Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64.34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

§ 654 – prekluze je zánik práva uplynutím doby (například: reklamace = uplatnění práv z odpovědnosti za vady výrobků)

 1. Nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu. Označte tuto situaci právním pojmem

odúmrť

 1. Na příkladu vysvětlete pojem „ochranná doba“

§ 53

Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je

 1. v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování,

 2. při výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto druhů vojenské činné služby , až do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto druhů vojenské činné služby,

 3. v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce

 4. v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,

 5. v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční práci.

 1. Banka vydá prohlášení v záruční listině, že uspokojí věřitele do určité peněžní částky, jestliže dlužník nesplní svůj dluh. Jak se tento právní institut označuje?

Jedná se o bankovní záruku, což je jedna z forem finanční záruky, která slouží k zajištění závazku.

 1. Vaši rodiče poskytli sousedovi k dočasnému užívání pole a vinohrad. Soused Vám za to platí určitou částku nebo dává část úrody. Jaký typ smlouvy jste uzavřeli?

Pachtovní smlouva

 1. Byl/a jste zaměstnán/a u zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy od 1. 3. 2014 do 31. 12. 2014. Zaměstnavatel s Vámi ukončil pracovní poměr výpovědí ze zdravotních důvodů – utrpěl/ a jste na pracovní úraz, který Vám neumožňuje vykonávat dosavadní práci. Uveďte, zda Vám náleží odstupné, resp. v jaké výši.

§ 52 + § 67 – ano, mám nárok na odstupné, protože jsem dostala výpověď dle § 52. Jelikož pro zaměstnavatele pracuji méně než jeden rok, mám nárok na odstupné ve výši 1 násobek průměrného výdělku

 1. Uveďte 1 důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance

§ 56

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže,

 1. podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo

 2. zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (§ 141 odst. 1).

Témata, do kterých materiál patří