Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64.34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

  1. Banka, od níž čerpáte úvěr, Vám umožnila platit ho ve splátkách. Když se opozdíte se splátkou a nezaplatíte ji ani do termínu nejbližší splátky, stane se splatný celý zbytek úvěru. Označte tuto situaci právním pojmem.

Ztráta výhody splátek

  1. Uzavřeli jste pracovní smlouvu s druhem práce „obchodní referent/ka“. Součástí smlouvy je ujednání o zkušební době. Jakou maximální délku zkušební doby je možné sjednat? (včetně jednotky času)

§ 35 - Zkušební doba

Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než:

a) 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru (§ 36),
b) 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru (§ 36) u vedoucího zaměstnance.

(2) Zkušební dobu je možné sjednat rovněž v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo (§ 33 odst. 3).
(3) Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.
(4) Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována. O dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se však zkušební doba prodlužuje.
(5) Zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.
(6) Zkušební doba musí být sjednána písemně.

  1. Stručně a jasně vysvětlete právní pojem „ochranná doba“

Je to doba v zákoníku práce, po kterou zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď z důvodů uvedených v zákoníku práce.

  1. Stručně a jasně vysvětlete pojem „prokura“ – co je to, k čemu slouží, u koho atd. Dodržujte právní terminologii!

§ 450 - Prokura je institut obchodního práva, zakotvený v obchodním zákoníku, jímž podnikatel zmocňuje prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc.

  1. Byl/a jste zaměstnán/a u zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2014. Zaměstnavatel s Vámi ukončil pracovní poměr výpovědí z organizačních důvodů (pro nadbytečnost). Uveďte, zda Vám náleží odstupné, resp. v jaké výši.

§ 52 + § 67 – ano, mám nárok na odstupné, protože jsme uzavřeli dohodu dle § 52. Jelikož pro zaměstnavatele pracuji déle než jeden rok, ale zároveň méně než dva, mám nárok na odstupné ve výši 2 násobku průměrného výdělku

  1. Kdo má dle občanského zákoníku právo zvolit způsob odstranění vady při koupi věci?

Kupující

  1. Má 5leté dítě právní osobnost ve smyslu občanského práva?

Ano, vzniká narozením, končí smrtí

  1. Vysvětlete pojem „zcizit věc“

Zcizit znamená převézt právo k věci na jinou osobu

  1. Na jakou maximální dobu lze sjednat konkurenční doložku dle zákoníku práce?

Témata, do kterých materiál patří