Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873.67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Úkol:

 • Kolik výrobků je nutné vyrobit, aby podnik nebyl ztrátový? Kdy bude bodu zvratu dosaženo?

 • Kolik kusů tužek je zapotřebí vyrobit, aby podnik dosáhl požadovaného zisku ve výši 100 000 Kč?

 • Pokud 1. 7. vzrostou ceny materiálu, které zvýší variabilní náklady jednoho kusu o 1 Kč, jak se změní bod zvratu a termín jeho dosažení? (Variabilní náklady budou tedy do 30. 6. 5 Kč na kus a od 1. 7. již 6 Kč na kus.)

Řešení:

Při měsíční produkci 60 000 ks bude bodu zvratu dosaženo na konci října.

Požadovaného zisku by v tomto případě podnik dosáhl v průběhu měsíce listopadu.

 • Pokud 1. 7. vzrostou variabilní náklady, bude původním příspěvkem na úhradu ve výši 5 Kč na kus uhrazena pouze část fixních nákladů, konkrétně 1 800 000 Kč (360 000 ks vyrobených za 6 měsíců * původní příspěvek na úhradu 5 Kč na kus). Zbývající fixní náklady 1 200 000 Kč budou hrazeny pomocí výrobků, se sníženým příspěvkem na úhradu ve výši 4 Kč na kus (cena 10 Kč/ks, ale variabilní náklady budu 6 Kč/ks). Je tedy nutné vyrobit ještě 1 200 000/4, tj. 300 000 kusů. Bod zvratu je tedy 660 000 kusů, při měsíční produkci 60 000 kusů bude dosažen na konci listopadu.

Příklad č. 3

Společnost zabývající se šitím přikrývek plánuje za rok prodat 25 000 ks výrobků při prodejní ceně 1 250 Kč/ks. Variabilní náklady na 1 kus jsou kalkulovány ve výši 850 Kč, fixní náklady jsou celkem 8 000 000 Kč.

Úkol:

 • Vypočítejte bod zvratu v naturálním vyjádření (ks) a v hodnotovém vyjádření (Kč).

 • Kolik kusů přikrývek musí společnost vyrobit, pokud by chtěla dosáhnout zisku ve výši 450 000 Kč?

Příklad č. 4

Je dána nákladová funkce N= 49 000 + 5*Q. Určete bod zvratu v kusech, je-li cena 1 kusu 12 Kč.

Úkol:

 • Jaký bude bod zvratu, bude-li cena 5 Kč/ks?

 • Jaké množství výrobků musí podnik vyrobit, aby při téže nákladové funkci a ceně dosáhl zisku ve výši 70 000 Kč?

Příklad č. 5

Společnost Copycentrum se zabývá prováděním barevných kopií. V současné době má dva kopírovací stroje s fixními náklady 630 000 Kč. Cena jedné kopie je 10 Kč, variabilní náklady na 1 kopii jsou 4 Kč. Maximální kapacita Copycentra je 120 000 kopií.

Úkol:

 • Vypočítejte bod zvratu.

 • Současná kapacita často nedostačuje, a proto firma uvažuje o pronájmu další kopírky. Tím by se zvýšily fixní náklady o 240 000 Kč a zároveň by se zvýšila maximální kapacita na 185 000 kopií. Jaká je výše bodu zvratu při rozšíření kapacit?

 • Při jakém objemu výkonů by společnost Copycentrum dosáhla zisku 100 000 Kč? Berme v úvahu obě dvě varianty, tzn. pro 2 kopírovací stroje i pro 3 kopírovací stroje.

Příklad č. 6

Podnik uvažuje o výrobě nového typu dámské peněženky. Předpokládaný roční objem prodeje je 500 kusů. Roční fixní náklady jsou odhadovány ve výši 170 000 Kč, variabilní náklady jsou 129 Kč/ks.

Témata, do kterých materiál patří