Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Krátkodobé bank. úvěry 115 Nerozdělený zisk 310 Peníze v pokladně 60 Zákonný rezervní fond 820 Krátkodobé pohledávky 1 040 0 Dlouhodobé závazky 345 Účty v bankách 255 DFM 850 Rezervy zákonné 441 Dlouhodobé bank. úvěry 407 DHM 404 Krátkodobé závazky 548 Úkol: Zjistěte, zda je splněna základní bilanční rovnost. V případě, že se vám aktiva nerovnají pasivům, kterou položku a v jaké výši je zapotřebí dopočítat? Příklad č. 8 Společnost Alegra, s. r. o., eviduje k 31. 12. 2014 tato aktiva a pasiva (v tis. Kč): Nezaplacené FAP* 1 200 Kr.finanční majetek 244 Základní kapitál 2 000 Automobil 490 Software 1 546 Dlužné mzdy 305 Budova 2 909 Materiál 545 Zákonný rezervní fond 222 Bankovní úvěry 837 Nerozdělený zisk 511 Krátkodobé závazky 850 Polotovary 235 Dl.cenné papíry 199 Nezaplacené FAV* 425 Rezervy zákonné 58 *FAP = faktury přijaté * FAV = faktury vydané Úkol: Sestavte rozvahu a zjistěte, zda platí bilanční rovnost. Pokud ne, která položka v rozvaze chybí a v jaké výši? Příklad č. 9 Sestavte rozvahu z následujících položek reálné společnosti, která se zabývá prodejem zdravotnické techniky. Údaje jsou k 31. 12. 2013 (v tis. Kč): Daňové závazky 71 Peníze 145 Základní kapitál 200 Pohledávky (obch. vztah) 7 446 Dl. bankovní úvěry 200 SMV a SMV* 67 Dl. závazky (obch. vztah)

Témata, do kterých materiál patří