Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

440 DFM 100 Úkol: Z uvedených údajů sestavte rozvahu v členění na dlouhodobý majetek / oběžná aktiva; vlastní kapitál / cizí zdroje. Řešení: Rozvaha k 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek 1 350 Vlastní kapitál 1 180 DHM v PC 1 150 Základní kapitál 1000 DNM 100 Nerozdělený zisk 180 DFM 100 Oběžná aktiva 350 Cizí zdroje 520 Zboží 200 Závazky 100 Pohledávky 100 Dlouhodobý úvěr 420 Peníze v pokladně 50 ∑ aktiv 1 700 ∑ pasiv 1 700 AKTIVA = PASIVA Příklad č. 3 Společnost BERKANO, s. r. o., podniká v oblasti výroby. K 31. 12. 2014 vykazuje v rámci účetnictví tato aktiva a pasiva v tis. Kč: Zboží 200 Nerozdělený zisk 100 Krátkodobé závazky 525 Pohledávky 220 Dlouhodobý úvěr 180 DHM v pořizovací ceně 1 000 Oprávky k DHM 100 Peníze v pokladně 35 Základní kapitál 750 Účty v bankách 200 Úkol: Jaké výše dosahuje vlastní kapitál?Jak velkými cizími zdroji podnik disponuje?V jaké výši vlastní podnik dlouhodobý majetek?Jaké množství kapitálu má podnik vázán v oběžných aktivech? Příklad č. 4 Společnost Novaco, s. r. o., eviduje k 31. 12. 2014 tato aktiva a pasiva (v tis. Kč): Rezervy 350 DHM 250 Peníze v pokladně 10 Dlouhodobé závazky 105 DFM 150 Materiál

Témata, do kterých materiál patří