Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873.67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Úkol 1:

  • Proveďte kalkulaci úplných nákladů a vypočítejte zisk pro jednotlivé výrobky za období.

Jak jste výpočtem zjistili, výrobek B je ztrátový, protože „zisk“ z jednoho výrobku je …… Kč. Vedení podniku, který tento výrobek vyrábí, si představuje zisk 10 tis. Kč z jednoho výrobku B. Při jednání s odběratelem se podařilo dohodnout zvýšení prodejní ceny o 5 %. Určitý prostor ke snížení nákladů skýtá přímý materiál, kdy je jeho dodavatel ochoten slevit až o 20 %.

Úkol 2:

  • Stanovte, za předpokladu dohodnutého zvýšení ceny (o 5 %), o kolik je nutné snížit nákladovou položku přímý materiál (absolutně i v %), aby byl naplněn požadavek vedení na zisk 10 tis. Kč z jednoho výrobku B. Přepočtěte rovněž údaje za celé období.

Úkol 3:

  • Stanovte, jaký bude zisk z jednoho výrobku B za předpokladu dohodnutého zvýšení ceny (o 5%) a maximální úspory u přímého materiálu (o 20 %). Opět přepočtěte za celé období.

Příklad č. 3

V podniku se vyrábí dva druhy výrobků (rámy na obrazy; rámovaná zrcadla). Objem výroby a prodeje za období v tis. ks (25; 25). Prodejní cena v Kč/ks (500; 550), náklady na přímý materiál v Kč/ks (93; 95), na přímé mzdy v Kč/ks (85; 93), nepřímé náklady za období jsou 13 350 tis. Kč, rozvrhová základna: přímé mzdy.

Úkol 1:

  • Proveďte kalkulaci úplných nákladů a vypočítejte zisk pro jednotlivé výrobky za období.

Úkol 2:

  • Podnik si po provedení kalkulace stanovil, že chce u výrobku „rám na obrazy“ dosáhnout zisku o 5 % většího. Možnost snížit náklady se v tomto případě jeví ve snížení přímých mezd. Určete, o kolik % musí podnik snížit náklady na přímé mzdy, aby tohoto zisku dosáhl. Veškeré změny týkající se výrobku „rám na obrazy“ zaznamenejte pomocí nákladové funkce.

Příklad č. 4

V podniku se vyrábí dva druhy výrobků (A; B).

Objem výroby a prodeje za období v tis. ks (99; 109). Tržní cena v Kč/ks (55; 165), náklady na přímý materiál v Kč/ks (24; 26), na přímé mzdy v Kč/ks (14; 16), nepřímé náklady za období 9 390 tis. Kč, rozvrhová základna: přímé mzdy.

Úkol 1:

  • Proveďte kalkulaci úplných nákladů a vypočítejte zisk pro jednotlivé výrobky za období.

Úkol 2:

  • Po provedené kalkulaci jste zjistili, že jeden z výrobků je ztrátový. Podnik jej však nechce z výroby vyřadit, ale zajistit taková opatření, která by zajistila alespoň nulovou výši zisku. Navrhněte, co vše lze se ztrátovým výrobkem dělat, a své řešení uveďte v následující tabulce.

Příklad č. 5

V podniku se vyrábí dva druhy výrobků (A; B). Objem výroby a prodeje za období v tis. ks (20; 30). Tržní cena v Kč/ks (299; 650), náklady na přímý materiál v Kč/ks (32; 30), náklady na přímé mzdy v Kč/ks (20; 80), nepřímé náklady za období 9 240 tis. Kč, rozvrhová základna: přímý materiál.

Témata, do kterých materiál patří