Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucetnictvi-zaklady-vsem

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (153.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

 1. Úkol zákona o účetnictví

  • zajistit informace pro finanční řízení

  • prokázat stav a pohyb majetku, závazků, vlastního kapitálu, nákladů, výdajů, výnosů, příjmů a výsledku hospodaření

  • dodržet soulad se směrnicemi Evropské unie (zejména čtvrté a sedmé) a aplikovat vybrané zásady a charakteristiky Mezinárodních účetních standardů (IAS)

  • vytvořit pro české prostředí právní rámec pro vedení účetnictví a regulaci účetní závěrky včetně jejího zveřejňování

 1. Věcné (materiální) účetní zásady, základní předpoklady pojetí zákona

  • akruální princip

  • věrný a poctivý obraz poskytovaný v účetní závěrce

  • přednost obsahu před formou

  • nepřetržité pokračování činností účetní jednotky

  • stálost používaných účetních metod

  • zákaz kompenzace

  • kontinuita

  • zásada opatrnosti

 2. Účetní jednotky

 1. právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky

 2. zahraniční osoby, pokud na území ČR podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů

 3. organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu

 4. fyzické osoby, které podnikají nebo provozují jinou samostatnou výdělečnou činnost, pokud prokazují své výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů pro účely zjištění základu daně z příjmu

 1. Předmět účetnictví

- stav a pohyb majetku a jiných aktiv

- stav a pohyb závazků a jiných pasiv

- náklady a výnosy (nebo výdaje a příjmy)

- výsledek hospodaření

 1. Účetní období

Nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců: hospodářský rok nebo kalendářní rok

Účetní období bezprostředně předcházející změně (vzniku, zániku) může být kratší nebo delší než 12 měsíců

 1. Povinnost vést účetnictví

správné - neodporuje zákonům, neobchází účel

úplné - zaúčtovány jsou veškeré skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví

průkazné - všechny účetní záznamy jsou průkazné

srozumitelné - lze určit spolehlivě a jednoznačně obsah účetních případů

trvanlivé - zajistit trvanlivost účetních záznamů po celé období, kdy s účetní záznamy využívají včetně doby archivace

 1. Požadavky zákona na účetní závěrku

Účetní závěrka musí na základě účetnictví podávat věrný a poctivý obraz

věrné - obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je zobrazen v souladu s účetními metodami

poctivé - účetní metody jsou použity způsobem, který vede k dosažení věrného zobrazení

Respektování všeobecně uznávaných zásad:

 • předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti

 • stálost metod

 • zákaz kompenzace

Kvalitativní charakteristiky informace v účetní závěrce musí být

 • spolehlivé

 • srovnatelné

 • srozumitelné

 • významné

 1. Účetní soustavy

Povinnost účtovat v soustavě podvojného účetnictví

V soustavě jednoduchého účetnictví mohou účtovat (výjimky):

Témata, do kterých materiál patří