Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873.67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Klíčové pojmy

Ještě předtím, než se naučíme počítat čistou mzdu zaměstnance a mzdové náklady zaměstnavatele, si vysvětlíme následující pojmy, které se mzdovou problematikou souvisejí:

 • Mzda

 • Plat

 • Mzdové formy

 • Hrubá mzda

 • Čistá mzda

 • Náhrada mzdy

 • Zdravotní pojištění

 • Sociální pojištění

 • Slevy na dani

 • Daň z příjmu

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody. Mzda je peněžní odměnou za vykonanou práci v soukromém sektoru, kterou vyplácí firma, případně podnikatel. Plat je také peněžní plnění za vykonanou práci, ovšem je vyplácen státem (státní složkou).

Způsob výpočtu odměny za vykonanou práci je tzv. mzdovou formou. Ta má stimulovat zlepšování zaměstnaneckých výkonů, ocenit výsledky práce, aj. Mezi nejčastěji používané mzdové formy se řadí tyto:

 • Časová mzda – mzda je závislá na odpracované době. Může být dána hodinovou sazbou nebo stálou měsíční sazbou.

 • Úkolová mzda – odvíjí se od provedeného pracovního úkonu, kterým může být např. počet vyrobených kusů.

 • Podílová (provizní) mzda – je určena formou podílu, např. na zisku, tržbách aj.

 • Dodatkové (pobídkové) mzdové formy – jednu z výše uvedených mzdových forem je možné navýšit např. za dobře odvedenou práci, případně za práci navíc. Způsob ocenění je zpravidla formou: prémií, osobního ohodnocení, příplatků (např. za přesčas, za práci ve svátek, za práci v noci) aj.

4.1 Výpočet čisté mzdy zaměstnance

Základem pro výpočet je tzv. hrubá mzda. Hrubá mzda se skládá ze základní složky, pobídkové složky, případně z náhrady mzdy.

hrubá mzda = základní složka + pobídková složka + náhrada mzdy*

* Na náhradu mzdy má zaměstnanec nárok, i přesto, že nepracoval. Jedná se např. o náhradu za dovolenou, státní svátek, překážky na straně zaměstnavatele aj.

čistá mzda = hrubá mzda – zákonné srážky

částka k výplatě = čistá mzda – ostatní srážky (+ nemocenské dávky)

Zákonné srážky jsou automaticky strhávány všem zaměstnancům. Jedná se o zdravotní a sociální pojištění a zálohu na daň z příjmů.

 • Zdravotní pojištění spravuje zdravotní pojišťovna. Z tohoto pojištění je hrazena zdravotní péče (ošetření, úhrady léků, očkování, aj.). Výše zdravotního pojištění, která je zaměstnanci strhávána, je 4,5 %z hrubé mzdy.

 • Sociální pojištění má pod správou Česká správa sociálního zabezpečení. Ze sociálního pojištění je hrazeno: důchodové pojištění, nemocenské pojištění, příspěvek na politiku zaměstnanosti. Výše sociálního pojištění, které platí zaměstnanec, je 6,5 % z hrubé mzdy.

 • V případě daně z příjmů se měsíčně zaměstnanci strhávají tzv. zálohy na daň z příjmů, které má pod správou příslušný finanční úřad. Tyto zálohy jsou počítány jako 15 % ze „superhrubé mzdy“ (tj. hrubé mzdy, zvýšené o sociální a zdravotní pojištění, placené zaměstnavatelem). Měsíční zálohy na daň z příjmů mohou být sníženy formou slev na dani (sleva na poplatníka, na studenta, na poplatníka s invaliditou aj.). Jednou za rok se tyto zálohy zúčtují podáním daňového přiznání, kdy je zaměstnancem buď daň z příjmů doplacena, případně je část ze zaplacených záloh vrácena.

Témata, do kterých materiál patří