Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64.34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • Výpovědní doba je 15 dnů

 • Začíná běžet dnem, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně

 • Výpovědní doba začne běžet 6.5.2015 a skončí 20.5.2015 (neřešíme soboty, neděle, státní svátky, je jedno jestli konec doby připadne na sobotu, neděli.

U následujících příkladů se budeme řídit tímto:

 • § 53 – ochranná doba – zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď v tzv. ochranné době (např. dočasná pracovní neschopnost)

 • Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá

 • Výpovědní doba se tedy o dobu dočasné pracovní neschopnosti prodlouží (pokud by zaměstnanec sdělil, že na prodloužení netrvá, skončil by pracovní poměr uplynutím výpovědní doby)

 1. Máte se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou do 30. 4. 2014. Dne 17. 1. 2014 jste doručili zaměstnavateli výpověď. V průběhu výpovědní doby onemocníte a jste v pracovní neschopnosti až do 31. 5. 2014. Kterým dnem Váš pracovní poměr skončí? (den, měsíc, rok)

 • Jedná se o smlouvu uzavřenou na dobu určitou do 30. 4. 2014

 • Doručila jsem zaměstnavateli výpověď dne 17.1.2014

 • Výpovědní doba (2 měsíce) tedy začíná běžet 1. 2. 2014 a skončí dne 31. 3. 2014

 1. Dne 12. 1. 2015 jste dala jako zaměstnanec / zaměstnankyně výpověď z pracovního poměru založeného pracovní smlouvou. Pracovní poměr byl určen na dobu určitou. Doba určitá má uplynout 30.4. 2015. Po podání výpovědi jste onemocněla. jste v pracovní neschopnosti až do 6. 5. 2015. Nebyla sjednána výpovědní doba. Kterým dnem Váš pracovní poměr skončí? (den, měsíc, rok)

 • Jedná se o smlouvu uzavřenou na dobu určitou do 30. 4. 2015

 • Doručila jsem zaměstnavateli výpověď dne 12.1.2015

 • Výpovědní doba tedy začíná běžet 1. 2. 2015 a skončí dne 31. 3. 2015

 1. Uzavřená smlouva na dobu určitou do 31.5.2014, dne 16.1.2014 jsem doručila výpověď. V průběhu výpovědní doby onemocním a jsem v pracovní neschopnosti až do 16.4.2014. Kdy skončí pracovní poměr?

 • Jedná se o smlouvu uzavřenou na dobu určitou do 31. 5. 2014

 • Doručila jsem zaměstnavateli výpověď dne 16.1.2014

 • Výpovědní doba tedy začíná běžet 1. 2. 2014 a skončí dne 31. 3. 2014

 1. Máte se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Dne 18. 3. 2014 jste doručili zaměstnavateli výpověď. V průběhu výpovědní doby onemocníte a jste v pracovní neschopnosti až do 16. 6. 2014. Kterým dnem Váš pracovní poměr skončí? (den, měsíc, rok)

 • Jedná se o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou

 • Doručila jsem zaměstnavateli výpověď dne 18.3.2014

 • Výpovědní doba tedy začíná běžet 1. 4. 2014 a skončí dne 31. 5. 2014

Témata, do kterých materiál patří