Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pracovněprávní vztahy a mzdy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49.32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6. Pracovněprávní vztahy a mzdy

 • pracovněprávní vztahy jsou upraveny Zákoníkem práce

 • pracovní zákoník nesmí být v rozporu s listinou základních práv a svobod

 • Pracovní právo je souhrn právních norem, které upravují prac. poměr služební poměr, vztahy mezi z-ci a z-teli, podmínky BOZP, nároky při prac. úrazech nebo nemocech z povolání

Zákoník práce

 • je to zákl. právní předpis který upravuje prac. právní vztahy

 • vztahuje se až na výjimky na všechny z-nce a z-tele na území ČR

 • Zákoník práce se nevztahuje na z-nce ve služebním poměru

Zákaz diskriminace

= nerovné zacházení

 • v prac. právních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace z důvodu barvy pleti, pohlaví, věku, zdrav. stavu, příslušnosti k církvi, politické straně, členství v odborech apod.

 • diskriminací v prac. právních vztazích není požadavek na vzdělání, oprávněný požadavek na zdrav. stav a fyz. kondici (práce v dolech, laboratořích,..) diskriminací není zákaz určité práce ženám (práce v dolech a ražba tunelů), a zákaz určitých prací těhotným ženám (zvedání břemen, nebezpečí nákaz, obsluha rentgenu,..)

 • v případě soudního sporu mezi z-ncem a z-telem ohledně diskriminace nese důkazní břemeno z-tel

Účastníci prac. právních vztahů

Z-NEC

 • FO, která dokončila pov. školní docházku a má 15 let a více

Z-TEL

 • PO, která je zapsaná v prac. rejstříku a podniká (s.r.o., a.s., školy, nemocnice)

 • FO, starší 18 let

ODBORY

 • v podniku může působit odborová org. pokud alespoň 3 z-nci jsou jeho členy

 • chrání práva z-nců, zastupuje z-nce při kolektivním vyjednáváním se z-telem

 • kolektivní smlouva je smlouva mezi odbory a z-telem a platí pro všechny z-nce i pro ty, kteří nejsou v odborech (prémie, odměny, dodatková dovolená,…)

STÁT

 • vytváří legislativu v oblasti pracovního práva (výše daní, způsob zdanění, ZP, SP)

 • stát je součástí tripartity

Vznik pracovního poměru

Pracovní smlouva

- dokument, který upravuje prac. právní vztahy mezi z-cem a z-telem

- musí být písemná, 1 vyhotovení obdrží z-nec a druhé z-tel

- prac. smlouva musí obsahovat povinné náležitosti a může obsahovat nepovinné náležitosti

- povinné náležitosti: označení smluvních stran (z-tel, název, sídlo, IČ), druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce (konkrétní datum a pokud z-nec v ten den nenastoupí do práce tak prac. poměr zaniká a z-tel má právo na náhradu škody která vznikla), datum uzavření smlouvy, podpisy smluvních stran

- nepovinné náležitosti: mzda/plat (termín výplaty, místo a vyplácení), zkušební doba, doba trvání pracovního poměru (na dobu určitou/neurčitou), pracovní doba (př. nepřetržitý provoz), dodatková dovolená, zákaz konkurence

- pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou, pokud nebyla výslovně dohodnuta doba jeho trvání

Dohody mimo prac. poměr

 1. Dohoda o provedení práce

Témata, do kterých materiál patří