Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Racionálnost chování člověka je tedy funkcí efektivní alokace

Základní ekonomickou otázkou je, jak alokovat (rozmístit) disponibilní zdroje mezi příležitosti, aby bylo dosaženo maximálního výnosu (uspokojení):

Co? Jak? Pro koho?

 • Co? Jaké statky (zboží a služby) mají být vyráběny a v jakém množství?

 • Jak? Jakým způsobem budou statky vyráběny? (kdo, z čeho, jakým způsobem)

 • Pro koho? Kdo má mít z výroby všech statků prospěch?

 • Vstupy jsou statky nebo služby, které podniky používají za účelem tvorby výstupů. Vstupy = výrobní faktory.

 • Výrobní faktory:

  • přírodní zdroje (půda, energetické zdroje, neenergetické zdroje, voda, vzduch…);

  • práce - uvědomělá činnost lidí, která je směňována za mzdu;

  • půda + práce = primární (přírodní) zdroje;

  • kapitál je výsledkem vědomé lidské činnosti. Byl vyroben, aby produkoval další výrobky a služby. Má podobu fyzického a finančního kapitálu.

 • Výstupy jsou všechny užitné statky a služby, které jsou spotřebovány (jako spotřební statky), nebo použity jako suroviny v jiném podniku pro další výrobu (investiční statky).

 • Alternativní ekonomické systémy představují rozdílné ekonomické přístupy řešení základní ekonomické otázky co, jak, pro koho?

 • Zvyková ekonomika, tj. ekonomika založena na tradicích.

 • Příkazová ekonomika, tj. systém, kdy vláda rozhoduje o výrobě i rozdělování.

 • Tržní ekonomika, tj. systém, ve kterém je základní ekonomická otázka řešena působením tržních sil, systémem cen, zisků, nákladů a užitku.

 • Smíšená ekonomika, tj. model, který představuje kombinaci výše uvedených systémů. V současné době mají všechny ekonomiky charakter smíšené ekonomiky s různým stupněm ekonomického liberalismu.

 • Ekonomický liberalismus – svoboda obchodu, je dán úrovní vlivu státu do tržního principu.

 • Statky rozlišujeme na:

  • statky volné – ty jsou k dispozici v neomezeném množství a slouží ke spotřebě nebo k další výrobě (mořská voda, písek na poušti);

  • statky ekonomické – ty jsou vzácné, neboť jejich nabídka je omezená.

 • Zákon vzácnosti říká, že statky jsou vzácné, protože neexistuje dostatek zdrojů k výrobě všech statků, které lidé chtějí spotřebovávat. Potřeby lidí jsou neomezené.

 • Ekonomika se nachází na hranici produkčních možností, pokud plně a efektivně využívá své výrobní zdroje. (P. A. Samuelson)

 • Hranice produkčních možností, angl. Production Possibilities Frontier/PPF, vyjadřuje teoretický maximální výstup ekonomiky.

 • Předpokladem je efektivní využití veškerých zdrojů, kterými ekonomika disponuje (neexistence monopolů, efektivní organizace ekonomiky).

 • PPF se vyjadřuje v podobě dvourozměrného modelu, který předpokládá, že veškeré zdroje v ekonomice vynaložíme na produkci statků x, nebo y.

 • Body na křivce PPF pak představují různé kompromisy (kombinace produkce statků x a y).

 • Zvýšení produkce jednoho statku nemůže nastat, aniž by byla obětována část produkce statku druhého (důvodem je neexistence volných zdrojů).

 • Efektivní ekonomika se nachází na hranici svých produkčních možností.

 • Efektivnost znamená absenci plýtvání zdroji.

Témata, do kterých materiál patří