Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pracovněprávní vztahy a mzdy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49.32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- jiné způsoby (např. naturálie, náhradní volno,...)

Mzda

 • je odměna za práci v pracovním poměru, vyplácená ve výplatním termínu (zpravidla měsíčně) zpětně

 • může se skládat z těchto složek

  • základní mzda

  • náhrady mzdy a

  • výkonnostní složky mzdy

 • jedná se o peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci.

 • na rozdíl od platu je vyplácena v soukromém sektoru, zatímco plat náleží jen zaměstnancům zákonem určených institucí, především státním zaměstnancům

 • mzda nominální = peněžní částka bez ohledu co za ni mohu koupit (1000 Kč)

 • mzda reálná = představuje množství zboží a služeb, které si mohu za mzdu koupit (1000 Kč = boty)

 • hrubá mzda = je součtem všech nárokových složek, které náleží zaměstnanci za práci odvedenou v příslušném kalendářním měsíci (dovolená, odměny, příplatky,...)

 • čistá mzda = mzda snížená o daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění a další srážky (exekuce, úhrady mank, splátkové podnikové půjčky…)

 • částka k výplatě = čistá mzda + náhrada mzdy za nemoc

Druhy mezd

a) časová mzda

- udává kolik korun dostane pracovník zaplaceno za normovaný čas nikoliv skutečný

- výhoda: méně administrativně náročná, zaměstnanci vědí kolik dostanou,

- nevýhoda: postrádá motivační prvek (měla by být doplněna vhodným systémem prémií a odměn)

- použití: - když nelze přesně stanovit výkon (nedá se změřit) - vrátný

- když je kladen důraz spíše na kvalitu než množství

- výpočet: = odpracované hodiny x mzdový tarif

b) úkolová mzda

- kolik korun dostane pracovník za 1 kus

- výhoda: motivace (podmínka dobrá organizace výroby)

- použití: když je výkon dobře změřitelný

- odměna závisí na výkonu jednotlivce nebo skupiny

- výpočet: = počet vyrobených kusů x sazba za 1 kus

Sazba za 1 kus = Mzdový tarif

Výkonová norma množství

c) podílová mzda

- je stanoven základ + podíl na zisku (% z tržeb)

- použití: v obchodě, ve službách (čím víc prodáš, tím větší odměna)

d) smíšená mzda

 • zpravidla, zejména u dlouhodobých zaměstnání

 • kombinuje se více složek mzdy podle uvedených druhů mezd (kombinovaná mzda)

Pohyblivé části

- jsou příplatky, osobní ohodnocení, prémie a odměny. Příplatky jsou povinné. Jedná se o práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli a za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Osobní ohodnocení vyjadřuje trvaleji kvalitu práce určitého zaměstnance a lze jej odebrat pouze při zhoršení kvality práce zaměstnance. Prémie jsou stanoveny v procentech a slouží ke zvýšení motivace. Odměny se vyplácejí jednorázově.

1) Prémie

- pracovník je dostává pravidelně, existuje prémiový řád a on ví, kolik za co dostane

- vedoucí tím pracovníky motivuje, uděluje se za splnění nebo překročení předem stanoveného úkolu

Témata, do kterých materiál patří