Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

vatelem (které se vztahuje k přímým mzdám) aj. Výrobní režieobsahuje nepřímé náklady vztažené k výrobnímu procesu, které ale nelze přímo určit na kalkulační jednici, např.: režijní mzdy, spotřeba režijního materiálu, spotřeba energie, opotřebení nástrojů aj. Správní režie je tvořena náklady, které souvisejí s řízením podniku a jeho správou, např.: platy řídících pracovníků (případně THP), poštovné, pojištění, náklady na účetnictví, aj. Odbytová režiejsou všechny náklady vztahující se k prodeji a expedici výrobku, např. skladování, marketing, prodej. 2.3 Přirážková kalkulace Jedná se o jednu z nejpoužívanějších metod, která je využitelná při různorodé výrobě. Její princip spočívá v tom, že nepřímé náklady rozvrhuje pomocírozvrhové základny arežijní přirážky.Rozvrhovou základnou je veličina (měřítko), pomocí které budeme režijní náklady danému výkonu přiřazovat, nejčastěji jde o položku přímý materiál, přímé mzdy, strojové hodiny, hmotnost výrobku aj. Může mít buď peněžní, nebo naturální podobu. Režijní přirážka je pak koeficient, pomocí kterého určíme poměr režijních nákladů ke zvolené rozvrhové základně (říká nám tedy, kolik procent objemu rozvrhové základny tvoří režijní náklady). režijní přirážka = režijní náklady / rozvrhová základna(* 100… %) Takto spočítanou režijní přirážkou následně násobíme jednotlivé rozvrhové základny uvedených výrobků a získáme nepřímé náklady (režie) na daný výrobek. 2.4 Příklady Příklad č. 1 (s řešením) V podniku Sekora, s. r. o., se vyrábí dva druhy výrobků, okna a dveře. Objem výroby za dané období je naplánován na 1 000 ks oken a 200 ks dveří, přičemž prodejní cena je stanovena na 3 900 Kč/okno a 5 900 Kč/dveře. Společné režijní (nepřímé) náklady za období, které je potřeba rozvrhnout, jsou:výrobní režie = 500 000 Kč asprávní režie = 100 000 Kč. Za rozvrhovou základnu jsou použitypřímé mzdy. Přímé náklady na oba dva výrobky jsou vyčísleny v následující tabulce: Výrobek Přímý materiál Přímé mzdy Okno 1 500 Kč 1 610 Kč Dveře 2 400 Kč 1 950 Kč Úkol: Proveďte kalkulaci úplných nákladů a vypočítejte zisk pro jednotlivé výrobky za období. Řešení: Položka Výrobek (Kč/ks) Výrobek (Kč/období) Celkem za období (Kč) Okno Dveře Okno Dveře 1 Objem výroby (ks / období) X X 1000 200 2 Prodejní cena 3 900 5 900 3 900 000 1 180 000 5 080 000 3 Přímý materiál 1 500 2 400 1 500 000 480 000 1 980 000 4 Přímé mzdy 1 610 1 950 1 610 000 390 000 2 000 000 5a Nepřímé náklady: výrobní režie 402,5 487,5 402 500 97 500 500 000

Témata, do kterých materiál patří