Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873.67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Fixní náklady jsou neměnné v důsledku změny objemu produkce. Jejich neměnnost je však relativní, jelikož se mění např. při změnách výrobní kapacity nebo při změně výrobního programu, zpravidla najednou (skokově). Patří sem např. nájemné, odpisy majetku, mzdy THP, pojištění aj.

Variabilní náklady se naopak odvíjí od objemu produkce, např. mzdy výrobních dělníků nebo spotřeba materiálu.

Příspěvek na úhradu (marže) je rozdíl mezi jednotkovou cenou a jednotkovými variabilními náklady, který by se měl podílet na krytí fixních nákladů a tvorbě zisku.

Pro doplňující interpretaci bodu zvratu je uvedeno následující grafické znázornění, kde je možno vidět, že podnik dosahuje zisku po překročení určité hranice objemu výroby, tzn. na ose „objem produkce (q)“ se pohybujeme směrem doprava od bodu zvratu.

Graf 1: Bod zvratu (obecně)

Základní vztah platný pro bod zvratu lze dále využít pro výpočet ceny a limitu nákladů (jak fixních, tak variabilních). Můžeme například určit, o kolik může ještě klesnout prodejní cena, aby se podnik nedostal do ztráty. Jedná se o podobný problém jako při analýze bodu zvratu, kde zjišťujeme, jaký musí být minimální objem produkce, aby podnik nebyl ve ztrátě.

Výše uvedené vztahy platí pro stejnorodou výrobu, v případě různorodé produkce se vychází ze vztahu:

q (BZ) = FN / 1 – v*

v* podíl variabilních nákladů, který připadá na 1 Kč tržeb, tzn. h = VN / T

Obdobně se postupuje při výpočtu s požadovanou výší zisku.

3.1 Příklady

Příklad č. 1 (s řešením)

Společnost vyrábějící obaly na mobilní telefon prodává 1 výrobek za 490 Kč/ks, přičemž variabilní náklady dosahují 330 Kč/ks. Fixní náklady jsou předpokládány ve výši 32 000 Kč. Objem produkce je předpokládán v intervalu 50 ks, přičemž společnost potřebuje zjistit, od jakého množství výrobků bude generovat zisk.

Úkol:

  • Kolik výrobků je nutné vyrobit, aby podnik nebyl ztrátový?

Řešení:

Tabulka 2: Výpočet bodu zvratu

Q 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Tržby 0 24500 49000 73500 98000 122500 147000 171500 196000 VN 0 16500 33000 49500 66000 82500 99000 115500 132000 FN 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 ∑ N 32000 48500 65000 81500 98000 114500 131000 147500 164000 Zisk / Ztráta -32000 -24000 -16000 -8000 0 8000 16000 24000 32000

V tabulce jsou uvedeny výpočty tržeb a variabilních nákladů pro jednotlivé objemy produkce. Celkové náklady jsou dány součtem fixních a variabilních nákladů. Následně je dopočítán výsledek hospodaření jako rozdíl tržeb a nákladů.

Je zřejmé, že při 200 ks výrobků je zisk podniku nulový a od tohoto objemu produkce podnik začíná generovat zisk. Graficky je řešení tohoto příkladu uvedeno v Grafu 2.

Graf 2: Bod zvratu

Příklad č. 2 (s řešením)

Podnikatel uvažuje o výrobě nového typu tužky. Každoroční fixní náklady předpokládá ve výši 3 000 000 Kč. Variabilní náklady na 1 kus jsou 5 Kč. Prodejní cena jedné tužky je stanovena na 10 Kč. Měsíční objem produkce se plánuje ve výši 60 000 kusů.

Témata, do kterých materiál patří