Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64.34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 1. Dne 2.5.2014 mi byla doručena výpověď pracovní smlouvy uzavřené dle zákoníku práce. Platí zákonná výpovědní doba. Datum, kdy skončí výpovědní doba: 31. 7. 2014

 • Výpovědní doba je 2 měsíce §51

 • Začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi, tzn. Výpovědní doba začne běžet 1.6.2014 a skončí 31. 7. 2014. (neřešíme soboty, neděle, státní svátky, je jedno jestli konec doby připadne na sobotu, neděli.

 1. Dne 9. 5. 2014 Vám byla doručena výpověď dohody o pracovní činnosti uzavřené dle zákoníku práce. Platí zákonná výpovědní doba. Uveďte datum, kdy skončí výpovědní doba (den, měsíc, rok) – 23. 5. 2014

 • Výpovědní doba je 15 dnů

 • Začíná běžet dnem, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně

 • Výpovědní doba začne běžet 9.5.2014 a skončí 23.5.2014 (neřešíme soboty, neděle, státní svátky, je jedno jestli konec doby připadne na sobotu, neděli.

 1. Dne 21.12.2011 (středa) Vám byla doručena výpověď dohody o pracovní činnosti uzavřené dle zákoníku práce. Uveďte datum, kdy naposled musíte jít do práce (den, měsíc a rok) – 4. 1. 2011

 • Výpovědní doba je 15 dnů

 • Začíná běžet dnem, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně

 • Výpovědní doba začne běžet 21.12.2011 a skončí 4.1.2011 (neřešíme soboty, neděle, státní svátky, je jedno jestli konec doby připadne na sobotu, neděli.

 1. Dne 02.05.2012 Vám byla doručena výpověď z dohody o pracovní činnosti uzavřené dle zákoníku práce. Uveďte datum, kdy naposled musíte jít do práce (den, měsíc, rok) - 16. 5. 2012

 • Výpovědní doba je 15 dnů

 • Začíná běžet dnem, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně

 • Výpovědní doba začne běžet 2.5.2012 a skončí 16.5.2012 (neřešíme soboty, neděle, státní svátky, je jedno jestli konec doby připadne na sobotu, neděli.

 1. Dnes, tj. 20. 5. 2015, Vám doručil zaměstnavatel výpověď dohody o pracovní činnosti. Kterým dnem skončí výpovědní doba? (den, měsíc, rok) – 3. 6. 2015

 • Výpovědní doba je 15 dnů

 • Začíná běžet dnem, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně

 • Výpovědní doba začne běžet 20.5.2015 a skončí 3.6.2015 (neřešíme soboty, neděle, státní svátky, je jedno jestli konec doby připadne na sobotu, neděli.

 1. Dne 2.5.2014 doručena výpověď dohody o pracovní činnosti uzavřené dle zákoníku práce. Kdy naposled musím do práce? – 16. 5. 2014

 • Výpovědní doba je 15 dnů

 • Začíná běžet dnem, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně

 • Výpovědní doba začne běžet 2.5.2014 a skončí 16.5.2014 (neřešíme soboty, neděle, státní svátky, je jedno jestli konec doby připadne na sobotu, neděli.

 1. Dne 06. 05. 2015 (středa) Vám byla doručena výpověď dohody o pracovní činnosti uzavřené dle zákoníku práce. Uveďte datum posledního dne výpovědní doby (den, měsíc, rok) – 20. 5. 2015

Témata, do kterých materiál patří