Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

132000 FN 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 ∑ N 32000 48500 65000 81500 98000 114500 131000 147500 164000 Zisk / Ztráta -32000 -24000 -16000 -8000 0 8000 16000 24000 32000 V tabulce jsou uvedeny výpočty tržeb a variabilních nákladů pro jednotlivé objemy produkce. Celkové náklady jsou dány součtem fixních a variabilních nákladů. Následně je dopočítán výsledek hospodaření jako rozdíl tržeb a nákladů. Je zřejmé, že při200 ksvýrobků je zisk podniku nulový a od tohoto objemu produkce podnik začíná generovat zisk. Graficky je řešení tohoto příkladu uvedeno v Grafu 2. Graf SEQ Graf \* ARABIC2:Bod zvratu Příklad č. 2 (s řešením) Podnikatel uvažuje o výrobě nového typu tužky. Každoroční fixní náklady předpokládá ve výši 3 000 000 Kč. Variabilní náklady na 1 kus jsou 5 Kč. Prodejní cena jedné tužky je stanovena na 10 Kč. Měsíční objem produkce se plánuje ve výši 60 000 kusů. Úkol: Kolik výrobků je nutné vyrobit, aby podnik nebyl ztrátový? Kdy bude bodu zvratu dosaženo?Kolik kusů tužek je zapotřebí vyrobit, aby podnik dosáhl požadovaného zisku ve výši 100 000 Kč?Pokud 1. 7. vzrostou ceny materiálu, které zvýší variabilní náklady jednoho kusu o 1 Kč, jak se změní bod zvratu a termín jeho dosažení? (Variabilní náklady budou tedy do 30. 6. 5 Kč na kus a od 1. 7. již 6 Kč na kus.) Řešení: Při měsíční produkci 60 000 ks bude bodu zvratu dosaženo na konci října. Požadovaného zisku by v tomto případě podnik dosáhl v průběhu měsíce listopadu. Pokud 1. 7. vzrostou variabilní náklady, bude původním příspěvkem na úhradu ve výši 5 Kč na kus uhrazena pouze část fixních nákladů, konkrétně1 800 000 Kč (360 000 ks vyrobených za 6 měsíců * původní příspěvek na úhradu 5 Kč na kus). Zbývající fixní náklady1 200 000 Kčbudou hrazeny pomocí výrobků, se sníženým příspěvkem na úhradu ve výši 4 Kč na kus (cena 10 Kč/ks, ale variabilní náklady budu 6 Kč/ks). Je tedy nutné vyrobit ještě 1 200 000/4, tj. 300 000 kusů. Bod zvratu je tedy 660 000 kusů, při měsíční produkci 60 000 kusů bude dosažen na konci listopadu. Příklad č. 3 Společnost zabývající se šitím přikrývek plánuje za rok prodat 25 000 ks výrobků při prodejní ceně 1 250 Kč/ks. Variabilní náklady na 1 kus jsou kalkulovány ve výši 850 Kč, fixní náklady jsou celkem 8 000 000 Kč. Úkol: Vypočítejte bod zvratu v naturálním vyjádření (ks) a v hodnotovém vyjádření (Kč).Kolik kusů přikrývek musí společnost vyrobit, pokud by chtěla dosáhnout zisku ve výši 450 000 Kč? Příklad č. 4 Je dána nákladová funkce N= 49 000 + 5*Q.Určete bod zvratu v kusech, je-li cena 1 kusu 12 Kč. Úkol: Jaký bude bod zvratu, bude-li cena 5 Kč/ks?Jaké množství výrobků musí podnik vyrobit, aby při téže nákladové funkci a ceně dosáhl zisku ve výši 70 000 Kč? Příklad č. 5 Společnost Copycentrum se zabývá prováděním barevných kopií. V současné době má dva kopírovací stroje s fixními náklady 630 000 Kč. Cena jedné kopie je 10 Kč, variabilní náklady na 1 kopii jsou 4 Kč. Maximální kapacita Copycentra je 120 000 kopií. Úkol: Vypočítejte bod zvratu.Současná kapacita často nedostačuje, a proto firma uvažuje o pronájmu další kopírky. Tím by se zvýšily fixní náklady o 240 000 Kč a zároveň by se zvýšila maximální kapacita na 185 000 kopií. Jaká je výše bodu zvratu při rozšíření kapacit?Při jakém objemu výkonů by společnost Copycentrum dosáhla zisku 100 000 Kč? Berme v úvahu obě dvě varianty, tzn. pro 2 kopírovací stroje i pro 3 kopírovací stroje. Příklad č. 6 Podnik uvažuje o výrobě nového typu dámské peněženky. Předpokládaný roční objem prodeje je 500 kusů. Roční fixní náklady jsou odhadovány ve výši 170 000 Kč, variabilní náklady jsou 129 Kč/ks. Úkol: Vypočítejte prodejní cenu jedné peněženky, pokud by chtěl podnik pokrýt pouze všechny náklady, tzn. dosáhnout nulového zisku.Jak se musí změnit prodejní cena, je-li požadována rentabilita tržeb 9

Témata, do kterých materiál patří