Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Ekonomika podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (574,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Podstata podniku a podnikání Cíle: objasnit pojmy podnikání, podnikatel, podnikcharakterizovat prvky okolí podnikupopsat činnosti výrobního podnikuklasifikovat podniky dle různých kritérií Smysl a cíl podnikání - podnikání je soustavná činnost prováděná podnikatelem za účelem dosažení zisku na vlastní jméno a na vlastní zodpovědnost - smyslem podnikání je uspokojovat potřeby zákazníků - samostatná činnost znamená, že podnikatel sám rozhoduje o tom, co bude poskytovat na trhu, jakým způsobem bude vytvářet svoje produkty, s kým bude spolupracovat, jaká právní forma podnikání bude, jakým způsobem se budou tvořit ceny a jakého zisku má dosahovat - na počátku podnikatel vkládá do svého podnikání kapitál, a to vlastní nebo vypůjčený (cizí) - podnikatel může být FO nebo PO Podnik (podnikatelský subjekt) – charakteristika a členění - základní jednotka, v níž je realizována výroba nebo která poskytuje služby - jejich cílem je zajištění vlastního prospěchu - podnik vstupuje na trh a zabezpečuje pro jiné ekonomické subjekty různé výkony (zboží nebo služby) za účelem dosažení zisku Okolí podniku: Geografické okolí -ovlivňuje zejména umístění podniku, nákupní a prodejní logistiku Sociální okolí - společenská odpovědnost podniku Politické a právní okolí - zájmy politických stran → právní normy → podnik Ekonomické okolí - podnik z něj získává vstupy a realizuje výstupy Ekologické okolí - environmentální chování podniku Technologické okolí - ovlivňuje technický pokrok v podniku a jeho účinky Etické okolí - dodržování etických principů v podnikání Kulturně-historické okolí - vzdělanost lidí a kulturní úroveň obyvatelstva Základní podnikové funkce (činnosti) výrobní činnostzásobovací (nákupní) činnostodbytová (prodejní) činnostfinanční činnostinvestiční činnostvědecko-technická činnostpersonální činnostspráva (administrativa) Podniky se dělí: podle právní formy podnikání,podle sektorů a hospodářských odvětví,podle velikosti podniku,podle typu výroby 1)podle právní formy podnikání: Obchodní korporace: osobní společnosti - veřejná obchodní společnost, komanditní společnostkapitálové společnosti - spol. s r. o., akciová společnost, Evropská společnostdružstva, státní podniky Družstvo: - společenství neuzavřeného počtu osob založených za účelem podnikání, nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů - založení: minimálně 5 FO nebo minimálně 2 PO - bytová, úvěrová, výrobní, aj. Evropská společnost - ZK 120 tis. EUR rozvržených na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě - nejvyšším orgánem je valná hromada - společnost ručí celým svým majetkem, akcionáři neručí závazky 2) podle sektorů a hospodářských odvětví I. - sektor veřejný - sektor soukromý - sektor smíšený II. - sektor primární (podniky prvovýroby) - sektor sekundární (podniky druhovýroby) - sektor terciární (služby) III. - sektor zemědělství (zemědělství, rybolov, lesní hospod.) - sektor průmyslu (včetně stavebnictví) - sektor služeb (obchod, doprava, školství, atd.) 3)podle velikosti na: - malé (do 100 zaměstnanců + obrat do 30 mil. Kč) - střední (do 500 zaměstnanců + obrat do 100 mil. Kč) - velké (>500 + obrat více než 100 mil. Kč) - malé organizace - organizace - mikro podnik <10 - malý podnik <50 - střední podnik <250 4)podle typu výroby hromadná výroba - podnik po dlouhou dobu, často po celé své trvání, vyrábí pouze jeden druh výrobku (např. elektrárny apod.)sériová výroba - vyrábí se v sériích, tj. ve skupinách výrobků, které najednou procházejí výrobním procesem; je charakteristická pro velkou část strojírenské výroby, konfekci apod.kusová výroba - vyrábí se různé druhy výrobků v malém množství nebo jednotlivě, většinou na zakázku. Podnikatel (FO) -je nositelem podnikání, osobnostními rysy podnikatele jsou tvořivost, schopnost přicházet s novými myšlenkami, využívat příležitosti nebo je dokonce vytvářet - osoba samostatně výdělečná činná (OSVČ) je fyzická osoba, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti Může podnikat: na základě živnostenského oprávněnína základě zvláštního oprávnění (lékaři, veterináři, auditoři, daňoví poradci, …)jako samostatně hospodařící zemědělec (podle

Témata, do kterých materiál patří