Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64.34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

(2) Obdrží-li dlužník dlužní úpis bez kvitance, má se za to, že dluh byl splněn.

Dlužní úpis je samostatná listina obsahující prohlášení o existenci dluhu, kterou dlužník vystaví věřiteli. Nejčastěji má podobu uznání dluhu, pokud obsahuje označení důvodu i výše dluhu, může ale jít i o jiné písemné potvrzení pohledávky.

 1. V průběhu celého letního semestru chodíte pravidelně každé pondělí 14 – 20 h a každé úterý 13 – 17 h na „brigádu“. Vaším pracovním úkolem je vybalení zboží ve skladu. Jaký typ dohody/smlouvy dle zákoníku práce s Vámi měl být uzavřen?

§ 76 – měla by se mnou uzavřena dohoda o pracovní činnosti (jelikož pracuji 10 hodin týdně, tzn., že nepřekračuji polovinu stanovené týdenní pracovní doby)

§ 75 – jelikož pracuji pouze v době letního semestru, nepřekročím 300 hodin za rok, tudíž by mohla být uzavřena i dohoda o provedení práce

 1. Uveďte 1 příklad odvážné smlouvy

§ 2756 – odvážná smlouva je taková smlouva, podle které závisí prospěch, anebo neprospěch alespoň jedné ze smluvních stran na nejisté události.

Odvážnou smlouvou je například pojistná smlouva nebo smlouva o sázce. Dále například smlouva o zcizení dědictví po smrti zůstavitel - § 1714

 1. Vyjmenujte vše, co je příslušenstvím pohledávky?

Úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení, náklady spojené s jejím uplatněnímúroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním

 1. Uveďte 1 podstatný rozdíl mezi promlčením a prekluzí

§ 609 a n. – promlčení

§ 654 a n. – prekluze

Promlčení

 • je to právní následek marného uplynutí doby

 • dva předpoklady, aby byl nárok promlčen, jsou:

 1. uplynutí promlčecí doby

 2. námitka promlčení vznesená před soudem (soud přihlíží k promlčení až po vznesení námitky, tzn., že nepřihlíží k promlčení z úřední povinnosti ex offo)

 • promlčení má za následek zánik nároku, ale právo pořád trvá, tzn., že pokud by dlužník chtěl plnit, tak může, ale kdyby plnit nechtěl, tak ho nelze k plnění nutit

Prekluze

 • je to právní důsledek marného uplynutí doby, který má za následek kromě zániku nároku i zánik práva, tzn., že kdyby dlužník chtěl sám od sebe plnit, tak nemůže, protože by vzniklo tzv. bezdůvodné obohacení

 • bezdůvodné obohacení znamená, že někomu plníme bez právního titulu (věřitel by musel plnění vracet)

 • soud k prekluzi přihlíží z úřední povinnosti Ex offo

PROMLČENÍ PREKLUZE Námitka Ano Ne Soud přihlíží ne Ano Právo/nárok právo trvá (naturální obligace) Právo zaniká Dobrovolné plnění dlužníka Ano ne Bezdůvodné obohacení Ne Ano (věřitel musí plnění vracet) §609 a n. §654 – konkrétní ustanovení v celém zákoně
 1. Chodíte pravidelně půl roku do práce vždy 3 dny v týdnu na 4 hodiny denně, vypomáháte v kanceláři (pochůzky po úřadech, sepisování jednoduchých dopisů apod.). Jakou smlouvu/dohodu by s Vámi měl zaměstnavatel uzavřít? (přesné označení dle zákoníku práce, ne zkratku)

Témata, do kterých materiál patří