Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873.67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Ostatní srážky jsou zaměstnanci strženy teprve po uzavření dohody o srážkách ze mzdy. V tomto případě může jít např. o pojištění, spoření, exekuční srážky, výživné aj. V rámci ostatních srážek platí následující pořadí pohledávek:

1) pohledávky, pro které byl soudem nařízen výkon rozhodnutí (exekuce)

2) peněžité tresty (pokuty), přeplatky a neprávem přijaté částky na dávkách nemocenského nebo důchodového pojištění a státní sociální podpory aj.

3) pořadí srážek na základě dohod o srážkách ze mzdy, uzavřených se zaměstnavatelem

4) pořadí srážek na základě dohod o srážkách ze mzdy, uzavřených s jiným zaměstnavatelem nebo s fyzickou osobou

5) pohledávky zaměstnavatele, které si může sám srazit ze mzdy zaměstnance i bez jeho souhlasu

Postup výpočtu čisté mzdy je následující:

Hrubá mzda

- ZP placené zaměstnancem (4,5 % z hrubé mzdy; zaokrouhleno na celé koruny nahoru)

- SP placené zaměstnancem (6,5 % z hrubé mzdy; zaokrouhleno na celé koruny nahoru)

- záloha na daň z příjmů * (nebo + daňový bonus)

= Čistá mzda

- ostatní srážky

= Částka k výplatě

* K hrubé mzdě připočítáme 9 % zdravotního a 25 % sociálního pojištění, které za pracovníka odvádí jeho zaměstnavatel (= superhrubá mzda). Superhrubou mzdu zaokrouhlíme na celé stokoruny nahoru. Z tohoto základu daně vypočítáme 15 % zálohu na daň z příjmu (zaokrouhlujeme na celé koruny). Od této zálohy odečteme měsíční výši slev na dani, které může uplatňovat zaměstnanec v pracovním poměru, kde má podepsané „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků“. Mezi základní slevy na dani patří následující:

Tabulka 3: Slevy na dani

Sleva Měsíční Roční
  • na poplatníka

2 070 Kč 24 840 Kč
  • pro invalidní důchod I. a II. stupně

210 Kč 2 520 Kč
  • pro invalidní důchod III. stupně

420 Kč 5 040 Kč
  • pro držitele průkazu ZTP/P

1 345 Kč 16 140 Kč
  • pro studenta

335 Kč 4 020 Kč
  • daňové zvýhodnění na první dítě

1 117 Kč 13 404 Kč
  • daňové zvýhodnění na druhé dítě

1 317 Kč 15 804 Kč
  • daňové zvýhodnění na třetí a další dítě

1 417 Kč 17 004 Kč

Pokud je daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, je vzniklý rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a daňovou povinnosti daňovým bonusem. Jedná se o případ, kdy plátce daně nejenom že neodvede na dani nic, ale ještě je mu finančním úřadem vyplacen daňový bonus. Daňový bonus je možné uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně do částky 60 300 Kč/rok.

4.2 Příklady

Příklad č. 1 (s řešením)

Paní Nováková (podepsala prohlášení poplatníka daně z příjmů) má hrubou mzdu 10 000 Kč a dvě děti, na které uplatňuje daňové zvýhodnění.

Úkol:

  • Jak vysoká bude čistá mzda paní Novákové v roce 2015? Jak vysoký daňový bonus paní Nováková obdrží?

Témata, do kterých materiál patří