Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pracovněprávní vztahy a mzdy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2 520 Kč/ 210 Kč na invaliditu (3.stupeň) 5 040 Kč/ 420 Kč na držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč/ 1 345 Kč na studenta 4 020 Kč/ 335 Kč Daňové zvýhodnění na děti Daňové zvýhodnění Výše slevy 2015 Rok/měsíc na 1.dítě 13 404 Kč/ 1 117 Kč na 2. dítě 15 804 Kč/ 1 317 Kč na 3. a další dítě 17 004 Kč/ 1 417 Kč Výplatní termín den uvedený v pracovní smlouvě, jako den výplaty (např. 10. dne každého měsíce) Bezhotovostní výplata mzdy/platu -nejčastější,obvyklá - převod mzdy/platu z BÚ zaměstnavatele na BÚ zaměstnance Hotovostní výplata mzdy/platu - vyplacení probíhá na pracovišti, v Kč (přesně) Náhrada mzdy za nemoc náhrady mzdy- vyplácí se v případě, že zaměstnanec neodpracoval určité dny z důvodu dočasné pracovní neschopnosti Nemoc zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci náhradu za nemoc za první 2 týdny (14 dní),až v případě delší pracovní neschopnosti mu přísluší nemocenské dávky vyplácené ze systému sociálního pojištěníprvní 3 dny = karenční doba = 0 Kčvyplácí se pouze za pracovní dnyvychází se z průměrného hodinového výdělku za předchozí kalendářní čtvrtletí, která se redukuje Redukční hranice I. redukční hranice-náhrada mzdy za nemoc 155,40 Kč z této částky se započte 90% II. redukční hranice-náhrada mzdy za nemoc 232,93 Kč z této částky se započte 60% III. redukční hranice-náhrady mzdy za nemoc 465,85 Kč z této částky se započte 30% (pokud průměrná hodinová mzda přesahuje poslední redukční hranici, tak se k částce, o které je průměrná mzda vyšší nepřihlíží) Částka vyplacená jako náhrada mzdy za nemoc je 60% z redukovaného hodinového výdělku. Další náhrady: Dovolená - nárok na dovolenou se počítá z předchozího denního nebo hodinového průměrného výdělku za předchozí kalendářní čtvrtletí, tento výdělek se připočítá k hrubé mzdě Lékařské vyšetření - nárok na lékařské vyšetření mám pouze tehdy, jestliže předložím zaměstnavateli propustku od lékaře - pokud předložím 1 propustku mám tedy nárok na proplacení 4 hodin, pokud jsem u lékaře celý den, ale propustku mám jen jednu, mám proplaceny 4 hodiny a zbytek dne jsem omluven - nárok na lékařské vyšetření se počítá z předchozího hodinového průměrného výdělku za předchozí kalendářní čtvrtletí, tento výdělek se připočítá k hrubé mzdě Nemocenské dávky Dávky, které se vyplácejí z nemocenského pojištění: -mateřská– tedy peněžitá pomoc v mateřství-vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství-ošetřovné-nemocenská Nárok na dávky z nemocenského pojištění mají osoby, které jsou účastny nemocenského pojištění. U zaměstnaných osob je účast povinná. Osoby samostatně výdělečně činné si mohou platit nemocenské pojistění dobrovolně. OSVČ pak mají nárok na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství. Výše dávek z nemocenského pojištění se určuje z denního vyměřovacího základu (DVZ), který se u zaměstnanců zjistí jednoduše. Příjem za posledních 12 měsíců se vydělí počtem kalendářních dní v tomto období.Nemocenská dávka se vyplácí od15 dne nemoci do jednoho roku. Denní vyměřovací základ: (16 000 hrubé mzdy x 12 měsíců) : 365 = 526 Kč • z částky do 888• z částky do 1331• z částky do 2662• k částce nad 2662 Výše podpory pak za každý kalendářní den činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.To platí pro nemocenskou a ošetřovné. U mateřské a vyrovnávacího příspěvku v mateřství činí výše podpory za každý kalendářní den 70 % re

Témata, do kterých materiál patří