Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64.34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ANO / NE

 1. Změna v osobě věřitele nebo dlužníka má / nemá vliv na běh promlčení lhůty.

 2. Lze zrušit pracovní poměr sjednaný na dobu určitou před uplynutím sjednané doby (např. výpovědí nebo dohodou)? Ano / ne

 3. Je podmínkou nároku na smluvní pokutu vznik škody v důsledku porušení smluvní povinnosti? ano / ne

 4. Právo odpovídající věcnému břemenu určité osobě (věcné břemeno osobní), může tato oprávněná osoba věcné břemeno půjčit či převézt na někoho jiného ano/ne

POČÍTÁNÍ LHŮT

 1. Dne 27. 5. 2014 Vám byla doručena výpověď pracovní smlouvy uzavřené dle zákoníku práce. Platí zákonná výpovědní doba. Uveďte datum, kdy skončí výpovědní doba (den, měsíc, rok) – 31. 7. 2014

 • Výpovědní doba je 2 měsíce §51

 • Začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi, tzn. Výpovědní doba začne běžet 1.6.2014 a skončí 31. 7. 2014. (neřešíme soboty, neděle, státní svátky, je jedno jestli konec doby připadne na sobotu, neděli.

 1. Dne 31. 12. 2014 jste dal/a zaměstnavateli výpověď z pracovního poměru založeného pracovní smlouvou. Neměl/a jste výpovědní dobu, platí tedy zákonná výpovědní doba. Kterým dnem Váš pracovní poměr skončí? (den, měsíc, rok) - 28. 2. 2015

 • Výpovědní doba je 2 měsíce §51

 • Začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi, tzn. Výpovědní doba začne běžet 1.1.2015 a skončí 28. 2. 2015. (neřešíme soboty, neděle, státní svátky, je jedno jestli konec doby připadne na sobotu, neděli.

 1. Výpočet výpovědní lhůty u normálního PP. Výpověď k 2.5. 2012, kdy půjdeme naposled do práce? - 31. 7. 2012.

 • Výpovědní doba je 2 měsíce §51

 • Začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi, tzn. Výpovědní doba začne běžet 1.6.2012 a skončí 31. 7. 2012. (neřešíme soboty, neděle, státní svátky, je jedno jestli konec doby připadne na sobotu, neděli.

 1. Dne 25. 4. 2014 Vám byla doručena výpověď pracovní smlouvy uzavřené dle zákoníku práce. Uveďte datum, kdy naposled musíte jít do práce (den, měsíc, rok) – 30. 6. 2015

 • Výpovědní doba je 2 měsíce §51

 • Začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi, tzn. Výpovědní doba začne běžet 1.5.2015 a skončí 30. 6. 2015. (neřešíme soboty, neděle, státní svátky, je jedno jestli konec doby připadne na sobotu, neděli.

 1. Dne 05. 12. 2012 (středa) Vám byla doručena výpověď pracovní smlouvy uzavřené dle zákoníku práce. Neměli jste sjednanou délku výpovědní doby. Uveďte datum, kdy Váš pracovní poměr skončí. – 28. 2. 2013

 • Výpovědní doba je 2 měsíce §51

 • Začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi, tzn. Výpovědní doba začne běžet 1.1.2013 a skončí 28. 2. 2013. (neřešíme soboty, neděle, státní svátky, je jedno jestli konec doby připadne na sobotu, neděli.

Témata, do kterých materiál patří