Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pracovněprávní vztahy a mzdy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

výhoda: motivace (podmínka dobrá organizace výroby) - použití: když je výkon dobře změřitelný - odměna závisí na výkonu jednotlivce nebo skupiny - výpočet: = počet vyrobených kusů x sazba za 1 kus Sazba za 1 kus = Mzdový tarif Výkonová norma množství c) podílová mzda - je stanoven základ + podíl na zisku (% z tržeb) - použití: v obchodě, ve službách (čím víc prodáš, tím větší odměna) d) smíšená mzda zpravidla, zejména u dlouhodobých zaměstnáníkombinuje se více složek mzdy podle uvedených druhů mezd (kombinovaná mzda) Pohyblivé části - jsou příplatky, osobní ohodnocení, prémie a odměny. Příplatky jsou povinné. Jedná se o práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli a za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Osobní ohodnocení vyjadřuje trvaleji kvalitu práce určitého zaměstnance a lze jej odebrat pouze při zhoršení kvality práce zaměstnance. Prémie jsou stanoveny v procentech a slouží ke zvýšení motivace. Odměny se vyplácejí jednorázově. 1) Prémie - pracovník je dostává pravidelně, existuje prémiový řád a on ví, kolik za co dostane - vedoucí tím pracovníky motivuje, uděluje se za splnění nebo překročení předem stanoveného úkolu 2) Odměny - jsou jednorázové a udělují se za splnění mimořádných pracovních úkolů nad rámec pracovních povinností nebo při příležitosti významných pracovních a životních jubileí 3) Příplatky -mzda za práci přesčas- příplatek ve výši nejméně 25 % průměrného výdělku -příplatek za práci ve svátek- příplatek k dosažené mzdě ve výši dalších 100 % tétomzdy -příplatek za noční práci- příplatek k dosažené mzdě činí 10 % průměrného výdělku -příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí- 10 % průměrného výdělkuk dosažené mzdě -příplatek za práci v sobotu a v neděli- příplatek nejméně 10 % průměrného výdělku -příplatek za dobu pracovní pohotovosti- odměna 10 % průměrného výdělku beznáhrady mzdy 4) Doplatky -pokud je pracovník dočasně přeřazen na práci s menším platovým oceněním 5) Podíly na zisku - podnik je vyplácí podle toho, jak hospodaří 6) Naturální požitky - pouze u některých pracovních odvětví 7) Náhrada mzdy - peníze za dovolenou, dočasná pracovní neschopnost (prvních14 dní) 8) Osobní ohodnocení - přidává se k základní mzdě za mimořádný výkon a dosavadní trvání dobrýchvýsledků Výpočet mzdyVýpočet hrubé mzdy =základní mzda (úkolová, časová, stálý plat)+ příplatky ke mzdě (za práci v noci, ve svátky, přesčasy, práce ve výškách či ztížených podmínkách)+ náhrada mzdy (za dovolenou, svátek)+ odměny a prémie Výpočet základu daně =hrubá mzda + sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance (34%) (HM*1,34), musí se zaokrouhlit na stokoruny nahoru Výpočet čisté mzdy =hrubá mzda- sociální pojištění (placené zaměstnancem 6,5%)- zdravotní pojištění (placené zaměstnancem 4,5%)- daň z příjmu (počítáme ze základu daně 15%)- ostatní srážky Srážky 1.Sociální pojištěnívyměřovací základ + sazby sociálního pojištění:- zaměstnavatel – platí měsíčně 25% z příjmu, které představují součet hrubých mezd všech zaměstnanců- zaměstnanec – platí měsíčně 6,5% z hrubé mzdy- dohromady 31,5% z HM. 2.Zdravotní pojištěnívyměřovací základ + sazby zdravotního pojištění:- zaměstnavatel – platí měsíčně 9% ze součtu hrubých mezd zaměstnanců- zaměstnanec – platí měsíčně 4,5% z hrubé mzdy - dohromady 13,5 % z HM 3.Daň z příjmů ze závislé činnosti - zaměstnanec hradí státu daň z příjmu, která se vypočítá jako 15 % ze základu daně, základ daně u zaměstnance je hrubá mzda zvýšená o ZP, SP hrazené zaměstnavatelem - výsledná daň se snižuje o slevy na dani a daňové zvýhodnění na vyživované dítě Roční slevy na dani pro rok 2015 Sleva na dani Výše slevy 2015 Rok/měsíc na poplatníka 24 840 Kč/ 2 070 Kč na manželku 24 840 Kč na invaliditu (1. či 2. stupeň)

Témata, do kterých materiál patří