Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873.67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Úkol:

 • Vypočítejte částku k výplatě paní Staré a mzdové náklady zaměstnavatele.

Příklad č. 8

Zaměstnanec je odměňován úkolovou mzdou. Jeho hodinový mzdový tarif je 95 Kč, vyrobil 1 900 kusů výrobků při normě množství 10 výrobků za hodinu. V daném měsíci obdržel navíc odměnu ve výši 5 % z hrubé mzdy. Uplatňuje slevu na poplatníka a dvě nezaopatřené děti.

Úkol:

 • Vypočítejte měsíční čistou mzdu tohoto zaměstnance a mzdové náklady zaměstnavatele.

Příklad č. 9

Pan Chládek je zaměstnán u firmy STUDENT, s.r.o., jako řidič. V daném měsíci činila jeho hrubá mzda 17 700 Kč. V rámci zúčtování daně z příjmu uplatňuje slevu na poplatníka a na tři nezaopatřené děti.

Úkol:

 • Vypočítejte měsíční čistou mzdu tohoto zaměstnance a mzdové náklady zaměstnavatele.

Příklad č. 10

Pan Dostál pracuje jako učitel na 2 školách. Odměňován je podle počtu odpracovaných hodin, přičemž v měsíci odučil na jedné z nich 40 hodin při hodinovém mzdovém tarifu 220 Kč. V rámci zúčtování daně z příjmu si neuplatňuje slevu na poplatníka, jelikož prohlášení podepsal u jiného zaměstnavatele.

Úkol:

 • Jak bude v tomto případě vypadat výpočet čisté mzdy zaměstnance?

Příklad č. 11

Zaměstnanec pobírá pouze minimální mzdu.

Úkol:

 • Kolik bude činit v tomto případě čistá mzda?

 • Jak se změní výše mzdy, pokud bude navíc uplatňovat slevu na 1, 2, 3 děti?

Příklad č. 12

Stanovte si svou požadovanou mzdu po absolvování VŠ (berte v úvahu své zkušenosti, praxi, vzdělání aj.).

Úkol:

 • Jakou čistou mzdu byste měli dle svých výpočtů obdržet?

 • Kolik budete vy jako zaměstnanec stát zaměstnavatele?

 • Kontrolní otázky ke 4. kapitole

 1. Co je hrubá mzda a které složky ji tvoří?

 2. Co představuje sociální pojištění a v jaké výši se odvádí za zaměstnance a v jaké za zaměstnavatele?

 3. Co představuje zdravotní pojištění a v jaké výši se odvádí za zaměstnance a v jaké za zaměstnavatele?

 4. Co je daň z příjmů a jaká je sazba?

 5. Co vše se odečítá při výpočtu čisté mzdy zaměstnance?

 6. Jak se vypočítá superhrubá mzda a k čemu slouží?

 7. Co jsou náklady zaměstnavatele – v mzdové oblasti?

 8. Co znamená daňový bonus?

4.3 Seznam literatury ke 4. kapitole

 1. ANDRAŠČÍKOVÁ, Mária. Zákoník práce: prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2015. 9. vyd. Olomouc: ANAG, 2015. 1255 s. ISBN 978-80-7263-921-2.

 2. DUŠEK, Jiří. Daně z příjmů 2015: přehledy, daňové a účetní tabulky. 10. vyd. Praha: Grada, 2015. 208 s. ISBN 978-80-247-5435-2.

 3. KOCMANOVÁ, Alena. Ekonomické řízení podniku. 1. vyd.Praha: Linde Praha, 2013. 358 s. ISBN 978-80-7201-932-8.

 4. NEŠČÁKOVÁ, Libuše. Zákoník práce 2014 v praxi: komplexní průvodce s řešením problémů. 4. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5124-5.

 5. RUBÁKOVÁ, Věra. Účetnictví pro úplné začátečníky. 9. vyd. Praha: Grada, 2015. 192 s. ISBN 978-80-247-5497-0.

 6. SYNEK, Miloslav; KISLINGEROVÁ, Eva. Podniková ekonomika. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. 526 s. ISBN 978-80-7400-274-8.

 7. ŠUBRT, Bořivoj. Obsluha mzdy a platu. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2014. ISBN 978-80-7263-887-1.

 8. VNOUČKOVÁ, Lucie. Fluktuace a retence zaměstnanců. 1. vyd. Louny: ADART, 2013. 232 s. ISBN 978-80-904645-9-9.

 9. VYBÍHAL, Václav a kol. Mzdové účetnictví 2015: praktický průvodce. 18. vyd. Praha: Grada, 2015. 464 s. ISBN 978-80-247-5499-4.

Témata, do kterých materiál patří