Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

350 DNM 390 Bankovní úvěry 120 Účty v bankách 290 Krátkodobé závazky 160 Krátkodobé pohledávky 320 Zboží 50 Úkol: Sestavte rozvahu ve správném členění a dopočítejte chybějící položku vlastního kapitálu. Příklad č. 5 Sestavte rozvahu z následujících položek reálné společnosti, která se zabývá maloobchodem. Údaje jsou k 31. 12. 2012 (v tis. Kč): Kr. závazky 218 Zásoby 24 DHM 114 VH* běžného období -42 VH* min. let -86 Kr. pohledávky 53 Základní kapitál 200 Oprávky k DHM 8 Kr.finanční majetek 107 * VH = výsledek hospodaření Úkol: V jaké konkrétní oblasti by tato společnost mohla provozovat svou činnost?Co o hospodaření společnosti vypovídá její majetková a kapitálová struktura? Příklad č. 6 Z následujícího zadání sestavte rozvahu (údaje jsou uvedeny v mil. Kč): Výrobní stroj 460 Materiál 130 DNM 100 Zboží 64 Nerozdělený zisk 150 Peníze v hotovosti 15 Pohledávky 99 Peníze v bankách 20 Bankovní úvěr 185 Krátkodobé závazky 160 Základní kapitál 290 Dlouhodobé závazky 12 Dlužná daň 56 Rezervy 35 Úkoly: V jaké výši podnik eviduje oběžná aktiva?Kolik dlouhodobého majetku má podnik ve své evidenci?Které položky rozvahy jsou součástí cizích zdrojů a v jaké výši? Příklad č. 7 Z následujícího zadání sestavte rozvahu (údaje jsou uvedeny v tis. Kč): Základní kapitál 4 000 Zboží 440 Materiál 1 530 DNM 3 550 Dlouhodobé pohledávky 990

Témata, do kterých materiál patří