Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Společné a koordinované politiky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39,21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Společné a koordinované politiky Společné politiky Jsou klíčovou oblastíJsou to oblasti, ve kterých členské státy zcela delegovaly své pravomoci na orgány Evropské unie, resp. Evropských společenství (Radu, Parlament a Komisi)Mezi společné politiky dnes patří:společná obchodní politika,společná zemědělská politika,a pro členské země eurozóny i měnová politika Koordinované politiky Oblastem, kde členské státy přenesly svou působnost na orgány EU/ES jen částečně, říkáme komunitární neboli koordinované politiky Jejich samotná realizace tedy spočívá na členských státech, zatímco koordinace a harmonizace spadá do nadnárodní působnosti (do působnosti orgánů Evropské unie) Jednotný vnitřní trhRegionální politikaOchrana spotřebiteleOchrana životního prostředíEnergetická politikaPodpora výzkumu a technologického vývojeSociální politikaDopravaVzdělávání atd. Společná zemědělská politika v rámci Evropské unie je zaměřena na zajištění produkce potravin, jejich export, rozvoj zemědělství a venkova a zabezpečení životní úrovně zemědělců. Obecně je definována v článcích 38-44 Smlouvy o fungování Evropské unie a posléze v příslušných aktech sekundárního unijního práva a dalších pramenech. Jedná se o jednu z nejstarších a zároveň nejkontroverznějších politik EU. Společná zemědělská politika představuje významnou finanční zátěž a bývá jí rovněž vytýkána podpora nemoderních postupů, vynucování vysokých standardů a produkce potravin s vysokými náklady, což vede k nutnosti dotací. Rovněž představuje ohnisko mezinárodních sporů, kde naráží na problém deformování světového trhu. Ceny zemědělských produktů Ceny byly v EHS navrhovány Komisí a jednomyslně přijímány Radou. Ceny lze rozlišit na několik typů: cílová cena – stanovená hodnota zboží v EHS, ovlivňuje cenu pro spotřebiteleprahová cena – nejnižší možná cena, za kterou lze dovézt konkurenční výrobek ze zahraničí (ke srovnání rozdílu mezi hodnotou produktu z EHS a cizím; rovněž k výpočtu dovozního cla)minimální cena – minimální hodnota, za kterou je Společenství ochotno odkoupit produkci od zemědělců v případě poklesu tržní ceny při nízké poptávce (k lepší přípravě produkční strategie zemědělců) Dotační politika Cílem publikace Dotační politiky EU je usnadnit schopnost orientace v oblasti finančních mechanismů Evropské unie, konkrétně evropských dotačních programů a strukturálních fondů. Společná obchodní politika Pro společnou obchodní politiku (SOP), hlavní složku a nejvíce integrovanou oblast komplexu vnějších vztahů EU, je relevantní Smlouva o založení Evropského společenství. Společná dopravní politika Nezbytnost společné dopravní politiky vyzdvihly členské státy již v Římských smlouvách, kde byla této oblasti věnována samostatná hlava. Dopravní politika se tak stala jednou z prvních společných politik Společenství. Jejím původním hlavním cílem bylo vytvořit společný dopravní trh, jinými slovy zajistit volný pohyb služeb a otevřít dopravní trhy. Tohoto cíle bylo z velké části dosaženo, jelikož se konkurenci postupně otevírají i železniční trhy (vnitrostátní služby v přepravě cestujících). Společná měnová politika Hlavní priority MP: Eliminace kolísání kurzů a rizik způsobených kolísáním kurzůEliminace transakčních nákladů spojených s výměnou měnySnižování míry rizika a nejistotyDoplnění jednotného vnitřního trhuVyšší transparentnost cenStabilizace cenové hladiny (ECB)Důsledky pro veřejné financeEuro jako společná měna – význam pro světové trhy, zvýšení váhy EU ve společném obchoděVlastní měnová politika může být na úkor jiného státu Společná sociální politika Sociální politika má ve společenském systému významné místo. Je součástí společenského celku a ovlivňuje jednu z nejvýznamnějších sfér života společnosti. Cíle, funkce a nástroje sociální politiky se utváří v souladu s ostatními sférami života společnosti a také v souvislosti s řadou ekonomických, politických a jiných norem. Strukturální a regionální politika Realizace strukturální politiky se řídí následujícími principy:1. Zásada koncentrace úsilí2. Princip partnerství3. Princip plánování a programování4. Princip průběžného sledování a vyhodnocování 5. Princip adicionality. Stanovuje, že prostředky vynakládané ze společného rozpočtu EU mají pouze doplňovat ostatní veřejné výdaje a nikoli je nahrazovat. Členské státy nemohou v žádném případě využívat prostředky EU poskytované v rámci strukturální politiky jako náhražku vlastních rozpočtových výdajů. Členění NUTS II a III v ČR V každé členské zemi EU je jiný systém správního členění. V roce 1988 vznikla pro statistické monitorování a analýzy ekonomické a sociální situace v jednotlivých regionech jednotná nomenklatura územních statistických jednotek (NUTS).Podle počtu obyvatel existují tři hlavní úrovně regionálního členění území: Úroveň Doporučený min. počet obyv. Doporučený max. počet obyv. NUTS I 3 000 000 7 000 000 NUTS II 800 000 3 000 000 NUTS II 150 000 800 000 V České republice územněsprávní členění odpovídá úrovni NUTS III (kraje). Po vstupu do Evropské unie proto administrativně vzniklo osm organizačních jednotek NUTS II.NUTS II - tyto tzv. Regiony soudržnosti odpovídají základní statistické jednotce pro výpočet ukazatele HDP/obyvatele, na základě níž se přiděluje podpora ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.Severozápad (kraje Karlovarský a Ústecký)Jihozápad (Plzeňský a Jihočeský kraj)Střední Čechy (Středočeský kraj)Severovýchod (Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj)Jihovýchod (kraj Vysočina a Jihomoravský kraj)Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj)Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj)Praha Konvergence KONVERGENČNÍ KRITÉRIA: Země, které chtějí přijmout euro, musí dosáhnout vysoké míry „udržitelé konvergence“. Míra konvergence se hodnotí na základě více kritérií stanovených ve Smlouvě o založení ES. Patří k nim: Cenová stabilita:míra inflace nesmí překročit průměrnou míru inflace tří členských států s nejnižší inflací o více než 1,5 %;konvergence úrokových sazeb: dlouhodobé úrokové sazby se nesmí lišit o více než 2 % ve

Témata, do kterých materiál patří