Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Příklad č. 7 Podnik vyrábí dva výrobky A a B. Údaje o plánované výrobě, normohodinách a hmotnosti obsahuje následující tabulka: Výrobek A B Objem výroby 600 800 Přímé mzdy na 1 ks 120 Kč 150 Kč Přímý materiál na 1 ks 90 Kč 105 Kč Spotřeba času na 1 ks 1,2 hod. 1 hod. Hmotnost 1 ks 3 kg 2 kg Rozpočtovány mají být následující nepřímé náklady: výrobní režie = 448 000 Kč, správní režie = 262 000 Kč, odbytová režie = 155 000 Kč. Úkol: Rozvrhněte režijní náklady na výrobky za předpokladu, že se rozvrhuje výrobní režie podle spotřeby času v normohodinách, správní režie podle přímých mezd, odbytová režie podle hmotnosti.Doplňte chybějící údaje v předběžné kalkulaci na 1 kus výrobků A a B. Příklad č. 8 V níže uvedené tabulce jsou prezentovány plánované technicko-ekonomické parametry výrobce ponorných čerpadel: Čerpadlo 1 Čerpadlo 2 Čerpadlo 3 Plán výroby 520 440 730 Norma pracnosti (min./ks) 120 180 240 Hmotnost (kg/ks) 1 1,2 1,5 Výrobní režie 1 580 000 Kč Správní režie 1 470 000 Kč Úkol: Vypočítejte podíl „výrobní režie“ na jednotlivá čerpadla, jako rozvrhovou základnu zvolte čas potřebný k produkci čerpadel, a „správní režie“, kde za rozvrhovou základnu je zvolena hmotnost výrobků.Jak bude vypadat samotná kalkulace na jednotlivé produkty, pokud by byl náklad na přímý materiál u všech typů stejný (2 200 Kč) i přímé mzdy by byly pro všechna čerpadla ve stejné výši (1 890 Kč)? Kontrolní otázky ke 2. kapitole Co je to kalkulace a k čemu slouží?Jaké je kalkulační členění nákladů?Jak vypadá základní kalkulační vzorec?Jak se vypočítají celkové náklady výkonu?Řekněte příklad nákladů spadajících do výrobní režie.Řekněte příklad nákladů spadajících do odbytové režie.Co může být rozvrhovou základnou?Co vyjadřuje režijní přirážka u přirážkové kalkulace? 2.5 Seznam literatury ke 2. kapitole KOCMANOVÁ, Alena. Ekonomické řízení podniku. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2013. 358 s. ISBN 978-80-7201-932-8.LAZAR, Jaromír.Manažerské účetnictví a controlling.1. vyd. Praha: Grada, 2012. 271 s. ISBN 978-80-247-4133-8.MARTINOVIČOVÁ, Dana; KONEČNÝ, Miloš; VAVŘINA, Jan. Úvod do podnikové ekonomiky. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 208 s. ISBN 978-80-247-5316-4.NEKVAPIL, Tomáš.Neptejte se účetních, jak řídit náklady: 10 příběhů o kalkulacích v podnikání.1. vyd. Praha: WoltersKluwer Česká republika, 2011. 133 s. ISBN 978-80-7357-596-0.POPESKO, Boris.Moderní metody řízení nákladů: jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení.1. vyd. Praha: Grada, 2009. 233 s. ISBN 978-80-247-2974-9.SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1.SYNEK, Miloslav; KISLINGEROVÁ, Eva. Podniková ekonomika. 6.vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. 526 s. ISBN 978-80-7400-274-8.ŠOLJAKOVÁ, Libuše; FIBÍROVÁ, Jana.Reporting.3. vyd. Praha: Grada, 2010. 221 s. ISBN 978-80-247-2759-2.VOCHOZKA,

Témata, do kterých materiál patří