Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MARKETING

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (41,48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MARKETING Definice marketingu = SOUBOR AKTIVIT, JEJICHŽ CÍLEM JE PŘEDVÍDAT, ZJIŠŤOVAT, STIMULOVAT A USPOKOJIT POTŘEBY A POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA Americká marketingová asociace v roce 2007 formulovala následující definici marketingu:"Marketing je činnost, soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikování, dodávání a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost jako celek." Philip Kotler chápe marketing jako:"Společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot." Z českých autorů definuje marketing Jaroslav Světlík takto: "Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace. Základní pojmy: Potřeba =pociťovaný stav nedostatku Vrozené x naučenéMateriální x nemateriálníEkonomické x neekonomickéKonečné x výrobní Požadavek = specifické vyjádření subjektivního stavu (potřeba najíst se může vyústit v konkrétní požadavek koupit si cheesburgera u McDonald´s) Poptávka = množství požadovaných konkrétních produktů, její velikost je dánakupní silou Základní úkoly marketingu Uspokojení potřeb zákazníkaDosažení výhody nad ostatními konkurenty Efektivní marketing vychází z analýzy zákazníka aanalýzy konkurence. Strategie firmy se opírá o 4 základní nástroje marketingu = MARKETINGOVÝ MIX: CÍLE ORGANIZACE návratnost investic, tržby, zisk, podíl na trhu, společenské poslání CÍLE MARKETINGU uspokojení potřeb zákazníka, konkurenční výhoda STRATEGIE MARKETINGU diferenciace produktu, minimalizace nákladů, tržní orientace NÁSTROJE MARKETINGU = 4 P = MARKETINGOVÝ MIX Product (Produkt) kvalitafunkcetrvanlivostzárukaservis Place (Distribuce) katalogový prodejVO, MO síťskladovánídopravaúvěr Price (Cena) vysoká (rychlá úhrada N)nízká (proti konkurenci, vysoký obrat) Promotion (Komunikace) povědomí o značceúloha reklamyvyzkoušení výrobku Marketingové koncepce = přístup k tomu, jak co nejefektivněji dosáhnout stanovených cílů..tzn. na co se marketingové aktivity firmy zaměřují Výrobní koncepcejedna z nejstarších,vychází z toho, že zákazník preferujelevné a snadno dostupné výrobky,výrobce se zaměřuje na zvýšeníobjemu výroby a náklady nižší než konkurence (ne na zákazníka) Výrobková koncepceVychází z toho, že zákazník preferujenejvyšší kvalitu a je ochoten zaplatitnejvyšší cenuVýrobce se zaměřuje na produkcikvalitních výrobků – to vede k marketingové krátkozrakosti = výrobce se snaží natolik zdokonalit výrobek, až přehlídne skutečnou potřebu zákazníka (vylepšuje pastičku na myši, až mu uknikne, že zákazník se chce pouze myši zbavit a nechce platit za drahnou barevnou voňavou hrající pastičku) Prodejní koncepcevychází z předpokladu, že zákazníci, pokud by byli ponecháni sami sobě, tak by sinezakoupili dostatečné množství výrobků firmyje třeba vyvíjet agresivní prodejní a propagační úsilíneagresivněji provozována u „nevyhledávaného zboží“, které by si spotřebitel normálně nekoupil (pohřební pozemek, životní pojištění aj.)zaměřuje se napotřeby prodávajícího (prodat, co vyrobil) namísto potřeb zákazníka (vyrábět to, co se bude dobře prodávat) Marketingová koncepceTrvale seorientuje na zákazníka a jeho potřeby účinněji než konkurenceDodržuje 4 pravidla: 1. orientace na potřeby zákazníka a budování vztahu k němu 2. orientace na cílové trhy (vybere si určitý segment) 3. koordinace marketingových aktivit s ostatními činnostmi podniku a tonepřetržitě 4. dosažení cílů podniku Sociální marketingová koncepceMarketingová koncepce rozšířená o požadavek souladu se sociálními a etickýmizájmy společnostiPodnikatelé musí respektovat také veřejné zájmy a společenskou odpovědnostEkologie, životní prostředí, hlad a bída, apod. Vývoj marketingu Marketing vznikl na konci 19. Století v USA. Až do konce Velké hospodářské krize se orientoval jen navýrobu (vyrábět co nejvíce s co nejnižšími náklady), poptávka převyšovala nabídku, takže nebylo třeba ji nějak stimulovat. Aktivně se začal prosazovat až po krizi, kdy poptávka byla nedostatečná a tudíž se marketing začal orientovat nareklamu a prodej. Fáze vývoje: 1910 – 1950 Masový marketing – založený na tvrdém prodeji a agresivní reklamě (reflektoval hromadnou výrobu a zaměření na standardní produkty) 1910 USA V důsledku hospodářské krize koupěschopná poptávka nedosahovala možnostem výrobyMarketing se snažilstimulovat poptávku na oslabeném trhu, marketing pracoval bezprostředně s trhem Polovina 50. Let Maketing začíná být vnímán i jako nástroj strategického řízeníPrudký rozvoj marketingových nástrojů a metodMarketing začal být využíván i na úrovní strategie firmyZačíná reagovat na změny (ek. situaci, konzumní trendy, sociokulturní změny) 1950 – 1975 Cílený marketing Marketing se začal zaměřovat nauspokojování zákazníkaPracuje s cílovými segmenty a skupinami zákazníkůJádrem marketingové koncepce je harmonizovanýmarketingový mix 1975 – 1995 Tržní a společenský marketing Plynulost společenského vývoje byla narušena ropnými krizemiMarketing zohledňuje nejen přání zákazníků alei ostatních tržních partnerů (konkurentů, dodavatelů, substituujících výrobků,…)Snaží se reagovat na měnící se společnostZákladními kroky jezacílení a tržní umístění (důraz na trefnou segmentaci) 1995 a dále Globální marketingDíky globalizaci došlo k transformaci společnostiMarketing se promítá do strategie firmySnaží se zvýšit užitek produktu, otevírat nové trhy, tvořit nové produkty, vyvolávat novou poptávku, zvyšovat spokojenost zákazníka Působnost marketingu v jednotlivých odvětvích: Firmy vyrábějící výrobky krátkodobé spotřeby (potraviny, kosmetika)Výrobci produktů dlouhodobé spotřeby (auta, elektronika, spotřebiče)Obchodní firmy (obchodní domy, super a hypermarkety)Neziskové organizace, politické strany apod. – mnohem později (až kolem 70. let) Vlivy působící na marketing Vlivy vnitřníOrganizace a řízení (pravomoci, personální vztahy – ochota, jed

Témata, do kterých materiál patří