Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Aktiva Pasiva DM OA VK CZ Bankovní úvěr Přijaté faktury Nevyplacené mzdy zaměstnanců Zboží na skladě Zákonný rezervní fond Budova Peníze na bankovním účtu Základní kapitál Automobil Rezervy Zisk běžného roku Software Peníze v pokladně Pohledávky z obchodních vztahů Ztráta Ceniny Pozemky Nezaplacená daň z přidané hodnoty Počítače Nakoupené dluhopisy (za účelem dlouhodobého držení) Příklad č. 2 (s řešením) Firma ALFA agency, s. r. o., má k 31. 12. 2014 ve svém účetnictví evidována tato aktiva a pasiva v tis. Kč: DHM v pořizovací ceně 1 150 DNM 100 Zboží 200 Základní kapitál 1 000 Závazky 100 Nerozdělený zisk 180 Peníze v pokladně 50 Pohledávky 100 Dlouhodobý úvěr

Témata, do kterých materiál patří