Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Témata z chovu zvířat k ústním závěrečným zkouškám

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (46,86 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Témata z chovu zvířat k ústním závěrečným zkouškám Popište pohlavní orgány prasat Funkcí pohlavních orgánu samic je tvorba pohlavních buněk a pohlavních hormonů. Neméně důležitou úlohou mají v tvorbě prostředí pro vznik a vývoj zárodku a následně i plodu.Pohlavní orgány jsou u samic tvořeny: Vaječníky (ovarium):jak již název napovídá, jde o orgán, kde se nachází vajíčka, tedy samičí pohlavní buňky. Se zárodečnými vaječnými buňkami se samička již rodí a po dosažení pohlavní dospělosti se postupně některé z nich vyvíjí, v tzv. Graafových folikulech, kde dozrávají. V době ovulace tento folikul praská a na povrchu vzniká žluté tělísko.Vejcovody (tuba uterina):jsou úzké trubičky, které kolem vaječníku tvoří tzv. nálevku vejcovodu. Úlohou nálevky vejcovodu je zachytit uvolněné vajíčko z vejcovodu, které dále putuje vejcovodem. Zde, přibližně v horní 1/3 vejcovodu dochází k oplození vajíčka spermiemi. Vejcovodem putuje jak oplozené, tak i neoplozené vajíčko směrem do dělohy - je posunováno drobnými řasinkami (vajíčko samo o sobě nemá orgán pohybu).Dělohou (uterus)- utváření dělohy se druh od druhu liší. Po oplození vajíčka dochází v děloze k jeho uhnízdění, kterému předchází migrace - putování vajíčka. Poté, co se vajíčko uhnízdí je vyživováno a začíná jeho vývoj v embryo a následně plod. Sliznice děložní stěny obsahuje hrbolky - tzv. karunkuly, které jsou důležité pro spojení s placentou - je na nich upevněna placenta, která má spojnice, kterým říkáme kotyledony (skot).Děložním krčkem (cervix uteri)- děložní krček tvoří přechod mezi dělohou a pochvou. Jeho účelem je chránit prostředí dělohy před případným vnikem infekce. Děložní krček se otvírá pouze v době říje a při porodu. Výběžek vyčnívajícího děložního krčku do pochvy nazýváme děložní čípek.Pochvou (vagina) - je zevnitř ohraničena děložním krčkem - čípkem a zevně pak poševní předsíní Ústí do ní močová trubice. Poševní předsíň- se nachází mezi pochvou a vulvou. V poševní předsíni je umístěn poštěváček a také zde jsou obsaženy hlenové žlázky, které při dráždění předsíně produkují hlen, který usnadňuje páření.Ochodem (vulva) - je zevním genitálem a má obvykle tvar obrácené kapky. Sledování změn ochodu je jedním z chovatelských postupů kontroly říje. V době říje dochází k zvětšování ochodu a jeho silnému prokrvení - z bledě červené až na výrazně černou.Ovulace:je děj, při kterém dochází k prasknutí Graafova folikulu a uvolnění vajíčka z něj.Spontánní ovulaci - má většina hospodářských zvířat. Jedná se o proces, kdy k uvolnění vajíčka dochází v období říje, a to bez závislosti na páření. Ovulační cyklus je u většiny zvířat v 21 denním cyklu.Provokovanou ovulaci - má kočka a králice. K uvolnění vajíčka dochází až po vlastním pářícím aktu. Pohlavní orgány jsou u samců tvořeny:Varlata (testis): - párové žlázy vejčitého tvaru, jsou uloženy v šourku a odděleny vazivovou přepážkou; - skládají se z několika stovek stočených kanálků, jejichž stěny jsou pokryty zárodečnými buňkami, kde vznikají pohlavní buňky spermie (na hlavičce spermie je vrstva akrozom, která rozpouští obal samičího vajíčka); - vylučují samčí pohlavní hormon testosteron, který ovlivňuje tvorbu druhotných pohlavních znaků; - z varlat jsou spermie odváděny semennými kanálky do nadvarlat.Nadvarlata:- přiléhají k varlatům a spermie v nich dozrávají a získávají schopnost samostatného pohybu, na spermii rozeznáváme hlavu, tělo a ocas (bičík).Chámovody: - trubice, které vycházejí z nadvarlat tříselným kanálkem a ústí do močové roury.Přídatné pohlavní orgány: Jejich výměšky se mísí se spermiemi a tvoří sperma, obsahující výživné látky pro spermie a neutralizují kyselé prostředí v pochvě. Dodávají spermatu charakteristický pach.Semenné váčky: - vyúsťují do močové roury společně s chámovody, sekret tvoří až 45% objemu ejakulátu.Prostata:- sekret prostaty vychází současně se spermatem, u starých samců dochází ke zvápnění tkáně prostaty.Cowperovy žlázy: - sekret neutralizuje prostředí v močové trubici a pochvě, vychází současně se spermatem.Penis: - pářící orgán samců, jeho základem je topořivé tělísko, jehož houbovitá skladba umožňuje městnání krve v jeho drobných komůrkách a tím dochází k jeho ztopoření, je ukončen žaludem a zasunuje se do kožní duplikatuly (předkožky); - po ztopoření je zasunut do pochvy, čímž umožňuje zavedení spermatu do pohlavních orgánů samice Charakterizujte reprodukci v chovu skotu natalita krav hrubá - počet všech narozených telat na 100 krav;natalita krav čistá - počet živě narozených telat na 100 krav;věk jalovic při prvním zapuštění - je vyjádřen počtem dnů od narození do první inseminace. Je ovlivněn technikou a technologií chovu, výživou, zdravotním stavem, plemen aj. První inseminaci většinou uskutečňujeme ve věku 14- 18 měs. v závislosti na plemeni.Věk při prvním porodu - optimální hodnotou je přičtení doby 11 - 12 měsíců k věku jalovice při prvním zapuštění.Mezidobí- je počet dnů od jednoho porodu do druhého. Příklad: 1. května 2014 se kráva otelila – další porod byl 25. července 2015. Mezidobí je tedy dlouhé: od 1. 5. 2014 – do 1. 6. 2015 je to 365 dní + 30 zbývajících 30 dní v květnu+30 dní za červen+ 25 dní za červenec – celkově 365+30+30+25=450 dní. Snahou každého zootechnika je v případě skotu mít od jedné krávy za rok jedno životaschopné tele. Za dobrý ukazatel považujeme mezidobí do 400dnů.Service perioda - počet dnů od otelení (porodu) do následného zabřeznutí (gravidity).Inseminační interval - počet dnů od otelení (porodu) do prvního zapuštění (inseminace) po porodu. Cílem je inseminovat cca. 50 - 65 den po porodu. Před touto dobou je inseminace většinou neefektivní, a proto jí ani nedoporučuji. Po porodu má kráva také v tzv."šestinedělí".Interinseminační interval- je doba mezi dvěma inseminacemi. Doba by neměla přesahovat 30 dní. (Cykly se u většiny HZ opakují po cca. 21 dnech). Pokud tedy je hodnota interinseminačního intervalu např. 40 dní, jak u konkrétní plemenice či stáda, můžeme konstatovat, že zootechnik či personál stáje má veliké reservy ve

Témata, do kterých materiál patří