Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pracovněprávní vztahy a mzdy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49.32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Daňové zvýhodnění na děti

Daňové zvýhodnění

Výše slevy 2015

Rok/měsíc

na 1.dítě 13 404 Kč/ 1 117 Kč na 2. dítě 15 804 Kč/ 1 317 Kč na 3. a další dítě 17 004 Kč/ 1 417 Kč

Výplatní termín

 • den uvedený v pracovní smlouvě, jako den výplaty (např. 10. dne každého měsíce)

Bezhotovostní výplata mzdy/platu

- nejčastější, obvyklá

- převod mzdy/platu z BÚ zaměstnavatele na BÚ zaměstnance

Hotovostní výplata mzdy/platu

- vyplacení probíhá na pracovišti, v Kč (přesně)

Náhrada mzdy za nemoc

 • náhrady mzdy - vyplácí se v případě, že zaměstnanec neodpracoval určité dny z důvodu dočasné pracovní neschopnosti

Nemoc

 • zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci náhradu za nemoc za první 2 týdny (14 dní), až v případě delší pracovní neschopnosti mu přísluší nemocenské dávky vyplácené ze systému sociálního pojištění

 • první 3 dny = karenční doba = 0 Kč

 • vyplácí se pouze za pracovní dny

 • vychází se z průměrného hodinového výdělku za předchozí kalendářní čtvrtletí, která se redukuje

Redukční hranice

I. redukční hranice-náhrada mzdy za nemoc 155,40 Kč z této částky se započte 90%

II. redukční hranice-náhrada mzdy za nemoc 232,93 Kč z této částky se započte 60%

III. redukční hranice-náhrady mzdy za nemoc 465,85 Kč z této částky se započte 30%

(pokud průměrná hodinová mzda přesahuje poslední redukční hranici, tak se k částce, o které je průměrná mzda vyšší nepřihlíží)

Částka vyplacená jako náhrada mzdy za nemoc je 60% z redukovaného hodinového výdělku.

Další náhrady:

Dovolená

- nárok na dovolenou se počítá z předchozího denního nebo hodinového průměrného výdělku za předchozí kalendářní čtvrtletí, tento výdělek se připočítá k hrubé mzdě

Lékařské vyšetření

- nárok na lékařské vyšetření mám pouze tehdy, jestliže předložím zaměstnavateli propustku od lékaře

- pokud předložím 1 propustku mám tedy nárok na proplacení 4 hodin, pokud jsem u lékaře celý den, ale propustku mám jen jednu, mám proplaceny 4 hodiny a zbytek dne jsem omluven

- nárok na lékařské vyšetření se počítá z předchozího hodinového průměrného výdělku za předchozí kalendářní čtvrtletí, tento výdělek se připočítá k hrubé mzdě

Nemocenské dávky

Dávky, které se vyplácejí z nemocenského pojištění:

 1. - mateřská– tedy peněžitá pomoc v mateřství

  - vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

  - ošetřovné

  - nemocenská

Nárok na dávky z nemocenského pojištění mají osoby, které jsou účastny nemocenského pojištění. U zaměstnaných osob je účast povinná.

Osoby samostatně výdělečně činné si mohou platit nemocenské pojistění dobrovolně. OSVČ pak mají nárok na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství.

Výše dávek z nemocenského pojištění se určuje z denního vyměřovacího základu (DVZ), který se u zaměstnanců zjistí jednoduše.

Témata, do kterých materiál patří