Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64.34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Pro účely náhrady mzdy nebo platu se použije § 67 odst. 3.

  1. Jste zaměstnán/a na základě pracovní smlouvy u finančního úřadu. Jaká je vaše zákonná výměra dovolené za kalendářní rok?

§ 213 – 5 týdnů (jedná se o státního zaměstnance)

  1. Jak se právně označuje forma odměny, kterou u zaměstnavatele uvedeného v otázce 16 (finanční úřad) za práci pobíráte?

§ 109 – Plat

  1. Byl/a jste zaměstnán/a u zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti od 1. 3. 2012 do 30. 4. 2015. Zaměstnavatel s Vámi ukončil pracovní poměr výpovědí z důvodu nadbytečnosti. Uveďte, zda Vám náleží odstupné, resp. v jaké výši.

§ 52 + § 67 – ano, mám nárok na odstupné, protože jsem dostala výpověď dle § 52. Jelikož pro zaměstnavatele pracuji déle než dva roky, mám nárok na odstupné ve výši 3 násobku průměrného výdělku

  1. Uveďte, kdo dědí v 1. dědické skupině?

§ 1635 – v první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem. Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti, totéž platí o vzdálenějších potomcích téhož předka.

  1. Jste zaměstnán/a na základě pracovní smlouvy u Statutárního města Brno. Jaká je Vaše zákonná výměra dovolené za kalendářní rok?

§ 213 – 5 týdnů

  1. Jak se právně označuje forma odměny, kterou u zaměstnavatele uvedeného otázce 16 (statutární město Brno) za práci pobíráte?

§ 109 – Plat

  1. V jaké výši je zaměstnanec, který převzal odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách nebo za ztrátu svěřených věcí, povinen nahradit schodek na svěřených hodnotách nebo ztrátu svěřených věcí?

§ 259 – zaměstnanec, který má povinnost nahradit škodu vzniklou schodkem na svěřených hodnotách nebo způsobenou ztrátou svěřených věcí, je povinen nahradit tuto škodu v plné výši

  1. Jaká je zákonná délka promlčecí lhůty dle občanského zákoníku?

§ 629 – promlčecí lhůta trvá tři roky.

  1. U zaměstnavatele pracujete na základě dohody o pracovní činnosti od 1. 6. 2013. Dnes, tj. 15. 5. 2014, jste uzavřeli se zaměstnavatelem dohodu o skončení práce z důvodu nadbytečnosti, a to ke dni 15. 6. 2014. Máte-li nárok na odstupné, v jaké výši?

§ 52 + § 67 – ano, mám nárok na odstupné, protože jsme uzavřeli dohodu dle § 52. Jelikož pro zaměstnavatele pracuji déle než jeden rok ale zároveň méně než dva (beru to podle dne skončení pracovního poměru tj. 15. 6. 2014, mám nárok na odstupné ve výši 2 násobku průměrného výdělku

  1. Kdy získá člověk právní osobnost ve smyslu občanského práva?

Právní osobnost je způsobilost mít práva a povinnosti. Vzniká narozením a zaniká smrtí.

Témata, do kterých materiál patří