Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1 117 Kč 13 404 Kč daňové zvýhodnění na druhé dítě 1 317 Kč 15 804 Kč daňové zvýhodnění na třetí a další dítě 1 417 Kč 17 004 Kč Pokud je daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, je vzniklý rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a daňovou povinnostidaňovým bonusem. Jedná se o případ, kdy plátce daně nejenom že neodvede na dani nic, ale ještě je mu finančním úřadem vyplacen daňový bonus. Daňový bonus je možné uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně do částky 60 300 Kč/rok. 4.2 Příklady Příklad č. 1 (s řešením) Paní Nováková (podepsala prohlášení poplatníka daně z příjmů) má hrubou mzdu 10 000 Kč a dvě děti, na které uplatňuje daňové zvýhodnění. Úkol: Jak vysoká bude čistá mzda paní Novákové v roce 2015? Jak vysoký daňový bonus paní Nováková obdrží? Řešení: Hrubá mzda 10 000 Kč Zdravotní pojištění - 450 Kč (4,5 % z 10 000 Kč, zaokrouhleno na Kč nahoru) Sociální pojištění - 650 Kč (6,5 % z 10 000 Kč, zaokrouhleno na Kč nahoru) Daňový bonus 2 434 Kč Čistá mzda 11 334 Kč (10 000 Kč – 450 Kč – 650 Kč + 2 434 Kč) __________________________________________________ Superhrubá mzda 13 400 Kč (10 000 Kč * 1,34 (HM + 34 %), zaokrouhleno na sta nahoru) Daň z příjmu fyzických osob 2 010 Kč (15 % z 13 400 Kč) Sleva na poplatníka 2 070 Kč Daň z příjmu fyzických osob0 Kč (2 010 Kč – 2 070 Kč, max. do nuly) Daňové zvýhodnění 2 434 Kč (1 117 Kč + 1 317 Kč) Daňový bonus 2 434 Kč (2 434 Kč – 0 Kč) Paní Nováková má čistou mzdu 11 334 Kč. Čistá mzda je vyšší než hrubá mzda sjednaná v pracovní smlouvě. Důvodem je čerpání daňového bonusu. Příklad č. 2 Pan Novák pracuje jako účetní. Uplatňuje slevu na dani na poplatníka. V lednu odpracoval 180 hodin. Mzdový tarif je 120 Kč na hodinu. Úkol: Jakou částku k výplatě obdrží?Jaké jsou náklady zaměstnavatele na tohoto zaměstnance? Příklad č. 3 Pan Novotný je zaměstnán u firmy Cisco, s.r.o., jako svářeč. V listopadu činila jeho hrubá mzda 13 800 Kč, přičemž dostal navíc odměnu ve výši 12 % z HM. V rámci zúčtování daně uplatňuje slevu na poplatníka. Úkol: Jakou částku k výplatě zaměstnanec obdrží?Jak se změní čistá mzda, pokud by zaměstnanec uplatňoval daňové zvýhodnění na dvě děti? Příklad č. 4 Paní Dvořáková v zaměstnání pobírá hrubou mzdu ve výši 30 000 korun měsíčně. Úkol: Jaké budou její odvody a čistá mzda, když má paní Dvořáková dvě malé děti, na které uplatňuje daňové zvýhodnění, včetně slevy na poplatníka? Příklad č. 5 Referentka, slečna Mácová, pracuje ve společnosti Nosta, s. r. o. Uplatňuje slevu na dani na poplatníka. Slečna Mácová je zároveň studentkou prezenční formy studia a z tohoto důvodu si může uplatnit také slevu na studenta. Mzda tohoto zaměstnance je hodinová. V březnu odpracovala 120 hodin. Mzdový tarif je 120 Kč na hodinu. Úkol: Jakou částku slečna Mácová obdrží k výplatě?Jak se změní výše mzdy slečny Mácové v případě, jakmile studium ukončí a již si nebude moci uplatňovat slevu na studenta? Příklad č. 6 Paní Konečná pracuje jako šička. Na ušití 1 košile je stanovena výkonová norma 48 minut. Paní Konečné náleží hodinový mzdový tarif ve výši 85 Kč. Za kvalitně odvedenou práci dostala paní Konečná prémii ve výši 12 % ze základní mzdy. Za sledovaný měsíc ušila 210 košil. Úkol: Určete hrubou mzdu.Jaká je čistá mzda paní Konečné, pokud uplatňuje pouze slevu na poplatníka? Příklad č. 7 Paní Stará pracuje jako dělnice. Je odměňována hodinovou mzdou. V listopadu vytvořila 296 výrobků, přičemž výkonová norma u 1 ks je 0,5 hodiny. Hodinová sazba této zaměstnankyně je 70 Kč/hod. V rámci zúčtování daně uplatňuje slevu na poplatníka. Úkol: Vypočítejte částku k výplatě paní Staré a mzdové náklady zaměstnavatele. Příklad č. 8 Zaměstnanec je odměňován úkolovou mzdou. Jeho hodinový mzdový tarif je 95 Kč, vyrobil 1 900 kusů výrobků při normě množství 10 výrobků za hodinu. V daném měsíci obdržel navíc odměnu ve výši 5 % z hrubé mzdy. Uplatňuje slevu na poplatníka a dvě nezaopatřené děti. Úkol: Vypočítejte měsíční čistou mzdu tohoto zaměstnance a mzdové náklady zaměstnavatele. Příklad č. 9 Pan Chládek je zaměstnán u firmy STUDENT, s.r.o., jako řidič. V daném měsíci činila jeho hrubá mzda 17 700 Kč. V rámci zúčtování daně z příjmu uplatňuje slevu na poplatníka a na tři nezaopatřené děti. Úkol: Vypočítejte měsíční čistou mzdu tohoto zaměstnance a mzdové náklady zaměstnavatele. Příklad č. 10 Pan Dostál pracuje jako učitel na 2 školách. Odměňován je podle počtu odpracovaných hodin, přičemž v měsíci odučil na jedné z nich 40 hodin při hodinovém mzdovém tarifu 220 Kč. V rámci zúčtování daně z příjmu si neuplatňuje slevu na poplatníka, jelikož prohlášení podepsal u jiného zaměstnavatele. Úkol: Jak bude v tomto případě vypadat výpočet čisté mzdy zaměstnance? Příklad č. 11 Zaměstnanec pobírá pouze minimální mzdu. Úkol: Kolik bude činit v tomto případě čistá mzda?Jak se změní výše mzdy, pokud bude navíc uplatňovat slevu na 1, 2, 3 děti? Příklad č. 12 Stanovte si svou p

Témata, do kterých materiál patří