Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873.67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Úkol:

 • Vypočítejte maximální fixní náklady.

Příklad č. 14

Byla zjištěna tato globální nákladová funkce výrobní jednotky: N = 1 488 000 + 0,76 Q. Mini­mální zisk za období byl stanoven ve výši 960 000 Kč. Při dané sortimentní skladbě činí výrobní kapacita vyjádřená peněžně v cenách hotových výrobků 10 mil. Kč. Všechny údaje se týkají měsíčního období.

Úkol:

 • Vypočítejte objem tržeb (v Kč) odpovídající bodu zvratu a minimálnímu stanovenému zisku.

Příklad č. 15

Byla zjištěna tato globální nákladová funkce výrobní jednotky: N = 1 250 000 + 0,39 * Q. Mini­mální zisk za období byl stanoven ve výši 840 000 Kč. Při dané sortimentní skladbě činí výrobní kapacita vyjádřená peněžně v cenách hotových výrobků 9 mil. Kč. Všechny údaje se týkají měsíčního období.

Úkol:

 • Vypočítejte objem výroby odpovídající bodu zvratu.

 • Vypočítejte objem výroby, jestliže má být dosažen minimální zisk ve výši 960 000 Kč.

 • Zjistěte velikost maximálního zisku.

Kontrolní otázky ke 3. kapitole

 1. Jak dělíme náklady u bodu zvratu?

 2. Co jsou to fixní nálady?

 3. Co jsou variabilní náklady?

 4. Jak se vypočítají celkové náklady?

 5. Uveďte příklad variabilních a fixních nákladů?

 6. Co je to bod zvratu?

 7. Co si představujete pod pojmem tržby a jak se počítají?

 8. Jak se vypočítá hospodářský výsledek podniku?

 9. Kdy podnik dosahuje zisku a kdy ztráty?

 10. Co představuje příspěvek na úhradu?

3.2 Seznam literatury ke 3. kapitole

 1. KOCMANOVÁ, Alena. Ekonomické řízení podniku. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2013. 358 s. ISBN 978-80-7201-932-8.

 2. LANG, Helmut. Manažerské účetnictví: teorie a praxe. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2005. 216 s. ISBN 80-7179-419-8.

 3. LAZAR, Jaromír. Manažerské účetnictví a controlling. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 271 s. ISBN 978-80-247-4133-8.

 4. MARTINOVIČOVÁ, Dana; KONEČNÝ, Miloš; VAVŘINA, Jan. Úvod do podnikové ekonomiky. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 208 s. ISBN 978-80-247-5316-4.

 5. POPESKO, Boris. Moderní metody řízení nákladů: jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 233 s. ISBN 978-80-247-2974-9.

 6. SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2. vyd. Praha: Grada, 2012. 268 s. ISBN 978-80-247-4004-1.

 7. SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1.

 8. SYNEK, Miloslav; KISLINGEROVÁ, Eva. Podniková ekonomika. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. 526 s. ISBN 978-80-7400-274-8.

 9. ŠIMAN, Josef; PETERA, Petr. Financování podnikatelských subjektů. Teorie pro praxi. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. 192 s. ISBN 978-80-7400-117-8.

 10. VOCHOZKA, Marek; MULAČ, Petr. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 570 s. ISBN 978-80-247-4372-1.

 11. ŽŮRKOVÁ, Hana. Plánování a kontrola: klíč k úspěchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 135 s. ISBN 978-80-247-1844-6.

4. Mzda ze závislé činnosti

Témata, do kterých materiál patří