Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pracovněprávní vztahy a mzdy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49.32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Přestávky v práci

 • jsou určeny na jídlo a oddech

 • nezapočítávají se do prac. doby

 • nesmí být zařazeny na začátek a konec směny

 • přestávka musí být nejdéle po 6-ti hodinách nepřetržité práce, u mladistvých nejdéle po 4 a půl hodinách nepřet. práce

 • přestávka musí trvat 30 min a déle

 • pokud je to nutné z provozních důvodů, tak je možné přestávku rozdělit, ale alespoň 1 část musí trvat 15 minut a déle (školství)

Doba odpočinku

Odpočinek mezi směnami

 • doba, které uplyne mezi koncem 1 směny a začátkem následující doby

 • musí být nejméně 12 hodin

 • ve výjimečných případech lze zkrátit na 5 hodin (nepřetržité provozy, živelné pohromy, inventarizace, účetní závěrka, krmení a ošetřování zvířat, zajištění služeb pro obyvatelstvo,..)

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

 • v průběhu 7 kal. dnů, musí mít každý z-nec nepřetržitý odpočinek v délce 35 hodin a více

 • pokud to provozní podmínky umožňují, musí připadnout na neděli

Dny pracovního klidu

 • jsou to dny na které připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu a státní svátky

 • v těchto dnech je možný výkon pouze naléhavých prácí (krmení a ošetřování zvěře, odstraňování následků živ. pohrom, zdravotnictví, atd.)

Dovolená

 • je určena na zotavenou

 • o termínu čerpání dovolené rozhoduje z-tel, který by měl přihlížet k oprávněným zájmům z-nce

 • při dovolené má z-nec nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za předchozí kal. čtvrt., tato náhrada je součástí HM, odvádí se z ní ZP, SP a daň z příjmu

 • existuje dovolená za kal. rok, poměrná část dovolené, dovolená za odprac. dny a dodatková dovolená

 • z-tel může při dlouhodobé absenci pracovníka zkrátit dovolenou

Dovolená za kalend. rok

 • nárok má z-nec, který byl ve stavu celý kal. rok a který odprac. 60 dnů a více

 • zákl. výměra dovolené je 4 týdny, což odpov. 20 prac. dnům při 8-mi hod. směně

Poměrná část dovolené

 • z-nec nastoupí např. 1.7. => za rok má nárok na ½ výměry dovolené

Dovolená za odpracované dny

 • např. u brigádníků

 • za každých 21 odprac. dnů náleží 1/12 dovolené

 • Nárok na dovolenou se zaokrouhluje na půl dny nahoru.

 • Za dovolenou přísluší náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku za předch. kal. čtvrtletí, tato náhrada je součástí HM.

 • Z-tel může z-nce z dovolené odvolat, musí ale uhradit případné náklady, které z-nci vzniknou.

Dodatková dovolená

 • dovolená navíc

 • rozsah 1 týden, což je 5 dnů

 • nárok na ni mají pouze některé profese

 • př.: práce v dolech, práce ionizující záření, práce v prostředí kde je nebezpečí nákaz (inf. oddělení)

MZDA

Mzda - v podnikatelské sféře

Plat - v nepodnikatelské sféře, především státní zaměstnanci

Mzda

- plnění poskytované za vykonávanou práci (odměna za práci)

- plnění: - peněžní (většinou)

Témata, do kterých materiál patří