Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pracovněprávní vztahy a mzdy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49.32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2) Odměny

- jsou jednorázové a udělují se za splnění mimořádných pracovních úkolů nad rámec pracovních povinností nebo při příležitosti významných pracovních a životních jubileí

3) Příplatky

- mzda za práci přesčas - příplatek ve výši nejméně 25 % průměrného výdělku

- příplatek za práci ve svátek - příplatek k dosažené mzdě ve výši dalších 100 % této mzdy

- příplatek za noční práci - příplatek k dosažené mzdě činí 10 % průměrného výdělku

- příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí - 10 % průměrného výdělku k dosažené mzdě

- příplatek za práci v sobotu a v neděli - příplatek nejméně 10 % průměrného výdělku

- příplatek za dobu pracovní pohotovosti - odměna 10 % průměrného výdělku bez náhrady mzdy

4) Doplatky

- pokud je pracovník dočasně přeřazen na práci s menším platovým oceněním

5) Podíly na zisku

- podnik je vyplácí podle toho, jak hospodaří

6) Naturální požitky

- pouze u některých pracovních odvětví

7) Náhrada mzdy

- peníze za dovolenou, dočasná pracovní neschopnost (prvních 14 dní)

8) Osobní ohodnocení

- přidává se k základní mzdě za mimořádný výkon a dosavadnítrvání dobrých výsledků

Výpočet mzdy

Výpočet hrubé mzdy =
základní mzda (úkolová, časová, stálý plat)
+ příplatky ke mzdě (za práci v noci, ve svátky, přesčasy, práce ve výškách či ztížených podmínkách)
+ náhrada mzdy (za dovolenou, svátek)
+ odměny a prémie
Výpočet základu daně =
hrubá mzda + sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance (34%) (HM*1,34), musí se zaokrouhlit na stokoruny nahoru

Výpočet čisté mzdy =
hrubá mzda
- sociální pojištění (placené zaměstnancem 6,5%)
- zdravotní pojištění (placené zaměstnancem 4,5%)
- daň z příjmu (počítáme ze základu daně 15%)
- ostatní srážky

Srážky

1. Sociální pojištění
vyměřovací základ + sazby sociálního pojištění:
- zaměstnavatel – platí měsíčně 25% z příjmu, které představují součet hrubých mezd všech zaměstnanců
- zaměstnanec – platí měsíčně 6,5% z hrubé mzdy
- dohromady 31,5% z HM.

2. Zdravotní pojištění
vyměřovací základ + sazby zdravotního pojištění:
- zaměstnavatel – platí měsíčně 9% ze součtu hrubých mezd zaměstnanců
- zaměstnanec – platí měsíčně 4,5% z hrubé mzdy

- dohromady 13,5 % z HM

3. Daň z příjmů ze závislé činnosti

- zaměstnanec hradí státu daň z příjmu, která se vypočítá jako 15 % ze základu daně, základ daně u zaměstnance je hrubá mzda zvýšená o ZP, SP hrazené zaměstnavatelem

- výsledná daň se snižuje o slevy na dani a daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Roční slevy na dani pro rok 2015

Sleva na dani

Výše slevy 2015

Rok/měsíc

na poplatníka 24 840 Kč/ 2 070 Kč na manželku 24 840 Kč na invaliditu (1. či 2. stupeň) 2 520 Kč/ 210 Kč na invaliditu (3.stupeň) 5 040 Kč/ 420 Kč na držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč/ 1 345 Kč na studenta 4 020 Kč/ 335 Kč

Témata, do kterých materiál patří