Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ožadovanou mzdu po absolvování VŠ (berte v úvahu své zkušenosti, praxi, vzdělání aj.). Úkol: Jakou čistou mzdu byste měli dle svých výpočtů obdržet?Kolik budete vy jako zaměstnanec stát zaměstnavatele? Kontrolní otázky ke 4. kapitole Co je hrubá mzda a které složky ji tvoří?Co představuje sociální pojištění a v jaké výši se odvádí za zaměstnance a v jaké za zaměstnavatele?Co představuje zdravotní pojištění a v jaké výši se odvádí za zaměstnance a v jaké za zaměstnavatele?Co je daň z příjmů a jaká je sazba?Co vše se odečítá při výpočtu čisté mzdy zaměstnance?Jak se vypočítá superhrubá mzda a k čemu slouží?Co jsou náklady zaměstnavatele – v mzdové oblasti?Co znamená daňový bonus? 4.3Seznam literatury ke 4. kapitole ANDRAŠČÍKOVÁ, Mária.Zákoník práce: prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2015. 9. vyd. Olomouc: ANAG, 2015. 1255 s. ISBN 978-80-7263-921-2.DUŠEK, Jiří.Daně z příjmů 2015: přehledy, daňové a účetní tabulky. 10. vyd. Praha: Grada, 2015. 208 s. ISBN 978-80-247-5435-2.KOCMANOVÁ, Alena. Ekonomické řízení podniku. 1. vyd.Praha: Linde Praha, 2013. 358 s. ISBN 978-80-7201-932-8.NEŠČÁKOVÁ, Libuše.Zákoník práce 2014 v praxi: komplexní průvodce s řešením problémů. 4. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5124-5.RUBÁKOVÁ, Věra. Účetnictví pro úplné začátečníky.9. vyd. Praha: Grada, 2015. 192 s. ISBN 978-80-247-5497-0.SYNEK, Miloslav; KISLINGEROVÁ, Eva. Podniková ekonomika. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. 526 s. ISBN 978-80-7400-274-8.ŠUBRT, Bořivoj.Obsluha mzdy a platu. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2014. ISBN 978-80-7263-887-1.VNOUČKOVÁ, Lucie.Fluktuace a retence zaměstnanců. 1. vyd. Louny: ADART, 2013. 232 s. ISBN 978-80-904645-9-9.VYBÍHAL, Václav a kol.Mzdové účetnictví 2015: praktický průvodce. 18. vyd. Praha: Grada, 2015. 464 s. ISBN 978-80-247-5499-4. 5. Výsledky MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Příklad č. 3 Aktiva: 1 555 = Pasiva: 1 555 Dlouhodobý majetek: 900 Oběžná aktiva: 655 Vlastní kapitál: 850 Cizí zdroje: 705 Příklad č. 4 Aktiva: 1 810 = Pasiva: 1 810 Dlouhodobý majetek: 790 Oběžná aktiva: 1 020 Vlastní kapitál: 1 075 Cizí zdroje: 735 Příklad č. 5 Aktiva: 290 = Pasiva: 290 Dlouhodobý majetek: 106 Oběžná aktiva: 184 Vlastní kapitál: 72 Cizí zdroje: 218 Příklad č. 6 Aktiva: 290 = Pasiva: 290 Dlouhodobý majetek: 106 Oběžná aktiva: 184 Vlastní kapitál: 72 Cizí zdroje: 218 Příklad č. 7 Aktiva: 9 119 = Pasiva: 9 119 Dlouhodobý majetek: 4 804 Oběžná aktiva: 4 315 Vlastní kapitál: 7 263 (výsledek hospodaření = 2 133) Cizí zdroje: 1 856 Příklad č. 8 Aktiva: 6 593 = Pasiva: 6 593 Dlouhodobý majetek: 5 144 Oběžná aktiva: 1 449 Vlastní kapitál: 3 343 (výsledek hospodaření = 2 133) Cizí zdroje: 3 250 Příklad č. 9 Aktiva: 9 341 = Pasiva: 9 341 Dlouhodobý majetek: 67 Oběžná aktiva: 9 274 Vlastní kapitál: -74 Cizí zdroje: 9 415 Příklad č. 10 Aktiva: 44 854 = Pasiva: 44 854 Dlouhodobý majetek: 17 066 Oběžná aktiva: 27 281 Časové rozlišení (aktiva): 507 Vlastní kapitál: 25 131 Cizí zdroje: 19 706 Časové rozlišení (pasiva): 17 Kalkulace Příklad č. 2 Úkol 1 Zisk z výrobku A = 1 Zisk z výrobku B = -13 Zisk celkem = 220 Úkol 2 Náklady na přímý materiál u výrobku B = 72,4 (snížení o 9,5 %). Zisk celkem = 1 600 Úkol 3 Náklady na přímý materiál u výrobku B = 64 Zisk celkem = 2 104 Příklad č. 3 Úkol 1 Zisk z výrobku A = 67 Zisk z výrobku B = 83 Zisk celkem = 3 750 Úkol 2 Náklady na přímé mzdy u výrobku A = 81,65 (snížení o 3,94 %). Příklad č. 4 Úkol 1 Zisk z výrobku A = -25 Zisk z výrobku B = 75 Zisk celkem = 5 700 Úkol 2 Je možné např. zvýšit cenu na 80 Kč / ks u výrobku A. Příklad č. 5 Zisk z výrobku A = 55 Zisk z výrobku B = 360 Zisk celkem = 11 900 Příklad č. 6 Úkol 1 Zisk z výrobku „pouzdro na brýle“ = -62 Zisk z výrobku „kosmetická taška“ = 5 Zisk celkem = -6 690 (celkem ztráta) Úkol 2 Zisk z výrobku „pouzdro na brýle“ = -55 Zisk z výrobku „kosmetická taška“ = 11 Zisk celkem = -4 871 (celkem ztráta) Příklad č. 7 Výrobek A: VR = 353,68; SR = 163,75; OR = 137 Výrobek B: VR = 294,74; SR = 204,69; OR = 91 Zisk z výrobku A = -864; Zisk z výrobku B = -846 (před stanovením ceny) Příklad č. 8 Výrobek 1: VR = 598,5; SR = 686 Výrobek 2: VR = 897,7; SR = 823,1 Výrobek 3: VR = 1 197; SR = 1 028,9 Úplné náklady výrobku 1 = 5 374,4 Úplné náklady výrobku 2 = 5 810,9 Úplné náklady výrobku 3 = 6 315,9 Bod zvratu Příklad č. 3 QBZ= 20 000 ks (naturální vyjádření); 25 000 000 Kč (hodnotové vyjádření) Q pro požadovanou výši zisku = 21 125 ks Příklad č. 4 QBZ= 7 000 ks QBZpři ceně 5 Kč/ks= 0 ks bodu zvratu nelze dosáhnout, tzn. podnik by se nikdy nedostal ze ztráty, jelikož nemá z čeho hradit fixní náklady Q pro požadovanou výši zisku = 17 000 ks Příklad č. 5 QBZ(2 stroje)= 105 000 ks QBZ(3 stroje)= 145 000 ks Q pro požadovanou výši zisku (2 stroje) = 121 667 ks (nelze dosáhnout, j

Témata, do kterých materiál patří