Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ostí se nabývá: dnem podpisu kupní či jiné smlouvy o převodu nemovitostipředáním a převzetím nemovitosti na základě předávacího protokoluvkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí s účinností ke dni podání návrhu na vkladvkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí s účinností ke dni podpisu kupní či jiné smlouvy o převodu nemovitostí Způsobilost FO k právům a povinnostem zaniká: smrtísmrtí, dále jestliže soud prohlásí osobu za mrtvou a jestliže soud způsobilosti zbaví v důsledku duševní choroby nebo nadměrného užívání alkoholu a omamných látek,smrtí, dále jestliže soud prohlásí osobu za mrtvou, Způsobilost fyzické osoby k právům a povinnostem vzniká: dovršením věku 18 let,narozením, přičemž tuto způsobilost nemá počaté dítě,narozením, přičemž tuto způsobilost má i počaté dítě,narozením, přičemž tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé Neplatnost rozvázání pracovního poměru může uplatnit: pouze zaměstnavatel u zaměstnance, a to nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy mu zaměstnanec doručil neplatnou výpověď z pracovního poměru. Nenastoupí-li zaměstnanec přes písemnou výzvu zaměstnavatele do práce, má zaměstnavatel nárok na náhradu škodypouze zaměstnavatel u zaměstnance, a to nejpozději ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy mu zaměstnanec doručil neplatnou výpověď z pracovního poměru. Nenastoupí-li zaměstnanec přes písemnou výzvu zaměstnavatele do práce, má zaměstnavatel právo na náhradu škodypouze zaměstnanec u soudu, a to nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy mu zaměstnavatel doručil neplatnou výpověď z pracovního poměru. Tato lhůta se označuje ochranná dobazaměstnavatel i zaměstnanec u soudu, a to nejpozději ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto neplatným rozvázánímzaměstnavatel i zaměstnanec u soudu, a to nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto neplatným rozvázáním. Odpovědnost za škodu na vnesených nebo odložených věcech dle občanského zákoníku – není pravdou: provozovatel zařízení se této odpovědnosti může zprostit jednostranným prohlášením nebo dohodou s poškozenýmza klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá do výše 3.000,- Kč. Jestliže byla škoda způsobena těmi, kdo v provozu pracují, nebo jestliže byly věci převzaty do úschovy, hradí se škoda bez omezení.za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá do výše 5.000,-- Kč. Jestliže byla škoda způsobena těmi, kdo v provozu pracují nebo jestliže byly věci převzaty do úschovy, hradí se škoda bez omezení,právo na náhradu škody musí být uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl.právo na náhradu škody musí být uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl. V pracovní smlouvě musí být uvedeny alespoň tyto náležitosti, jinak je neplatná: druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce, mzda,druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce,druh práce, den nástupu do práce, nárok na dovolenou, mzda,druh práce, den nástupu do práce. Obecná výpovědní doba při končení hlavního pracovního poměru činí: patnáct dnů,tři měsíce,dva měsíce, není-li v zákoníku práce stanoveno jinak,tři měsíce, není-li v zákoníku práce stanoveno jinak. Mezi základní zásady pracovněprávních vztahů nepatří: § 1a Zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnavatele, který není právnickou osobouUspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práceSpravedlivé odměňování zaměstnanceRovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace Mezi základní znaky závislé práce patří: § 2 Závislá práce je vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práciZaměstnanec vykonává práci svým jménemZaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele osobněZávislá práce je vykonávána na náklady a odpovědnost zaměstnavatele Pracovní poměr – je pravda: Za věci, které zaměstnanec obvykle do práce nenosí a které zaměstnavatel nepřevzal do zvláštní úschovy, odpovídá zaměstnavatel do částky 10 000 Kč.Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby (doba určitá) s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou (§65)Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to max. 150 hodin v kalendářním rocePráci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, max. 300 hodin v kalendářním roceDohoda o provedení práce může být uzavřena maximálně na 150 hodin za kalendářní rokDohoda o provedení práce může být uzavřena maximálně na 300 hodin za kalendářní rokPřestávku v práci v délce 30 minut může zaměstnanec čerpat na konci pracovní doby (nelze čerpat na začátku ani na konci)Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, jde o prostoj, a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši 80 % průměrného výdělku (nejméně 80 %)Nezbytnými náležitostmi pracovní smlouvy je uvedení druhu práce, místa výkonu práce a dne nástupu do práceRodičovská dovolená může být poskytnuta matce či otci dítěte, a to nejdéle do doby, kdy dítě dosáhne tři roky věku (§196) Dle zákoníku práce není pravdou: Způsobilost fyzické osoby jako zaměstnance mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti, jakož i způsobilost vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát na sebe tyto povinnosti vzniká, pokud není v zákoníku práce s

Témata, do kterých materiál patří