Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucetnictvi-zaklady-vsem

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (153,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

zika investování) statistické ukazatele) burza cenných papírů (přesně zákonem vymezené informace pro obchod s cennými papíry) konkurenční podniky (informace pro srovnání, ale i pro úvahy o kontrole či převzetí podniku) veřejnost, tj. občané i orgány místní samosprávy (finanční situace pro příjem do místního rozpočtu, případně pro možné dary, zaměstnanost, vztah k život. prostředí) 1.7. Účetnictví finanční a manažerské účetnictví finanční aúčetnictví manažerské Kritéria způsobující rozdíly mezi těmito složkami: obsah prvořadost určení informací dodržování účetních zásad či norem způsob a technika zjišťování informací používání měrných jednotek časové intervaly výkaznictví stupeň spolehlivosti informací Finanční účetnictví Poskytuje souhrnné informace o ÚJ jako celku (o majetku, závazcích, vlastním jmění, nákladech, výnosech a hospodářském výsledku) a především finanční vztahy k vnějšímu okolí. Jeho vyústěním jsou finanční výkazy –rozvaha a výsledovka. Z důvodů objektivnosti a srovnatelnosti jenutné důsledně dodržovat: Účetní zásady a jednotnou metodiku účtování Průkaznost účetních případů (dokladovost, inventarizace) Princip podvojného zápisu v peněžních jednotkách Oceňování v historických cenách Periodické výkaznictví Výsledkem jsou vícespolehlivé, kontrolovatelné a vnitřně provázané informace. Manažerské účetnictví poskytuje různorodé informace o struktuře ÚJ a o jejích vnitřních vztazích.pro její rozhodovánía marketing),kontrolu a řízenía strategické řízení) Na rozdíl od finančního účetnictvínemusí používat: účetní zásady a jednotnou metodiku účtování systémovost a podvojný zápis metodiku oceňování jen peněžní vyjádření jevů jen skutečnost (možnost úprav, případně odhadů) pravidelné intervaly výkaznictví (přehledy) Výstupy z manažerského účetnictví nemají takovou úroveň a kvalitu spolehlivosti jako mají výstupy finančního účetnictví. Zahrnuje: nákladové (provozní účetnictví), kalkulace, rozpočty, operativní evidenci, vnitropodnikovou statistiku, metody vnitřní kontroly, apod. 1.8. Účetní soustavy Dle současné legislativy se používají dvě základní účetní soustavy: soustava jednoduchého účetnictví asoustava podvojného účetnictví vzájemnou odlišnost tvoří: ekonomická podstata (závislost na systému daňový předpisů) účetní knihy metodika (účetní zápisy, soustava účtů) úplnost evidence majetku, závazků, jmění a hospodářského výsledku požadavky na náročnost (vedení, zpracování) účetní uzávěrka a účetní závěrka vnitřní provázanost a možnost vnitřní kontroly 1.8.1 Účetní profese, etika, úloha účetního a auditora Kvalita účetního pracovníka (teoretické předpoklady, praktické zkušenosti, iniciativa, ekonomické myšlení a interpretace výstupů) jednoznačně ovlivňuje: úroveň hospodaření v ÚJ (hospodárnost) efektivnost samotného účetnictví organizaci informačního procesu (pořízení, přezkoušení, zpracování, závěrka a analýza) ekonomickou kontrolu a finanční řízení Etika účetní profese: objektivnost (nesmí být ohrožena předpojatostí) nezaujatost (bez vlivu na zainteresovanost) mlčenlivost udržování a zvyšování odbornosti Auditor (fyzická nebo právnická osoba) – ověřuje sestavení účetní závěrky a zda účetnictví bylo vedeno úplně, průkazným způsobem a správně. č. 254/2000 Sb. (o auditorech) a dále etickým řádem a auditorskými směrnicemi vydávanými KA ČR. Účetní konvence a všeobecné účetní zásady Harmonizace v rámci Evropského společenství představuje vytvořeníjednotného podnikatelského prostředí, včetně účetního, daňového systému a právních norem. Nástroji harmonizace účetního systému jsou mezinárodní účetní kon

Témata, do kterých materiál patří