Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873.67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Úkol:

 • Proveďte kalkulaci úplných nákladů a vypočítejte zisk pro jednotlivé výrobky za období.

Příklad č. 6

V podniku se vyrábí dva druhy výrobků (pouzdro na brýle; kosmetická taška).

Objem výroby a prodeje je plánován za období v tis. ks (120; 150). Tržní cena v Kč/ks (320; 400), náklady na přímý materiál v Kč/ks (66; 70), na přímé mzdy v Kč/ks (52; 45), nepřímé náklady za období 73 680 tis. Kč, rozvrhová základna: přímý materiál.

Úkol 1:

 • Proveďte kalkulaci úplných nákladů a vypočítejte zisk pro jednotlivé výrobky za období.

Úkol 2:

 • Po sestavení kalkulace úplných nákladů jste zjistili, že jeden z výrobků je pro firmu ztrátový. Tuto situaci je možno řešit zvýšením ceny, případně snížením nákladů. Cenu již firma zvyšovat nemůže vzhledem ke konkurenci na trhu, možností je však převedení části výroby na strojovou výrobu a tím pádem snížení mzdových nákladů o 14 %. Jak se tato situace projeví na kalkulaci výrobků?

Příklad č. 7

Podnik vyrábí dva výrobky A a B. Údaje o plánované výrobě, normohodinách a hmotnosti obsahuje následující tabulka:

Výrobek A B Objem výroby 600 800 Přímé mzdy na 1 ks 120 Kč 150 Kč Přímý materiál na 1 ks 90 Kč 105 Kč Spotřeba času na 1 ks 1,2 hod. 1 hod. Hmotnost 1 ks 3 kg 2 kg

Rozpočtovány mají být následující nepřímé náklady: výrobní režie = 448 000 Kč, správní režie = 262 000 Kč, odbytová režie = 155 000 Kč.

Úkol:

 • Rozvrhněte režijní náklady na výrobky za předpokladu, že se rozvrhuje výrobní režie podle spotřeby času v normohodinách, správní režie podle přímých mezd, odbytová režie podle hmotnosti.

 • Doplňte chybějící údaje v předběžné kalkulaci na 1 kus výrobků A a B.

Příklad č. 8

V níže uvedené tabulce jsou prezentovány plánované technicko-ekonomické parametry výrobce ponorných čerpadel:

Čerpadlo 1 Čerpadlo 2 Čerpadlo 3 Plán výroby 520 440 730 Norma pracnosti (min./ks) 120 180 240 Hmotnost (kg/ks) 1 1,2 1,5 Výrobní režie 1 580 000 Kč Správní režie 1 470 000 Kč

Úkol:

 • Vypočítejte podíl „výrobní režie“ na jednotlivá čerpadla, jako rozvrhovou základnu zvolte čas potřebný k produkci čerpadel, a „správní režie“, kde za rozvrhovou základnu je zvolena hmotnost výrobků.

 • Jak bude vypadat samotná kalkulace na jednotlivé produkty, pokud by byl náklad na přímý materiál u všech typů stejný (2 200 Kč) i přímé mzdy by byly pro všechna čerpadla ve stejné výši (1 890 Kč)?

Kontrolní otázky ke 2. kapitole

 1. Co je to kalkulace a k čemu slouží?

 2. Jaké je kalkulační členění nákladů?

 3. Jak vypadá základní kalkulační vzorec?

 4. Jak se vypočítají celkové náklady výkonu?

 5. Řekněte příklad nákladů spadajících do výrobní režie.

 6. Řekněte příklad nákladů spadajících do odbytové režie.

 7. Co může být rozvrhovou základnou?

 1. Co vyjadřuje režijní přirážka u přirážkové kalkulace?

Témata, do kterých materiál patří