Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucetnictvi-zaklady-vsem

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (153.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Finanční účetnictví

Poskytuje souhrnné informace o ÚJ jako celku (o majetku, závazcích, vlastním jmění, nákladech, výnosech a hospodářském výsledku) a především finanční vztahy k vnějšímu okolí. Jeho vyústěním jsou finanční výkazy – rozvaha a výsledovka.

Z důvodů objektivnosti a srovnatelnosti je nutné důsledně dodržovat:

 • Účetní zásady a jednotnou metodiku účtování

 • Průkaznost účetních případů (dokladovost, inventarizace)

 • Princip podvojného zápisu v peněžních jednotkách

 • Oceňování v historických cenách

 • Periodické výkaznictví

Výsledkem jsou více spolehlivé, kontrolovatelné a vnitřně provázané informace.

Manažerské účetnictví

poskytuje různorodé informace o struktuře ÚJ a o jejích vnitřních vztazích. Slouží vedení ÚJ pro její rozhodování (podnikatelskou, zásobovací, výrobní, odbytovou, finanční a úvěrovou politiku a marketing), kontrolu a řízení (operativní z hlediska výrobního, útvarového i odpovědnostního, taktické a strategické řízení)

Na rozdíl od finančního účetnictví nemusí používat:

 • účetní zásady a jednotnou metodiku účtování

 • systémovost a podvojný zápis

 • metodiku oceňování

 • jen peněžní vyjádření jevů

 • jen skutečnost (možnost úprav, případně odhadů)

 • pravidelné intervaly výkaznictví (přehledy)

Výstupy z manažerského účetnictví nemají takovou úroveň a kvalitu spolehlivosti jako mají výstupy finančního účetnictví.

Zahrnuje: nákladové (provozní účetnictví), kalkulace, rozpočty, operativní evidenci, vnitropodnikovou statistiku, metody vnitřní kontroly, apod.

1.8. Účetní soustavy

Dle současné legislativy se používají dvě základní účetní soustavy:

soustava jednoduchého účetnictví a soustava podvojného účetnictví

vzájemnou odlišnost tvoří:

 • ekonomická podstata (závislost na systému daňový předpisů)

 • účetní knihy

 • metodika (účetní zápisy, soustava účtů)

 • úplnost evidence majetku, závazků, jmění a hospodářského výsledku

 • požadavky na náročnost (vedení, zpracování)

 • účetní uzávěrka a účetní závěrka

 • vnitřní provázanost a možnost vnitřní kontroly

1.8.1 Účetní profese, etika, úloha účetního a auditora

Kvalita účetního pracovníka (teoretické předpoklady, praktické zkušenosti, iniciativa, ekonomické myšlení a interpretace výstupů) jednoznačně ovlivňuje:

 • úroveň hospodaření v ÚJ (hospodárnost)

 • efektivnost samotného účetnictví

 • organizaci informačního procesu (pořízení, přezkoušení, zpracování, závěrka a analýza)

 • ekonomickou kontrolu a finanční řízení

Etika účetní profese:

 • objektivnost (nesmí být ohrožena předpojatostí)

 • nezaujatost (bez vlivu na zainteresovanost)

 • mlčenlivost

 • udržování a zvyšování odbornosti

Auditor (fyzická nebo právnická osoba) – ověřuje sestavení účetní závěrky a zda účetnictví bylo vedeno úplně, průkazným způsobem a správně.

Témata, do kterých materiál patří