Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (574.14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Podstata podniku a podnikání

Cíle:

 • objasnit pojmy podnikání, podnikatel, podnik

 • charakterizovat prvky okolí podniku

 • popsat činnosti výrobního podniku

 • klasifikovat podniky dle různých kritérií

Smysl a cíl podnikání

- podnikání je soustavná činnost prováděná podnikatelem za účelem dosažení zisku na vlastní jméno a na vlastní zodpovědnost

- smyslem podnikání je uspokojovat potřeby zákazníků

- samostatná činnost znamená, že podnikatel sám rozhoduje o tom, co bude poskytovat na trhu, jakým způsobem bude vytvářet svoje produkty, s kým bude spolupracovat, jaká právní forma podnikání bude, jakým způsobem se budou tvořit ceny a jakého zisku má dosahovat

- na počátku podnikatel vkládá do svého podnikání kapitál, a to vlastní nebo vypůjčený (cizí)

- podnikatel může být FO nebo PO

Podnik (podnikatelský subjekt) – charakteristika a členění

- základní jednotka, v níž je realizována výroba nebo která poskytuje služby

- jejich cílem je zajištění vlastního prospěchu

- podnik vstupuje na trh a zabezpečuje pro jiné ekonomické subjekty různé výkony (zboží nebo služby) za účelem dosažení zisku

Okolí podniku:

Geografické okolí - ovlivňuje zejména umístění podniku, nákupní a prodejní logistiku

Sociální okolí - společenská odpovědnost podniku

Politické a právní okolí - zájmy politických stran → právní normy → podnik

Ekonomické okolí - podnik z něj získává vstupy a realizuje výstupy

Ekologické okolí - environmentální chování podniku

Technologické okolí - ovlivňuje technický pokrok v podniku a jeho účinky

Etické okolí - dodržování etických principů v podnikání

Kulturně-historické okolí - vzdělanost lidí a kulturní úroveň obyvatelstva

Základní podnikové funkce (činnosti)

 • výrobní činnost

 • zásobovací (nákupní) činnost

 • odbytová (prodejní) činnost

 • finanční činnost

 • investiční činnost

 • vědecko-technická činnost

 • personální činnost

 • správa (administrativa)

Podniky se dělí:

 1. podle právní formy podnikání,

 2. podle sektorů a hospodářských odvětví,

 3. podle velikosti podniku,

 4. podle typu výroby

1) podle právní formy podnikání:

Obchodní korporace:

 • osobní společnosti - veřejná obchodní společnost, komanditní společnost

 • kapitálové společnosti - spol. s r. o., akciová společnost, Evropská společnost

 • družstva, státní podniky

Družstvo:

- společenství neuzavřeného počtu osob založených za účelem podnikání, nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů

- založení: minimálně 5 FO nebo minimálně 2 PO

- bytová, úvěrová, výrobní, aj.

Evropská společnost

- ZK 120 tis. EUR rozvržených na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě

- nejvyšším orgánem je valná hromada

- společnost ručí celým svým majetkem, akcionáři neručí závazky

2) podle sektorů a hospodářských odvětví

I.

Témata, do kterých materiál patří