Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucetnictvi-zaklady-vsem

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (153.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

 • splňuje požadavky průkaznosti a dále

 • požadavky ochrany a bezpečnosti odpovídající charakteru přenášených informací

 1. Okamžik v účetním záznamu

se zaznamenává s takovou přesností, aby nejistota v určení času neměla za následek nejistotu v určení obsahu účetních případů

 1. Opravy účetních záznamů

 1. nesmějí vést k:

  • neúplnosti

  • neprůkaznosti

  • nesprávnosti

  • nesrozumitelnosti

  • nepřehlednosti

 2. musí být prováděny tak, aby bylo možno určit:

  • osobu zodpovědnou za provedení každé opravy

  • okamžik jejího provedení

  • zjistit obsah opravovaného účetního záznamu před opravou a po opravě

 1. Pokuty

  • za porušení povinností uložených zákonem

  • ve výši 3% nebo až 6% z úhrnu rozvahy

  • jsou v kompetenci oprávněných územních finančních orgánů a kontrolních orgánů

Témata, do kterých materiál patří