Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucetnictvi-zaklady-vsem

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (153.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Nezastupitelná úloha účetnictví je dána tím, že zaznamenává hospodářské operace, které mají ekonomické důsledky.

1.3. Úkoly a požadavky na účetnictví

 • vedení soustavných zápisů a uchování informací (registrační funkce)

 • důkazní prostředek při vedení sporů (ochrana a uznání práv)

 • prostředek správy a ochrany majetku

 • podklady pro daňové účely (daňová povinnost)

 • informace pro rozhodovací procesy (podnikové, vnitropodnikové)

1.4. Základy účetnictví jako systému

Celý rozsah požadavků vyplývá ze skutečnosti, že účetnictví je systém, který je založen na rigorózních metodických principech a obecně uznávaných zásadách, aby:

 • jeho informace byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné (spolehlivě a jednoznačně určen obsah účetních případů a záznamů) a přehledné,

 • jejich výsledkem byly informace v účetní závěrce spolehlivé (úplné a včasné), srovnatelné, srozumitelné a posuzované z hlediska významnosti,

 • účetní závěrka sestavená na podkladě takto vedeného účetnictví podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

1.5. Hlavní prvky účetního systému

 • zjištění relevantních ekonomických informací (sběr a pořízení)

 • zpracování prvotních informací (třídění, záznam, přehledy a výkazy)

 • analýza, hodnocení, prognostika (je v praxi málo využívána)

 • předání výsledků uživatelům

1.6. Uživatelé účetních informací a jejich požadavky na informace

 • vlastníci podniku (rentabilita vložených prostředků, vhodnost majetkového podílu)

 • věřitelé (disponibilita peněžních prostředků, likvidita, dlouhodobá prosperita)

 • vedení podniku (velký rozsah informací z odpovědnosti za řízení)

 • zaměstnanci podniku (finanční stabilita k úhradě jejich mzdových a jiných nároků)

 • zákazníci podniku, tj. odběratelé (běžná finanční situace, ale i budoucí výhled)

 • potenciální investoři (míra výnosnosti, rizika investování)

 • vláda a orgány státní správy (informace o řízení finanční, dotační a daňové politiky, statistické ukazatele)

 • burza cenných papírů (přesně zákonem vymezené informace pro obchod s cennými papíry)

 • konkurenční podniky (informace pro srovnání, ale i pro úvahy o kontrole či převzetí podniku)

 • veřejnost, tj. občané i orgány místní samosprávy (finanční situace pro příjem do místního rozpočtu, případně pro možné dary, zaměstnanost, vztah k život. prostředí)

1.7. Účetnictví finanční a manažerské

Rozdílné požadavky na účetní informace vyústily ve vznik dvou složek účetnictví ÚJ a toúčetnictví finanční a účetnictví manažerské

Kritéria způsobující rozdíly mezi těmito složkami:

 • obsah

 • prvořadost určení informací

 • dodržování účetních zásad či norem

 • způsob a technika zjišťování informací

 • používání měrných jednotek

 • časové intervaly výkaznictví

 • stupeň spolehlivosti informací

Témata, do kterých materiál patří