Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MARKETING

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (41.48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MARKETING

Definice marketingu

= SOUBOR AKTIVIT, JEJICHŽ CÍLEM JE PŘEDVÍDAT, ZJIŠŤOVAT, STIMULOVAT A USPOKOJIT POTŘEBY A POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA

Americká marketingová asociace v roce 2007 formulovala následující definici marketingu: "Marketing je činnost, soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikování, dodávání a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost jako celek."

Philip Kotler chápe marketing jako: "Společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot."

Z českých autorů definuje marketing Jaroslav Světlík takto: "Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace.

Základní pojmy:

Potřeba = pociťovaný stav nedostatku

 • Vrozené x naučené

 • Materiální x nemateriální

 • Ekonomické x neekonomické

 • Konečné x výrobní

Požadavek = specifické vyjádření subjektivního stavu

(potřeba najíst se může vyústit v konkrétní požadavek koupit si cheesburgera u McDonald´s)

Poptávka = množství požadovaných konkrétních produktů, její velikost je dána kupní silou

Základní úkoly marketingu

 • Uspokojení potřeb zákazníka

 • Dosažení výhody nad ostatními konkurenty

Efektivní marketing vychází z analýzy zákazníka a analýzy konkurence.

Strategie firmy se opírá o 4 základní nástroje marketingu = MARKETINGOVÝ MIX:

CÍLE ORGANIZACE

návratnost investic, tržby, zisk, podíl na trhu, společenské poslání

CÍLE MARKETINGU

uspokojení potřeb zákazníka, konkurenční výhoda

STRATEGIE MARKETINGU

diferenciace produktu, minimalizace nákladů, tržní orientace

NÁSTROJE MARKETINGU = 4 P = MARKETINGOVÝ MIX

Product (Produkt)

 • kvalita

 • funkce

 • trvanlivost

 • záruka

 • servis

Place (Distribuce)

 • katalogový prodej

 • VO, MO síť

 • skladování

 • doprava

 • úvěr

Price (Cena)

 • vysoká (rychlá úhrada N)

 • nízká (proti konkurenci, vysoký obrat)

Promotion (Komunikace)

 • povědomí o značce

 • úloha reklamy

 • vyzkoušení výrobku

Marketingové koncepce

= přístup k tomu, jak co nejefektivněji dosáhnout stanovených cílů..tzn. na co se marketingové aktivity firmy zaměřují

 1. Výrobní koncepce

 • jedna z nejstarších,

 • vychází z toho, že zákazník preferuje levné a snadno dostupné výrobky,

 • výrobce se zaměřuje na zvýšení objemu výroby a náklady nižší než konkurence (ne na zákazníka)

 1. Výrobková koncepce

 • Vychází z toho, že zákazník preferuje nejvyšší kvalitu a je ochoten zaplatit nejvyšší cenu

 • Výrobce se zaměřuje na produkci kvalitních výrobků – to vede k marketingové krátkozrakosti = výrobce se snaží natolik zdokonalit výrobek, až přehlídne skutečnou potřebu zákazníka (vylepšuje pastičku na myši, až mu uknikne, že zákazník se chce pouze myši zbavit a nechce platit za drahnou barevnou voňavou hrající pastičku)

Témata, do kterých materiál patří