Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

51 Začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi, tzn. Výpovědní doba začne běžet 1.1.2013 a skončí 28. 2. 2013. (neřešíme soboty, neděle, státní svátky, je jedno jestli konec doby připadne na sobotu, neděli. Dne 2.5.2014 mi byla doručenavýpověď pracovní smlouvy uzavřené dle zákoníku práce. Platízákonná výpovědní doba. Datum, kdy skončí výpovědní doba:31. 7. 2014Výpovědní doba je 2 měsíce §51Začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi, tzn. Výpovědní doba začne běžet 1.6.2014 a skončí 31. 7. 2014. (neřešíme soboty, neděle, státní svátky, je jedno jestli konec doby připadne na sobotu, neděli. Dne 9. 5. 2014 Vám byla doručena výpověďdohody o pracovní činnosti uzavřené dle zákoníku práce. Platízákonná výpovědní doba. Uveďte datum, kdy skončí výpovědní doba (den, měsíc, rok) –23. 5. 2014 Výpovědní doba je 15 dnů Začíná běžet dnem, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straněVýpovědní doba začne běžet 9.5.2014 a skončí 23.5.2014 (neřešíme soboty, neděle, státní svátky, je jedno jestli konec doby připadne na sobotu, neděli. Dne 21.12.2011 (středa) Vám byla doručena výpověďdohody o pracovní činnosti uzavřené dle zákoníku práce. Uveďte datum, kdy naposled musíte jít do práce (den, měsíc a rok) –4. 1. 2011 Výpovědní doba je 15 dnů Začíná běžet dnem, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straněVýpovědní doba začne běžet 21.12.2011 a skončí 4.1.2011 (neřešíme soboty, neděle, státní svátky, je jedno jestli konec doby připadne na sobotu, neděli. Dne 02.05.2012 Vám byla doručena výpověď z dohody opracovní činnosti uzavřené dle zákoníku práce. Uveďte datum, kdy naposled musíte jít do práce (den, měsíc, rok)- 16. 5. 2012Výpovědní doba je 15 dnůZačíná běžet dnem, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straněVýpovědní doba začne běžet 2.5.2012 a skončí 16.5.2012 (neřešíme soboty, neděle, státní svátky, je jedno jestli konec doby připadne na sobotu, neděli. Dnes, tj. 20. 5. 2015, Vám doručil zaměstnavatel výpověďdohody o pracovní činnosti. Kterým dnem skončí výpovědní doba? (den, měsíc, rok)– 3. 6. 2015Výpovědní doba je 15 dnůZačíná běžet dnem, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straněVýpovědní doba začne běžet 20.5.2015 a skončí 3.6.2015 (neřešíme soboty, neděle, státní svátky, je jedno jestli konec doby připadne na sobotu, neděli. Dne 2.5.2014 doručenavýpověď dohody o pracovní činnosti uzavřené dle zákoníku práce. Kdy naposled musím do práce? –16. 5. 2014Výpovědní doba je 15 dnůZačíná běžet dnem, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straněVýpovědní doba začne běžet 2.5.2014 a skončí 16.5.2014 (neřešíme soboty, neděle, státní svátky, je jedno jestli konec doby připadne na sobotu, neděli. Dne 06. 05. 2015 (středa) Vám byla doručena výpověďdohody o pracovní činnostiuzavřené dle zákoníku práce. Uveďte datum posledního dne výpovědní doby (den, měsíc, rok) –20. 5. 2015Výpovědní doba je 15 dnůZačíná běžet dnem, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straněVýpovědní doba začne běžet 6.5.2015 a skončí 20.5.2015 (neřešíme soboty, neděle, státní svátky, je jedno jestli konec doby připadne na sobotu, neděli. U následujících příkladů se budeme řídit tímto: § 53 – ochranná doba – zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď v tzv. ochranné době (např. dočasná pracovní neschopnost)Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrváVýpovědní doba se tedy o dobu dočasné pracovní neschopnosti prodlouží (pokud by zaměstnanec sdělil, že na prodloužení netrvá, skončil by pracovní poměr uplynutím výpovědní doby) Máte se zaměstnavatelem uzavřenoupracovní smlouvu na dobu určitou do 30. 4. 2014. Dne 17. 1. 2014 jste doručili zaměstnavatelivýpověď. V průběhu výpovědní dobyonemocníte a jste v pracovní neschopnosti až do 31. 5. 2014. Kterým dnem Váš pracovní poměr skončí? (den, měsíc, rok)Jedná se o smlouvu uzavřenou na dobu určitou do 30. 4. 2014Doručila jsem zaměstnavateli výpověď dne 17.1.2014Výpovědní doba (2 měsíce) tedy začíná běžet 1. 2. 2014 a skončí dne31. 3. 2014 Dne 12. 1. 2015 jste dala jako zaměstnanec / zaměstnankyněvýpověď z pracovního poměru založenéhopracovní smlouvou. Pracovní poměr byl určenna dobu určitou. Doba určitá má uplynout 30.4. 2015. Po podání výpovědi jsteonemocněla. jste v pracovní neschopnosti až do 6. 5. 2015. Nebyla sjednána výpovědní doba. Kterým dnem Váš pracovní poměr skončí? (den, měsíc, rok)Jedná se o smlouvu uzavřenou na dobu určitou do 30. 4. 2015Doručila jsem zaměstnavateli výpověď dne 12.1.2015Výpovědní doba tedy začíná běžet 1. 2. 2015 a skončí dne31. 3. 2015 Uzavřená smlouva na dobuurčitou do 31.5.2014, dne 16.1.2014 jsemdoručila výpověď. V průběhu výpovědní dobyonemocním a jsem v pracovní neschopnosti až do 16.4.2014. Kdy skončí pracovní poměr?Jedná se o smlouvu uzavřenou na dobu určitou do 31. 5. 2014Doručila jsem zaměstnavateli výpověď dne 16.1.2014Výpovědní doba tedy začíná běžet 1. 2. 2014 a skončí dne31. 3. 2014 Máte se zaměstnavatelem uzavřenoupracovní smlouvu na dobu neurčitou. Dne 18. 3. 2014 jste doručili zaměstnavatelivýpověď. V průběhu výpovědní dobyonemocnítea jste v pracovní neschopnosti až do 16. 6. 2014. Kterým dnem Váš pracovní poměr skončí? (den, měsíc, rok)Jedná se o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitouDoručila jsem zaměstnavateli výpověď dne 18.3.2014Výpovědní doba tedy začíná běžet 1. 4. 2014 a skončí dne31. 5. 2014 Zaměstnanec dal zaměstnavatelivýpověď z p

Témata, do kterých materiál patří