soli -pH žaludeční šťávy je 1 -vylučování žaludeční šťávy je řízeno nervově a chemicky, žaludeční sliznice produkuje hormon GASTRIN misére – zvracení výkalů vomitace – zvracení – reflex, podráždění žaludeční stěny TENKÉ STŘEVO = INTESTINUM TENUE -3 až 5m dlouhá trubice složená v klíčky, u mrtvých délka – 5 – 7 metrů (povolení svaloviny), povrch 100 m2 - je místem intenzivního trávení a vstřebávání - sliznice je zbrázděna klky, které zvětšují resorpční plochu + obsahuje žlázky produkující střevní šťávu - klky mají na povrchu mikroklky, které tvoří kartáčový lem -má 3 části: DVANÁCTNÍK(DUODENUM) první část tenkého střeva podkovovitého tvaru, do něhož ústí žlučovod a vývody slinivky břišní vývody tvořípapillu duodeni major LAČNÍK(JEJUNUM) tvoří horní část kliček tenkého střeva (asi tři pětiny) u mrtvol prázdný KYČELNÍK(ILEUM) tvoří dolní část kliček tenkého střeva (asi dvě pětiny) -mezi klky jsou žlázky, většinou jednoduché, trubicovité; ty produkují slabě zásaditou střevní šťávu -šťáva obsahuje enzymy: PEPTIDÁZA-štěpí bílkoviny až na aminokyseliny LIPÁZA-štěpí tuky AMILÁZA-štěpí cukry TLUSTÉ STŘEVO=INTESTINUM CRASSUM -asi 1,5m dlouhá trubice, průměr 5 – 8 cm -hromadí se zde nestrávené zbytky a dochází k resorpci vody (zahušťování obsahu) a minerálních látek -jeho stěna je tenká - obsahuje Escherichii coli – enterobakterii, která napomáhá rozkladu celulozy, produkuje protisrážlivý vitamin K a vit. B12 -svalovina je redukovaná; chybí klky (tvoří se výdutě) -stěna tlustého střeva je tvořena podélnými svalovými vlákny, které jsou napříč přehrazeny příčnými vlákny a vytváří tzv. VÝPUKY – HAUSTRA (buřtíky) -sliznice produkuje hlen chránící sliznici a tvoří obal pro nestravitelné zbytky -skládá se z: SLEPÉ STŘEVO (INTENSTINUM CAECUM) vyústění tenkého střeva na jeho spodině se z něj vychlipuje ČERVOVITÝ PŘÍVĚŠEK(apendix caecum) obsahující množství lymfoidní tkáně(často dochází k zánětu) TRAČNÍK (COLON) složený z tračníku VZESTUPNÉHO, PŘÍČNÉHO a SESTUPNÉHO končícího esovitou kličkou STŘEVNÍ MIKROFLÓRA: HNILOBNÍ BAKTERIE nežádoucí, protože produkují fenoly vláknina jejich život potlačujeKVASNÉ BAKTERIE užitečné, zajišťují kvasné procesy, při kterých vznikají plyny produkují vitamín B12 a K KONEČNÍK (RECTUM) -shromažďuje se zde stolice – zahuštěné nestrávené zbytky -jeho naplnění vyvolává defekci - reflex - 2 svěrače – vnější (příčně pruhovaná sv.) a vnitřní (hladká), přílišné naplnění – povolení svalů -ústí řitním otvorem celkově je potrava v trávicím traktu 16 – 24 hodin denně člověk vyloučí až 600 ml plynů a 0,5 kg stolice stolice obsahuje – celulózu, vazivo, bakterie, mrtvé buňky střeva, anorg. látky, barviva (urobilinogen – zabarvuje i moč, ale ve střevě je ho víc, vzniká přeměnou bilirubinu v játrech)

Témata, do kterých materiál patří