Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

106 Závazky ke společníkům 650 Neuhrazená ztráta -38 Kr. finanční výpomoci 364 Účty v bankách 1 330 Kr. závazky (obch. vztah) 7 970 Zboží 352 VH* běžného úč. období -237 Zákonný rezervní fond 1 Daňové pohledávky 1 Závazky (zaměstnanci) 54 * SMV a SMV = samostatné movité věci a soubory movitých věcí * VH = výsledek hospodaření Úkol: Sestavte rozvahu a zjistěte, zda platí bilanční rovnost. Jakým způsobem tato společnost hospodaří? Příklad č. 10 Sestavte rozvahu z následujících položek reálné společnosti, která se zabývá poskytováním IT služeb. Údaje jsou k 31. 12. 2013 (v tis. Kč): Závazky (obch. vztah) 2 456 Peníze 45 Zboží 1 265 Závazky (společníci) 132 Kr. poskytnuté zálohy 365 Daňové pohledávky 542 Stavby 13 066 VH* běžného období 2 744 Účty v bankách 18 505 NV* a polotovary 2 859 Pozemky 2 495 Oprávky ke stavbám 970 Základní kapitál 350 Závazky (pojištění) 485 Pohledávky (obch. vztah) 3 583 SMV a SMV* 2 475 Neroz. zisk min. období 22 002 Jiné pohledávky 117 Náklady příštích období 507 Zákonný rezervní fond 35 Závazky (zaměstnanci) 735 Dlužná daň 875 Kr. přijaté zálohy 3 789 Bankovní úvěry 11 234 Výnosy příštích období 17 * NV = nedokončená výroba * VH = výsledek hospo

Témata, do kterých materiál patří