Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873.67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2.1 Definice kalkulace

Pomocí kalkulace se přiřazují náklady k jednotce výkonu (ke kalkulační jednici). Jednotkou výkonu mohou být: 1 ks, 1 kg, 1 hodina aj. Prostřednictvím kalkulace zjistíme, jaké výše dosahují náklady, které byly vynaloženy na vznik jedné kalkulační jednice. Pokud kalkulaci sestavujeme před samotným zahájením výroby (tzn. přesnou výši nákladů neznáme, pouze je stanovíme předem), označujeme ji jako předběžnou. Kalkulace, která je sestavena po uskutečnění daných výkonů, se nazývá výsledná. Kalkulace je nástrojem k určení ceny za jednotku výkonu.

V rámci kalkulačního členění nákladů rozlišujeme tyto dvě skupiny nákladů:

  • Přímé (jednicové) náklady – dají se přímo zjistit na kalkulační jednici

  • Nepřímé (režijní) náklady – společné náklady na všechny výrobky (případně pro celý podnik)

V průběhu cvičení se budeme zabývat tzv. kalkulací úplných nákladů, což je kalkulace, při které se počítá se všemi náklady (přímými i nepřímými). Přímé náklady poměrně jednoduše vyčíslíme na kalkulační jednici, nepřímé náklady rozpočítáme.

Kalkulaci nákladů je možno provádět různými metodami, ke kterým se řadí: kalkulace dělením; kalkulace přirážková; kalkulace rozčítací; kalkulace odčítací aj. Výběr kalkulační metody je v kompetenci managementu podniku, přičemž rozhodnutí o výběru je ovlivněno druhem výroby.

2.2 Kalkulační vzorec

Kalkulace se zpravidla sestavuje pomocí kalkulačního vzorce, který má tuto základní podobu:

  1. Přímý materiál

  1. Přímé mzdy

  1. Ostatní přímé náklady

  1. Výrobní režie

∑ 1-4 Vlastní náklady výroby
  1. Správní režie

∑ 1-5 Vlastní náklady výkonu
  1. Odbytová režie

∑ 1-6 Úplné vlastní náklady výkonu
  1. Zisk

∑ 1-7 Základní cena výkonu

Přímý materiál tvoří především suroviny, základní materiál a další položky, jejichž spotřebu můžeme přímo stanovit na kalkulační jednici.

Přímé mzdy zahrnují mzdy, které jsou přímo zjistitelné na kalkulační jednici, převážně tedy mzdy pracovníků, kteří se přímo podílejí na kalkulační jednici (např. výrobní dělník).

Ostatní přímé náklady jsou náklady, které souvisí s výrobou, ale ne konkrétně s určitým výkonem. Patří sem např.: energie, náklady na opravy a udržování, sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (které se vztahuje k přímým mzdám) aj.

Výrobní režie obsahuje nepřímé náklady vztažené k výrobnímu procesu, které ale nelze přímo určit na kalkulační jednici, např.: režijní mzdy, spotřeba režijního materiálu, spotřeba energie, opotřebení nástrojů aj.

Správní režie je tvořena náklady, které souvisejí s řízením podniku a jeho správou, např.: platy řídících pracovníků (případně THP), poštovné, pojištění, náklady na účetnictví, aj.

Témata, do kterých materiál patří