Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64.34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Bezdůvodné obohacení – je pravdou:

 • Za bezdůvodné obohacení se nepovažuje, bylo-li přijato plnění dluhu, u něhož uplynula prekluzivní lhůta.

 • Právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení se nepromlčuje.

 • Právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčí za dva roky ode dne, kdy se oprávněný dozví, že došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se na jeho úkor obohatil. Nejpozději se promlčí za tři roky. Uplynutím promlčecí doby právo zaniká. K zániku soud přihlédne z úřední povinnosti.

 • Právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení se promlčí za dva roky ode dne, kdy se oprávněný dozví, že došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se na jeho úkor obohatil. Nejpozději se právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení promlčí za tři roky a jde-li o úmyslné bezdůvodné obohacení, za deset let ode dne, kdy k němu došlo.

Podílové spoluvlastnictví – je pravdou:

 • nemůže existovat mezi manželi (mezi manželi existuje bezpodílové spoluvlastnictví, neboli společné jmění manželů)

 • o hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou počítanou podle počtu spoluvlastníků, při rovnosti hlasů je rozhodující hlas spoluvlastníka, který má největší podíl (rozhoduje se podle velikosti podílu)

 • lze zrušit soudem na návrh některého ze spoluvlastníků

 • je-li předmětem spoluvlastnictví nemovitost, musí být dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví písemná.

Podílové spoluvlastnictví – není pravdou:

 • může existovat mezi manželi

 • o hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou počítanou podle počtu spoluvlastníků, při rovnosti hlasů je rozhodující hlas spoluvlastníka, který má největší podíl.

 • lze zrušit pouze soudem na návrh některého ze spoluvlastníků

 • lze zrušit soudem na návrh některého ze spoluvlastníků nebo dohodou spoluvlastníků


 • je-li předmětem spoluvlastnická nemovitost, musí být dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví písemná

 • Převádí-li se spoluvlastnický podíl k nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, i když jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.


 • Jde-li o důležitou změnu společné věci, mohou přehlasovaní spoluvlastníci žádat, aby o změně rozhodl soud. (myslím, že ano)

U podílového spoluvlastnictví rozhodují o hospodaření se společnou věcí spoluvlastníci většinou:

 • podle velikosti podílů, při rovnosti hlasů je rozhodující hlas spoluvlastníka, který má podíl v držením nejdelší dobu,

 • podle počtu spoluvlastníků, při rovnosti hlasů je rozhodující hlas spoluvlastníka, který má podíl v držením nejdelší dobu,

 • podle velikosti podílů, při rovnosti hlasů rozhodne soud,

 • podle počtu spoluvlastníků, při rovnosti hlasů rozhodne soud.

Témata, do kterých materiál patří