Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucetnictvi-zaklady-vsem

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (153,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Základy účetnictví Obsah: Význam, funkce a úkoly účetnictví a požadavky na něj kladené a manažerské, účetní soustavy, účetní profese) Účetní konvence a všeobecné účetní zásady (IAS/IFRS, DEU, všeobecné účetní zásady) Rozvaha (Bilance) a výkaz zisků a ztát) Metodické prvky účetnictví a výsledkových, schéma základního třídění účtů, účetní záznamy, účetní knihy) Nástroje průkaznosti účetnictví a závazků) Účetní technika (Účetní formy) Přezkušování formální a věcné správnosti účetních zápisů (Cíle, nástroje) Zákon o účetnictví(č. 563/1991 ve znění zákona 353/2001 Sb.) účetní jednotky, předmět účetnictví, účetní období, povinnost vést účetnictví, požadavky zákona na účetní závěrku, účetní soustavy, účetní doklad, účetní knihy, účetní závěrka, ověřování účetní závěrky auditorem, výroční zpráva, zveřejňování, konsolidovaná účetní závěrka, oceňování a úroveň oceňování, úschova účetních záznamů, účetní záznamy, průkaznost účetních záznamů, přenos účetního záznamu, okamžik v účetním záznamu, opravy účetních záznamů, pokuty) Význam, funkce a úkoly účetnictví a požadavky na něj kladené 1.1. Vznik a vývoj účetnictví Určitý stupeň ekonomického vývoje společnosti První systematické vedení účetních knih – Luca Pacioli r. 1494, Severní Itálie první počátky účetnictví na našem území – 2. polovina 18. století rozvoj závislý na měnících se ekonomických podmínkách (industrializace) pomoc rozvoje hospodářského života (zjišťování míry zhodnocení vloženého kapitálu a finanční situace, ochrana majetku, možnost rozhodování) vývoj představuje rozšiřování jeho funkcí při zachování základních principů a poslání 1.2. Význam funkce účetnictví Význam Základnífunkce je poskytování spolehlivých informací o ekonomické zdatnosti (finanční situace, hospodářský výsledek, stabilita, výnosnost vložených prostředků, solventnost, očekávaný vývoj) všem uživatelům. Nezastupitelná úloha účetnictví je dána tím, že zaznamenává hospodářské operace, které mají ekonomické důsledky. 1.3. Úkoly a požadavky na účetnictví vedení soustavných zápisů a uchování informací (registrační funkce) důkazní prostředek při vedení sporů (ochrana a uznání práv) prostředek správy a ochrany majetku podklady pro daňové účely (daňová povinnost) informace pro rozhodovací procesy (podnikové, vnitropodnikové) 1.4. Základy účetnictví jako systému Celý rozsah požadavků vyplývá ze skutečnosti, žeúčetnictví je systém, který je založen na rigorózních metodických principech a obecně uznávaných zásadách, aby: jeho informace bylysprávné, úplné, průkazné, srozumitelné (spolehlivě a jednoznačně určen obsah účetních případů a záznamů) apřehledné, jejich výsledkem byly informace v účetní závěrcespolehlivé (úplné a včasné),srovnatelné,srozumitelné aposuzované z hlediska významnosti, účetní závěrka sestavená na podkladě takto vedeného účetnictví podávalavěrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 1.5. Hlavní prvky účetního systému zjištění relevantních ekonomických informací (sběr a pořízení) zpracování prvotních informací (třídění, záznam, přehledy a výkazy) analýza, hodnocení, prognostika (je v praxi málo využívána) předání výsledků uživatelům 1.6. Uživatelé účetních informací a jejich požadavky na informace vlastníci podniku (rentabilita vložených prostředků, vhodnost majetkového podílu) věřitelé (disponibilita peněžních prostředků, likvidita, dlouhodobá prosperita) vedení podniku (velký rozsah informací z odpovědnosti za řízení) zaměstnanci podniku (finanční stabilita k úhradě jejich mzdových a jiných nároků) zákazníci podniku, tj. odběratelé (běžná finanční situace, ale i budoucí výhled) potenciální investoři (míra výnosnosti, ri

Témata, do kterých materiál patří