Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucetnictvi-zaklady-vsem

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (153,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

á Nečitelná pro vedení účetních záznamů Průkaznost účetních záznamů Účetní záznam je průkazný, jestliže ... je jeho obsah prokázán přímo porovnáním se skutečností, kterou tento záznam prokazuje je prokázán obsahem jiných průkazných účetních záznamů je-li přenesen způsobem dle zákona o účetnictví týká-li se výhradně skutečností uvnitř účetní jednotky a je k němu připojen podpisový záznam oprávněné osoby Přenos účetního záznamu může být uskutečněn pouze prostřednictvím informačního systému nebo jiným způsobem, který: splňuje požadavky průkaznosti a dále požadavky ochrany a bezpečnosti odpovídající charakteru přenášených informací Okamžik v účetním záznamu se zaznamenává s takovou přesností, aby nejistota v určení času neměla za následek nejistotu v určení obsahu účetních případů Opravy účetních záznamů nesmějí vést k: neúplnosti neprůkaznosti nesprávnosti nesrozumitelnosti nepřehlednosti musí být prováděny tak, aby bylo možno určit: osobu zodpovědnou za provedení každé opravy okamžik jejího provedení zjistit obsah opravovaného účetního záznamu před opravou a po opravě Pokuty za porušení povinností uložených zákonem ve výši 3% nebo až 6% z úhrnu rozvahy jsou v kompetenci oprávněných územních finančních orgánů a kontrolních orgánů

Témata, do kterých materiál patří