Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pracovněprávní vztahy a mzdy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49.32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • může být uzavřena maximálně na 300 h za rok u jednoho zaměstnavatele

 • neplatí se sociální a zdravotní pojištění pokud příjem nepřekročil částku 10 000Kč, pokud překročí tak se platí

 • může být uzavřena písemně nebo ústně

 • vhodná forma pro krátkodobé brigády

 • obsahuje pracovní úkol, předpokládaný rozsah práce a výši odměny

 1. Dohoda o pracovní činnosti

 • sjednává se na práci, která nesmí svým rozsahem převýšit v průměru polovinu týdenní pracovní doby (max. na poloviční pracovní úvazek)

 • odvádí se ZP a SP i daň z příjmu

 • vždy písemná forma (jinak je neplatná)

 • musí být uvedeny sjednané práce, odměna, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se uzavírá (může být jak doba určitá tak neurčitá)

 • odměna je splatná pravidelně ve výplatním termínu

Povinnosti z-tele při uzavírání prac. poměru

 • uzavřít prac. smlouvu a seznámit z-nce s jeho povinnosti a právy (nejpozději v den nástupu)

 • sepsat dohodu o hmotné odpovědnosti (z-nec starší 18 let, přebírá hodnoty k vyúčtování – sklad, pokladna,..)

 • nahlásit úřadu práce obsazení volných prac. míst (do 10 dnů)

 • platit a nahlásit zdrav. pojišťovně z-nce (do 8 dnů od vzniku prac. poměru)

 • nahlásit OSSZ přijetí z-nce do prac. poměru (do 8 dnů od vzniku prac. poměru)

 • založit mzdový a osobní list z-nce (vyžádat si životopis, výpis z rejstříku trestů – nejpozději v den nástupu do práce)

 • vyžádat si doklady pro uplatnění slev na dani (do 30 dnů a pak každoročně do 15.12.)

 • převzít zápočtový list (ihned) – zápočtový list je doklad o předchozím zaměstnání, uvádí se tam předchozí odpracovaná doba v letech, měsících, dnech a uvádí se zde průměrný předchozí výdělek)

 • založit evidenční list důchodového pojištění (termín při nástupu) – zde jsou údaje o ročním hrubém výdělku a o tzv. vyloučených dobách (doba kdy jsem nepracovala, tato doba se nezapočítává do odprac. let na důchod

Závislá činnost : Závislá činnost je vymezena jako činnost zaměstnance, která je vykonávaná ve vztahu podřízenosti k zaměstnavateli, výlučně osobně, dle jeho pokynů, jeho jménem, za stanovenou mzdu, plat nebo odměnu, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele.

Zkušební doba

 • v této době může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr zaměstnance bez udání důvodů, zaměstnanec může stejně tak odejít z práce bez udání důvodů

 • trvá maximálně 3 měsíce, u vedoucích pracovníků max na 6 měsíců, překážky v práci se do ní nepočítají, je možné ji sjednat pouze při vzniku prac. poměru, nedá se sjednat dodatečně, v této době může z-nec a z-tel kdykoliv ukončit prac. poměr a to i bez udání důvodů

Pracovní doba

 • doba, ve které z-nec vykonává činnost pro z-tele

 • standartní prac. doba max. 40 hodin týdně při plném úvazku

 • u mladistvých z-nců (do 18 let) je max. 30 hodin týdně

 • rozvrhuje ji za-tel a určuje začátek a konec směn

 • za-nec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet až po skončení směny

Témata, do kterých materiál patří